Giáo Lư Hôn Nhân

Giáo Dục Gia Đ́nh 

Chúc Mừng Tân Hôn 

Chúc Mừng bạn Nguyên và Ngọc Sương Hạnh Phúc Như Ư. Đám cưới tại Nhà Thờ Việt nam ngày 6/7/2002.

 

 

 

 


Chúc Mừng Anh Ngô Đ́nh Dũng đă đ̣an tụ với Chị Đỗ Thị Thu Hạnh tại Woking. Xin Chúa chúc lành cho gia đ́nh rộn ră hạnh phúc và  chan chứa yêu thương .


Anh Phêrô Trần Văn Tân và Chị Maria Vũ Thị Mến (Ước) Thành Hôn ngày 09-06-01 tại London. Xin chúc t́nh yêu của anh chị măi là bài t́nh ca tuyệt đẹp.


Tháng 2 &3-2001

1. Anh Martin Trần Thanh B́nh và Chị Têrêsa Phan Hồng Ngọc Hạnh đă thành hôn tại London, ngày 24.02.01
2. Anh Philip John Drew và Têrêsa Nguyễn Ḥang Anh thành hôn tại Northampton, ngày 17.03.01


Tháng 12-2001

Phêrô Trần Công Sáng và Maria Lê Thị Lư thành hôn ngày 16/12/00 tại nhàthờ St Francis, Handsworth - Birmingham.