LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

CHỦ ĐỀ :

Chúa Giêsu lănh NHẬN SỨ MẠNG

Chúa Giêsu chịu phép rửa

(Lc 3,15-16.21-22)

BÀI ĐỌC I:  Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài ḷng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng,  chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Đáp:   Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái b́nh (c. 11b).

Xướng: 1)   Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.     - Đáp.          

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.     - Đáp.          

3)  Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.    - Đáp.          

BÀI ĐỌC II:  Cv 10, 34-38

"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng  mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người".  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hăy nghe lời Người". - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 3, 15-16. 21-22

"Khi Chúa Giêsu đă chịu phép rửa và đang cầu nguyện th́ trời mở ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong ḷng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!"

Vậy khi tất cả dân chúng đă chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đă chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, th́ trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới h́nh chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha".  Đó là lời Chúa.
 

Minh họa

- Mille images 49 C

- Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-16.21-22)

Sợi chỉ đỏ :

Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm Đấng Messia, một Đấng Messia vừa cao sang trong thân phận Con Thiên Chúa, vừa khiêm tốn như một Người Tôi tớ.

- Bài đọc I (Is 42,1-4.6-7) : H́nh ảnh Người Tôi Tớ được mặc khải cho ngôn sứ Isaia.

- Đáp ca (Tv 28) : "Tiếng Chúa vang rền trên sóng nước". Hai h́nh ảnh "nước" và "tiếng" sẽ được dùng lại trong bài tường thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa.

- Tin Mừng (Lc 3,15-16.21-22) : Chúa Cha và Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu khi Ngài đang chịu phép rửa. Chúa Giêsu chính là Con yếu dấu của Thiên Chúa.

- Bài đọc II (Cv 10,34-38) : Thánh Phêrô hiểu biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là lễ tấn phong Ngài làm Đấng Messia.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là gạch nối giữa giai đoạn Chúa Giêsu sống ẩn dật với giai đoạn Ngài rao giảng công khai : sau thời gian sống với gia đ́nh tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Việc đầu tiên Ngài làm là lănh nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả ở sông Giođan. Như thế, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là gạch nối giữa mùa Giáng sinh với mùa Thường niên : Chúng ta đă cùng sống với Chúa Giêsu qua các biến cố giáng sinh và hiển linh. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ cùng sống với Ngài qua các biến cố của đời rao giảng.

Trong dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần đă lấy h́nh chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và tiếng Chúa Cha từ trời phán xuống xác nhận Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó cũng chính là thân phận kitô hữu của mỗi người chúng ta : chúng ta cũng đă lănh nhận phép rửa, cũng được Chúa Thánh Thần ngự xuống. Vậy chúng ta cũng hăy noi gương Chúa Giêsu mà cố gắng sống xứng đáng là con của Thiên Chúa.

II. GỢI Ư SÁM HỐI

- Do bí tích Rửa tội, chúng ta đă được nhận là con của Chúa. Nhưng chúng ta chưa sống xứng đáng với danh nghĩa ấy.

- Dù là Con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đă sống như một Người Tôi Tớ hạ ḿnh phục vụ mọi người. C̣n chúng ta, chúng ta không thích hạ ḿnh, không ưa phục vụ.

- Chúa Giêsu luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngược lại chúng ta hay sống theo ư riêng.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Is 42,1-4.6-7) :

Ngôn sứ Isaia được Thiên Chúa soi sáng đặc biệt nên đă hiểu Đấng Messia tương lai là một Người Tôi Tớ. Ông đă mô tả Người Tôi Tớ trong 4 bài thơ. Đoạn được phụng vụ trích đọc hôm nay nằm trong bài thơ thứ I :

- Đó là người được Thiên Chúa tuyển chọn và Thiên Chúa rất hài ḷng.

- Người đó rất hiền lành và dịu dàng : "không lớn tiếng, không nở bẻ găy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn c̣n khói".

- Sứ mạng của Người Tôi Tớ là : a/ Tái lập công b́nh ; b/ nên ánh sáng cho muôn dân ; c/ giải thoát những người khốn khổ.

2. Đáp ca (Tv 28) :

Bài thơ này ca tụng Thiên Chúa uy phong. Sự uy phong của Thiên Chúa thể hiện qua việc Ngài thống trị các sức mạnh của thiên nhiên : Ngài ngự trên những ngọn thuỷ triều, tiếng Ngài vang rền trên sóng nước.

Chính Thiên Chúa uy phong ấy sẽ tấn phong Chúa Giêsu làm Đấng Messia của Ngài trong biến cố phép rửa.

3. Tin Mừng (Lc 3,15-16.21-22) :

Bài Tin Mừng này cho ta biết về người làm phép rửa và người được làm phép rửa :

1. Người làm phép rửa là Gioan Tẩy giả : lời giảng và hoạt động của ông đă khiến ông nổi tiếng, đến nỗi dân chúng nghĩ rằng ông chính là Đấng Messia. Gioan đă khiêm tốn thanh minh ông không phải là thế, và c̣n giới thiệu cho họ biết Đấng Messia thực sắp đến sau ông và cao trọng hơn ông nhiều.

2. Người lănh nhận phép rửa là Chúa Giêsu. Chính Thiên Chúa (chim câu, tiếng từ trời) giới thiệu Ngài :

- Ngài là Con của Thiên Chúa ("Con là con của Cha")

- Là Đấng Messia mà Tv 2 và ngôn sứ Isaia đă tiên báo (Kiểu nói "Con là con của Cha" là tước hiệu Isaia dùng để nói về Đấng Messia ; kiểu nói "Hôm nay Ta sinh ra con" là của Tv 2 cũng nói về Đấng Messia).

4. Bài đọc II (Cv 10,34-38) :

Dân do thái có quan niệm hẹp ḥi cho rằng Thiên Chúa là Chúa riêng của họ, và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa được dành riêng cho họ. V́ thế, khi thánh Phêrô rửa tội cho ông Cornêliô một người thuộc dân ngoại, một số người do thái đă thắc mắc.

Thánh Phêrô biện minh rằng ông đă làm như thế cũng chỉ là theo đúng sứ mạng của Chúa Giêsu :

- Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan, Ngài đă được Thiên Chúa tấn phong làm Đấng Messia : "Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Ngài".

- Sứ mạng Messia của Chúa Giêsu là mang Tin Mừng cho tất cả mọi người và mọi dân tộc, v́ thế nên "Ngài đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người". Phêrô c̣n nói : "Thiên Chúa không tây vị ai. Nhưng ở bất cứ xứ nào ai kính sợ Người và thi hành sự công chính đều được Người đón nhận".

IV. GỢI Ư GIẢNG

1. Mỗi người đều có sứ mạng

Hai tiếng "sứ mạng" nghe có vẻ nghiêm trọng quá. Nhưng thực ra mọi người, mọi sinh vật, mọi thụ tạo - nói chung là mọi "hữu thể" - đều có sứ mạng :

- Sứ mạng của mặt trời là sưởi ấm các sinh vật trên mặt đất

- Sứ mạng của cây lúa là nuôi sống con người

- Thậm chí những con vi sinh nhỏ bé đến nỗi mắt thường không thấy được cũng có sứ mạng làm phân huỷ những chất thải.

Chúa Giêsu đă sinh ra trong trần gian với sứ mạng làm Đấng Messia mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngài đă chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo.

Mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng. Vậy mỗi người hăy tự hỏi "Sứ mạng của tôi là ǵ đối với gia đ́nh, đối với xă hội, đối với Giáo Hội, đối với anh chị em không cùng tín ngưỡng ?"

Tôi được sinh ra trên đời là v́ sứ mạng. Nếu tôi không chu toàn sứ mạng, hay tệ hơn nữa, nếu tôi không lưu tâm ǵ đến sứ mạng, th́ sự hiện hữu của tôi là vô ích, chỉ là ăn hại. Chúa Giêsu đă nói "Nếu muối mà nhạt th́ chỉ c̣n ném ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân".

2. "Con yêu dấu"

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua phép rửa, chúng ta cũng trở thành con Thiên Chúa. Về phần Chúa Giêsu, Ngài đă được khen là "Con yêu dấu của Cha".

Thế nào là một người "con yêu dấu" ?

- là biết ư của cha ḿnh : Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để biết ư của Chúa Cha.

- và luôn làm theo ư cha ḿnh : Chúa Giêsu nói "Lương thực của Ta là làm theo ư của Cha Ta". Trong vườn Cây Dầu, sau khi đơn thành tỏ cho Chúa Cha biết Ngài rất sợ chén đắng của cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói tiếp ngay "Nhưng xin đừng theo ư con, mà hăy theo ư Cha".

Nếu chúng ta muốn trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa th́ chúng ta cũng hăy bắt chước Chúa Giêsu : luôn cầu nguyện, khi đă thấy được ư Chúa th́ sẵn sàng bỏ ư riêng để làm theo ư Chúa.

3. "Nếu…"

Nếu tôi là dân do thái lúc đó, có thể tôi cũng đi từ Galilê bên Chúa Giêsu suốt bốn năm ngày đường, tới sông Giođan để chịu phép rửa, mà không ngờ rằng Người là Đấng mà Gioan đang rao giảng. Khi tới nơi, chắc chắn tôi sẽ chen lấn Người để tôi được tới gần Gioan hơn. Tôi trố mắt nh́n và lắng tai. Gioan kêu gọi tôi sám hối. Tôi cảm động và rán lội tới sát Gioan. Tôi đẩy Người ra để xin Gioan rửa tôi trước, v́ tôi nóng ḷng mong đợi điều Gioan đang nói "Hăy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến". Rửa xong, tôi an tâm ra về mà không ngờ Người là Đấng Cứu Thế đồng hành với tôi, đứng sát bên tôi, đă bị tôi gạt Người ra ngoài.

Thực tế hàng ngày đă xảy ra trăm ngàn lần tôi cư xử như thế đối với những người bên cạnh tôi. Tôi không ngờ rằng họ là chi thể Đấng Cứu Thế. Tôi bao nhiêu lần xô lấn những người bên cạnh tôi để tôi được hơn, được trước họ mà chẳng nhớ ǵ lời Chúa dạy : "Con phải kính nhường và yêu mến người bên cạnh con". Thành thử ra tôi cũng không nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở với tôi.

Nếu tôi được làm địa vị của Gioan tiền hô, th́ khi vừa thấy Đấng Cứu Thế, tôi sẽ tự đắc hô to : Đấy, tôi nói có sai đâu. Ngài đến đây nè… Rồi tôi kêu gọi mọi người ủng hộ Ngài, hoan hô Ngài, đón rước Ngài, xin Ngài phất cờ giải phóng dân tộc, làm cho nước ta độc lập tự do giàu mạnh, đem quân xâm chiếm các nước, trở thành bá chủ hoàn cầu. Tôi rất phàn nàn và lấy làm tiếc v́ không thể ngờ được rằng Gioan không làm như tôi mong muốn. Trái lại ông đă cúi ḿnh xuống nhỏ nhẹ thưa với Ngài rằng "Tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Tôi chỉ rửa anh em trong nước, c̣n chính Ngài mới rửa chúng tôi trong Thánh Thần. Vậy xin Ngài rửa cho tôi đi để tôi được ơn cứu độ". Thật là con người đầy khiêm tốn, đầy tin tưởng, để rồi Gioan đă phó thác trót mạng sống ḿnh cho Đấng Cứu Thế : dù phải chặt đầu, ông vẫn luôn quyết tâm chu toàn nghĩa vụ Thiên Chúa trao.

C̣n Chúa Giêsu, Người rất từ tốn và ẩn ḿnh tuyệt diệu hơn nữa. Người đă thưa lại Gioan : "Chúng ta cần phải chu toàn nghĩa vụ thánh như thế". Người đồng hóa ḿnh với dân chúng, chịu những kẻ cậy sức mạnh xô đẩy, chèn ép để thông cảm với mọi nỗi xót xa của cuộc đời những kẻ thấp mũi bé miệng, neo đơn, cô thế cô thân. Người đă cúi ḿnh trước Gioan làm phép rửa cho Người để cho những tội nhân biết cúi ḿnh xuống trước ṭa giải tội. Người đă d́m ḿnh xuống nước để cứu vớt những kẻ chết trong ḍng đời, cho họ được sống lại làm con chí ái với Người trong gia đ́nh thiên quốc. Người chôn ḿnh trong bản tính hư nát của loài người để cho con người được trường sinh vinh phúc.

Lạy Chúa Giêsu xin cho chúng con biết kính nhường nhau. Đó chẳng phải là kính mến Chúa sao ? Xin cho chúng con biết phó thác thân phận làm người, làm kitô hữu cho Đấng Cứu Thế. Chắc chắn chúng con sẽ được Người thanh tẩy và kết nạp chúng con vào nhà Cha chí ái trên trời. (Linh mục Vũ Khắc Nghiêm, "Xây nhà trên đá" Năm A)

4. T́nh yêu cứu thế

Một vị quan lớn mở tiệc mời nhiều người đến dự. Tất cả các người được mời đều ăn mặc sang trọng và dùng xe đi đến. Trong số ấy có một người khách già. Rủi thay, v́ già yếu nên ông cụ này khi xuống xe đă trượt chân té vào vũng bùn. Khách đến dự tiệc thấy vậy phá lên cười.

Xấu hổ và cảm thấy ḿnh không xứng đáng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ cách mấy ông cũng không chịu ở lại dự tiệc. Khi đó vị quan chủ tiệc bước ra sân, đi tới chỗ vũng nước đó, rồi cũng cố t́nh té ngă vào vũng nước. Thế là áo quần của ông quan cũng dơ dáy y như cụ già kia. Mọi người chung quanh chẳng ai dám cười nhạo nữa. Sau đó, vị quan lớn cầm tay ông cụ đưa vào pḥng tiệc. Ông cụ chẳng c̣n lư do nào để chối từ.

*

Chỉ có hành động cố t́nh té ngă của vị quan lớn kia, mới có thể đưa ông cụ vào bàn tiệc.

Con Thiên Chúa trên tầng trời cao thẳm, lại hạ ḿnh xuống làm kiếp phàm nhân.

Đấng thánh thiện vô cùng, lại khiêm nhu đứng xếp hàng bên những tội nhân.

Đấng xoá tội trần gian, lại hoà ḿnh trong đoàn người tội lỗi.

Đấng thanh sạch vô biên, lại chịu d́m ḿnh trong ḍng sông "sám hối".

Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, lại xin chịu phép rửa của Gioan.

Chính hành vi rất mực khiêm hạ của Đấng Cứu Thế đă cho thấy t́nh yêu sâu nặng của Thiên Chúa dành cho con người.

Chính thái độ tự huỷ tột cùng của Đấng Cứu Thế đă cho thấy t́nh yêu dấn thân của Thiên Chúa đối với con người cát bụi chúng ta.

Vâng, chính Thiên Chúa đă có sáng kiến tuyệt vời là t́nh nguyện hoá thân làm kiếp phàm nhân :

Để chia sẻ thân phận đói nghèo, khổ đau, bệnh hoạn của con người.

Để nếm cảm nỗi ray rứt khắc khoải của tội nhân.

Để thấu hiểu niềm khao khát đổi mới trong ḷng người tội lỗi.

Vâng, chính Con Thiên Chúa đă thực hiện những phép lạ thật ngoạn mục ngay trước mắt con người,

Người đă muốn nên anh em với chúng ta để chia sẻ những ǵ Người đă nhận từ Cha : "Mọi sự của Cha là của Con".

Người đă muốn chung phận con người để chia sẻ phận Con Thiên Chúa : "Phàm là con cái th́ chung huyết nhục, nên Người cũng chung phần huyết nhục với chúng ta" (Dt 2,14).

Người đă muốn chung phần khổ đau, để có thể cứu giúp những ai đau khổ : "V́ bản thân Người đă trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách"(Dt 2,18).

Chiêm ngắm Đấng Cứu Thế cúi ḿnh chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là T́nh Yêu : Một T́nh Yêu vui ḷng tự huỷ để cùng đồng hành với anh em cho đến cùng, một T́nh Yêu sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn cho anh em, một T́nh Yêu chấp nhận cúi xuống để nâng anh em chỗi dậy cùng bước về nhà Cha.

Chiêm ngắm Đấng Cứu Thế cầu nguyện với Cha nơi ḍng sông Giođan, chúng ta hiểu được thế nào là Hiệp Thông : Chính trong giây phút Hiệp Thông sâu đậm này mà Người cảm nhận được đầy tràn Thánh Thần và nghe được tiếng Cha âu yếm : "Con là Con của Cha. Hôm nay, Cha đă sinh ra Con" (Lc 3,22).

Ngày nay, chúng ta đă chịu phép Rửa của Đức Kitô trong Thánh Thần, chúng ta được mời gọi Hiệp Thông thân mật với Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta cũng được mời gọi lên đường phục vụ anh em, nhất là những anh em đang cần một T́nh Yêu chia sẻ, đỡ nâng và trao ban trọn vẹn : T́nh Yêu Cứu Thế !

Lạy Chúa, trong con mắt Chúa chúng con là tất cả. Xin cho chúng con luôn nh́n anh em bằng cái nh́n của Chúa, và yêu thương anh em chúng con bằng t́nh yêu trọn vẹn của Người. Amen. (TP)

5. Chuyện minh họa

Ở một nước kia có luật cấm đạo. Hai vợ chồng kia bị bắt đưa ra ṭa v́ tội là Kitô hữu. Người chồng tên là Moran.

Để cứu vợ chồng này khỏi tội, luật sư đă hùng hồn đọc bài biện hộ mà đại ư như sau :

- Hai thân chủ của tôi bị kết tội là Kitô hữu. Tôi xin chứng minh rằng sự thật không phải là thế.

- Họ có một cuộc sống đàng hoàng, siêng năng làm việc, không hề gian tham trộm cắp, không làm thiệt hại ai điều ǵ, không xích mích ǵ với hàng xóm… Như thế họ là những con người tốt, những công dân tốt. Không có ǵ sai trái.

- Ngày Chúa nhật họ đi dự lễ, ở nhà họ có bàn thờ và thường đọc kinh trước bàn thờ, họ đeo ảnh Thánh giá… Chính v́ những biểu hiện bề ngoài này mà họ bị kết tội là Kitô hữu. Nhưng những biểu hiện bề ngoài ấy không đủ để kết luận họ thực sự là kitô hữu.

- Chính Thánh Kinh của Kitô giáo đưa tiêu chuẩn để xác định ai là kitô hữu thật : "Cứ xem quả th́ biết cây" (Mt 7,15) ; Mà hoa quả chứng minh ai là kitô hữu là những việc bác ái yêu thương, như một câu Thánh Kinh khác : "Người ta cứ dấu này mạ nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau" (Ga 13,35). Nếu căn cứ vào những tiêu chuẩn này để xét, th́ tôi dám khẳng định rằng thân chủ của tôi chắc chắn không phải là kitô hữu : mọi người đều không thấy họ có chút quan tâm nào đến những người nghèo, những người khổ sở, những người già yếu… ; mỗi khi có cuộc lạc quyên để giúp thiên tai, hoạn nạn, họ cũng đóng góp nhưng chỉ đóng góp cho có với người khác chứ thực sự ít hơn mọi người khác.

- V́ những bằng chứng trên, tôi xin quư ṭa hăy hủy bỏ tội danh Kitô hữu của thân chủ tôi.

Toà tạm ngừng để nghị án. Sau đó Ṭa kết luận : Tội danh Kitô hữu không được thành lập. Hai vợ chồng Moran được tự do ! (FM)

6. Bài giảng được gán cho Thánh Hippolite (+ 236)

Nếu Chúa ch́u theo lời ngăn cản của Gioan mà không chịu phép rửa th́ chúng ta đă bị mất mát biết bao điều quan trọng.

Trước đó các tầng trời bị đóng chặt, chúng ta không ai có thể đến được quê hương trên trời. Sau khi xuống thấp tận đáy, chúng ta không c̣n có thể trở về trên cao. Nhưng Chúa Giêsu đă chịu phép rửa. Không phải một ḿnh Ngài chịu phép rửa, mà Ngài c̣n canh tân con người cũ và ban lại cho nó thân phận làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Bởi thế lúc đó "trời mở ra". Các thực tại hữu h́nh được giao ḥa với những thực tại vô h́nh ; các phẩm trật trên trời hớn hở vui mừng, dưới đất th́ bệnh tật được chữa lành…

7. Suy nghĩ về phép rửa

Phép rửa không chỉ được ban một lần khi chúng ta được mang đến giếng Rửa Tội trong Nhà thờ.

Chúng ta được rửa bởi tất cả mọi biến cố xảy ra trong đời :

- Chúng ta được rửa bởi những cực nhọc, khó khăn : đó là những ḍng nước biến động thanh luyện chúng ta khỏi những ǵ là gian trá và vô dụng.

- Chúng ta được rửa bởi những khổ đau, buồn rầu : đó là những ḍng nước u ám nhưng có khả năng giúp ta lớn lên trong đức khiêm tốn và cảm thông.

- Chúng ta được rửa bởi niềm vui : đó là ḍng nước róc rách khiến ta cảm nghiệm được vị ngọt của cuộc đời.

- Chúng ta được rửa bởi t́nh yêu : đó là ḍng nước ấm áp làm cho đời ta tươi nở như hoa dưới ánh nắng mặt trời.

Phép rửa là một hạt giống, cần phải nẩy mầm trong suốt cả đời sống.

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế : Anh ch em thân mến, khi chịu phép ra ti sông Giođan, Chúa Giêsu đă mc khi cho chúng ta biết mu nhim Thiên Chúa Ba Ngôi. Vy chúng ta cùng nguyn xin Người :

1. Chúa Giêsu đă tự hạ / đến xin ông Gioan làm phép rửa / hấu chỉ lối khiêm nhường cho người Kitô hữu học đ̣i bắt chước / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết noi gương Chúa Giêsu mà phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường.

2. Chúa Giêsu đă dùng phép rửa mà thánh hóa nhân loại / và mở cửa cho những người thống hối trở về / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho kẻ có tội biết từ bỏ đời sống tội lỗi / mà quay trở về nẻo chính đường ngay.

3. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ánh sáng đức tin cho hết thảy mọi người đang đi t́m Chúa.

4 Đức Kitô là nguồn hy vọng của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết t́m đến Chúa khi gặp gian nan thử thách / để được Người nâng đỡ ủi an.

Chủ tế : Ly Chúa Giêsu Kitô là Đấng đă được Chúa Tri tuyn chn, Chúa không n nghin nát cây lau đă găy,ng chng n dp tt tim đèn c̣n cháy. Xin cho tt c chúng con cung bi?t noi theo lịng nhân h?u c?a Chúa là Đ?ng h?ng s?ng và hi?n tr? muơn d?i.

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước Kinh Lạy Cha : Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được làm con Thiên Chúa như Chúa Giêsu. Vậy, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hăy dâng lên Chúa Cha lời kinh Lạy Cha.

VII. GIẢI TÁN

Thánh lễ đă hết, anh chị em lại trở về cuộc sống b́nh thường. Anh chị em hăy cố gắng sống xứng đáng là con của Thiên Chúa.

 

MỖI TUẦN MƯỜI THANG THUỐC BỔ

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

 

NỘI DUNG

 

I.Tia sáng:

v ĐỨC TÍNH 

    v GIẢI PHÁP DUY NHẤT

II.Thư giăn:

 

1.               LẦM

2.               MAY CHO NÓ

3.               THỬ C̉I

4.               PHẢN ỨNG

5.               NHẦM LẪN

1.               KHÔNG TRÚNG

2.               DẤU PHẨY

 

III.Nhật kư truyền giáo của Lm.Piô Ngô Phúc Hậu:

 

v  NHỚ VỀ NĂM CĂN

IV.Chuyện ngụ ngôn:

 

v BAO GIỜ NẢY MẦM

   

V.Hẹn bạn trên đỉnh thành công:

v ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC MỤC TIÊU

VI.T́nh yêu – Hôn nhân – Gia đ́nh:

v VIỆC NHÀ MỘT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠNH PHÚC

VII.Chuyện phiếm :

v  THÔI CHẾT ANH RỒI !     

 

I.     TIA SÁNG :

* Có đức tính mà vô trật tự chỉ là đức tính kỳ cục.

KHI KHÔNG CÓ THỜI GIỜ ĐỂ SUY NGHĨ,

TH̀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT LÀ LÚC NÀO CŨNG SUY NGHĨ.

Buckminster Fuller.

Lúc nào cũng suy nghĩ có nghĩa là: mở ḷng đón nhận những dấu hiệu, những tư tưởng đến với ta, đẩy nó vào tiềm thức, rồi tin tưởng vào cuộc sống: dù tôi ngủ hay thức dậy, hạt giống tư tưởng vẫn đâm chồi và mọc lên, mà tôi không cần lo lắng ǵ đến nó. Ngừng suy nghĩ, đôi khi cũng cần thiết cho việc suy tư.

II.  THƯ GIĂN:

 

1. LẦM

Vợ: (nói với chồng say rượu) Cưng, ta lên giường đi.

Chồng: Cũng được thôi. Về nhà thế nào cũng sẽ bị la mắng.

2. MAY CHO NÓ

Người vợ kể chuyện với chồng:

- Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đă xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đă ra khỏi chuồng. Em đă đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em th́...

Người chồng hôi hộp:

- Th́ sao?

- ... Th́ người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi...

Người chồng thở hắt kết luận:

- Vậy là may cho nó đấy!

3. THỬ C̉I

Viên cảnh sát đuổi kịp chiếc xe ôtô, ra hiệu cho xe dừng lại:

- Anh có nghe thấy tiếng c̣i của tôi không?

- Dạ có ạ.

- Vậy tại sao anh không dừng xe?

- Dạ, tôi cứ tưởng ông đang... thử c̣i ạ!

4. PHẢN ỨNG

Một sĩ quan giảng bài hỏi một tân binh trong giờ lên lớp:

- Giả như anh đang ở trên xe buưt mà gặp một sĩ quan vừa lên xe th́ anh làm ǵ?

- Tôi sẽ lập tức nhảy xuống khỏi xe ạ!

5. NHẦM LẪN

Ca sĩ người Ư nổi tiếng En-ri-cô Ca-ru-dô đi biểu diễn ở Mỹ. Một hôm chiếc ô tô chở ông ra đi bị hỏng dọc đường. Ông ta vào một trang trại khi người lái xe h́ hục chữa xe. Gặp ông chủ, Ca-ru-dô giới thiệu:

- Xin chào ông, tôi là Ca-ru-dô.

- Lạy chúa thật là tuyệt diệu - Trang chủ kêu lên thích thú - Tôi không bao giờ nghĩ là có ngày tôi lại gặp được ông. Bà nó ơi, bà tưởng tượng xem. Trước mắt chúng ta là chàng Ca-ru-dô Rô-bin-sơn, người ở một ḿnh trên đảo trong chuyện mà chúng ta đă đọc bao lần.

6. KHÔNG TRÚNG

- Bố ơi! Sao mọi người lại hét, mắng mỏ chú kia?

- À, v́ chú ấy ném đá vào trọng tài.

- Nhưng mà chú ấy có ném trúng đâu?

- Ấy, chính v́ thế mà họ mắng chú ta!

7. DẤU PHẨY

Có một anh nông dân làm đơn lên xă xin được giết thịt con ḅ của ḿnh. Quan trên v́ muốn bảo vệ sức kéo, cấm giết thịt trâu ḅ, đă phê vào đơn "Ḅ cày không được giết thịt"

Về nhà, anh nông dân được người ta mách bèn thêm vào một dấu phẩy: "Ḅ cày không được, giết thịt" rồi đem ḅ ra mổ.

Nghe tin, trên cho người xuống kiểm tra hạch hỏi, anh ta đem tŕnh lá đơn có lời phê của chủ tịch xă, giấy trắng mực đen rành rành nên anh nông dân được b́nh yên.

III.    NHẬT KƯ TRUYỀN GIÁO :

 

 Trích trong “Nhật kư truyền giáo”

Biên soạn : Lm. PIÔ NGÔ PHÚC HẬU

NHỚ VỀ NĂM CĂN

 

Cái Keo ….1973

Hôm nay ḿnh đi thăm bà con để t́m hiểu "nhân t́nh thế thái". Vợ chồng anh M, đóng một cái đáy nho nhỏ sát mí bờ sông. Họ đến đây với hai bàn tay trắng. Họ vay tiền để sắm dụng cụ làm ăn.

- Anh chị vay bao nhiêu để đóng cái đáy này ?

- Mười ngàn. Cái đáy nhỏ xíu à. Mỗi ngày kiếm được chừng một ngàn, đủ sống qua ngày.

- Người ta cho anh đóng tiền lời một tháng bao nhiêu ?

- Cứ mỗi ngày đưa cho người ta ba trăm đồng.

- Mỗi ngày ba trăm đồng. Ba muơi ngày thành ra chín ngàn đồng. Như vậy là anh chị chịu lời chín mươi phân một tháng. Chưa từng có trên thế giới !

Trên đường trở về nhà, ḿnh băn khoăn suy nghĩ về vấn đề xă hội tại miền cuối Việt này. Tại sao chủ nợ lại đang tâm cho vay ăn lời chín mươi phân ? Và tại sao chủ nợ siết cổ như vậy, mà con nợ vẫn sống tỉnh queo ?

Ḿnh phân tích sự kiện theo phuơng pháp kinh viện: TẠI SAO ? ĐỂ LÀM G̀ ? ..Và cuối cùng ḿnh khám phá đuợc bí ẩn này như sau .

1. Ở Năm Căn dễ sống lắm. Xách cái xuồng đi quăng chài chừng ba tiếng đồng hồ cũng kiếm được vài chục kư tôm. Chỉ cần một cái xuồng be bảy vô rừng bắt vọp, ốc len, ba khía cũng dư sức nuôi năm miệng ăn. Với mười ngàn đồng tiền vốn mà mỗi ngày kiếm được trên dưới một ngàn đồng. Như vậy có nghĩa là : một vốn đẻ ra ba lời/1 tháng. Nói cách khác, đó là doanh nghiệp có lăi suất ba trăm phần trăm/1 tháng.

2. Cho vay lấy lời chín mươi phân chưa phải là bóc lột, v́ để có được số lời đó chủ nợ phải đi đ̣i ba mươi lần mỗi tháng. Nhiều khi phải năn nỉ ỉ ôi. Lắm lúc phải chửi thô tục mới thấy tiền từ trong túi con nợ ḷi ra. Mà tiền công chửi th́ vô giá ! Ấy là chưa kể con nợ có thể trốn đi truớc khi thanh toán số tiền vốn. Họ chỉ để lại một cơ ngơi gồm : cái cḥi rách và cái chổi cùn ..công bằng xă hội ơi ! Thế nào là bốc lột ? Thế nào là công bằng ?

 

Năm Căn, ...1976

Hôm nay ḿnh trở lại Năm Căn cùng với một lô những ông bạn ṭ ṃ. Trước hết chúng ḿnh đến thăm ông Tư Đức. Giáo điểm Năm Căn đă đóng cửa được một năm rồi mà trên vách ván nhà ông Tư vẫn c̣n những câu Phúc Âm in đậm nét phấn. Hạt giống Tin Mừng đă gieo xuống mảnh đất này từ năm năm qua, hôm nay vẫn c̣n đó, bất chấp nắng hạn. Nhưng rồi ngày mai, ngày mốt và nếu thời gian cứ chồng chất, th́ số phận của hạt giống sẽ ra sao? Ḿnh gởi gắm Năm Căn cho Chúa Thánh Thần.

Buổi chiều, tụi ḿnh vô thăm rẫy. Dưa hấu và dưa hấu. Vô nhà nào cũng thấy một mâm dưa hấu.

- Ăn đi ông cha. Ăn hết mới được về.

- Chắc tôi chết quá !

- C̣n một nồi cháo vịt nữa. Thấy bóng ông cha ở bên đó, th́ bên này tôi bắt đầu mần vịt. Gặp ông cha, tôi mừng hết biết. Tưởng không bao giờ c̣n gặp lại ông nữa.

Chỉ trong ṿng ba tiếng đồng hồ, tụi ḿnh phải thanh toán hết ba nồi cháo vịt và hàng chục mâm dưa hấu. Người Năm Căn như thế đó. Ăn cho "chết" để có t́nh. Uống cho "chết" để làm anh em. Chất phác, cuồng nhiệt và dễ thương.

 

Cái Rắn, 25.11.1995

Sáng nay ḿnh đi làm lễ giỗ ở Rạch Ruộng. Chiều về đi làm lễ giáp tuần cho bà Năm Hơn. Lễ xong ḿnh ở lại tâm t́nh với tang quyến. Chuỵên buồn quá !

Bà Năm Hơn đi thăm con ở Năm Căn. Hai giờ khuya ngày 20.11.1995 bà giục con đưa bà ra vàm Ông Do để đón tàu về Cái Rắn.

- C̣n sớm quá mẹ ạ !

- Vừa rồi đấy !

Mẹ con giằng co một hồi. Chiếc xuồng be mười đưa bà Năm ra vàm, theo nhịp chèo uể oải của đứa con gái đang hờn giỗi. Đêm 28, ánh sao mờ nhạt khiến đêm đă tối lại càng tối hơn. Nước ṛng chảy siết, đổ ra vàm cuồn cuộn như thác.

- Tới vàm rồi. Mẹ ngồi vững nghe. Nước đạp dữ lắm đó. Chỗ này có nhiều người chết ch́m ..Chúa ơi ! Xuồng tấp vô hàng đấy rồi mẹ ơi ! Bớ bà con ơi !  mẹ ơi ! Mẹ ơi !

Bà Năm lặng lẽ ch́m xuống ḍng sông lạnh. Tiếng con bà gào lên thảm thiết xé toạc màn đêm yên tĩnh. Vài chục ánh đèn pin loé lên một cách tuyệt vọng. Ba giờ ba mươi sáng ngày 21.11.1995

- Bốn mươi tám giờ nữa xác mới nổi lên. Sông Cửa Lớn dữ dằn lắm, chẳng ṃ được đâu. Đành chờ thôi. Một người đàn ông đứng tuổi góp ư chắc nịch như thế.

Những chàng trai to bè và thô nhám lặng lẽ rời khỏi căn trại đáy. Vàm Ông Do chỉ c̣n lại đêm tối rùng rợn và tiếng khóc tuyệt vọng.

Sau câu chuyện buồn, người ta thi nhau ca tụng tấm ḷng vàng của người Năm Căn.

- Bà con Vàm Ông Do quyên được 590.000 đồng. C̣n dư 390.000 đồng đưa cho thân nhân đem về Cái Rắn.

Chủ hàng đáy nấu cơm nuôi những người đi kiếm xác. Đăi cơm luôn cả thân nhân ở trên này xuống. Việc của ḿnh mà người ta lo hết trơn.

- Dân chính ấp Hàng Vịnh và Chữ Thập đỏ thị trấn Năm Căn đứng ra lo giùm ḿnh từ đầu đến cuối. Nào là bổ người đi kiếm xác. Nào là quyên tiền ..Họ tốt thiệt t́nh !

- Nếu một sự cố tương  tự xảy ra ở Cái Rắn này, th́ nhắm chừng họ đạo Cái Rắn có thể làm được như bà con ở Năm Căn không? Ḿnh hỏi thử mọi người như thế. Người ta chỉ cười trừ. Thảo nào ngày xưa Chúa đă phải thốt lên những lời cay đắng :

"Tôi chưa thấy một niềm tin nào như thế trong dân tộc Ít-ra-en'.

"Tại sao chỉ có một người này trở lại tôn vinh Thiên Chúa ? Mà người này lại là người ngoại".

Bị xúc động bởi những tấm ḷng vàng ấy, ḿnh bèn viết một lá thư ngỏ gửi về mảnh đất Năm Căn yêu dấu.

Năm Căn yêu dấu ơi !

Ta biết Năm Căn từ đầu năm 1971. Nhưng măi tới ngày 24 tháng 5 năm ấy ta mới thực sự đặt chân lên đất Năm Căn. Ta yêu Năm Căn tử thuở ấy. Nhưng Năm Căn lúc ấy c̣n xơ xác lắm. Một nhạc sĩ nào đó đă sáng tác tại chỗ một bài ca lấy tựa đề "Năm Căn, nơi lưu đày". Anh chàng nghệ sĩ ôm cây đàn ghi-ta, đu đưa cái đầu trọc lóc, than khóc cho thân phận éo le của ḿnh. Anh than khóc vào đúng một đêm Noel. Đêm Noel năm ấy không bừng sáng dưới ánh đèn muôn sắc, mà chập chờn dưới ánh hoả châu giăng mắc.

Cũng đúng thôi. V́ Năm Căn lúc ấy là Năm Căn của thời chiến. Chiến tranh siết lấy Năm Căn như một sợi dây tḥng lọng. Rừng Năm Căn bị cày lên bởi pháo 41 và 105. Đước Năm Căn bị phang xơ xác bởi đại liên 50 và 60. Người Năm Căn nghèo te tua như cánh rừng bị bỏ thuốc khai quang. Nhưng ta vẫn yêu Năm Căn và muốn măi măi là người Năm Căn.

Thế rồi ngày 14.6.1975 ta phải miễn cưỡng giă từ Năm Căn với bao nhiêu là thương tiếc. Thân xác ra đi, nhưng ḷng ta vẫn ở đó. Ta đă thấy rừng Đước Năm Căn biến thành rẫy bí, rẫy khoai ..bạt ngàn. Rồi ta lại thấy rẫy rừng biến thành vuông tôm mênh mông. Ta đă thấy Năm Căn giàu lên như diều gặp gió với những tiệm vàng và tiệm đồng hồ san sát bên nhau, với những cô gái vàng đeo đỏ người. Ta cũng đă thấy những tháng ngày chợ Năm Căn ế ẩm như nồi cháo thiu, v́ tôm chết và chết không ngừng. Hôm nay, sau cái chết cuả bà Năm Hơn, ḷng ta lại rộn lên ḷng thương mến Năm Căn. Ta muốn đến tận vàm Ông Do để nói lên ḷng biết ơn và cảm mến đối với nhân dân, chính quyền và Chi Hội Chữ Thập đỏ Năm Căn. Ta muốn siết tay người chủ hàng đáy có tấm ḷng nhân ái c̣n lớn hơn cả ḍng sông Cửa Lớn.

Năm Căn ơi ! Hẹn ngày tái ngộ nhé !

 

IV.   TRUYỆN NGỤ NGÔN:

 

 

BAO GIỜ NẢY MẦM

 

Một người hàng ngày ăn vừng (mè) sống măi phát chán, một hôm đem rang vừng lên ăn và thấy rất ngon. Anh ta nghĩ : "Rơ ràng đem vừng rang lên ăn bùi và thơm ngon hơn nhiều. Nếu đem hạt vừng rang lên trồng, hẳn sẽ mọc lên cây vừng rang có hạt  cũng thơm ngon như vậy !"

Nói rồi anh ta mang tất cả vừng có trong nhà đem rang rồi mang ra ruộng gieo. Từ đó, anh ta chờ đợi măi cây vừng rang mọc và cho đến bây giờ anh ta vẫn đang chờ !

 

V.  HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG:

Theo bản tiếng Anh: See you at the top của Zig Ziglar

Biên soạn: ĐC.NGÔ QUANG KIỆT - Quí cha: VŨ SỬU - DƯƠNG Đ̀NH TẢO -
LÊ XUÂN TÂN –
NGUYỄN VĂN DIỄM

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC MỤC TIÊU

THỨ NHẤT - MỤC TIÊU PHẢI XỨNG ĐÁNG

Lúc xác lập mục tiêu là lúc tiếng ḷng bạn réo gọi: "Tiến lên, tiến lên!". Và chân trời bắt đầu rộng mở trước mắt bạn.

Để có hiệu quả, các mục tiêu phải xứng đáng (lớn) v́ mục tiêu xứng đáng mới kích thích ta cố gắng hoàn thành. Những mục tiêu tầm thường và không phải ganh đua mấy chẳng kích thích nổi ai. Thật vậy, những mục tiêu như trả tiền mua nhà mua xe, mưu sinh hằng ngày không có ǵ phấn khởi cả. Chỉ khi nào phải dốc hết sức ḿnh bạn mới thấy phấn khởi thực sự, mà điều này chỉ có được khi có mục tiêu xứng đáng.

Trong giới thể thao, người ta vốn biết là một lực sĩ thi đấu tốt hơn trong những cuộc tranh tài gay go. Các cầu thủ đánh Golf, quần vợt, túc cầu, các vơ sĩ... thường không thích tham dự những trận đấu nghèo nàn và tầm thường. Đây chính là một trong những lư do gây "lộn xộn" trong giới thể thao. Trên chính trường cũng giống như vậy. Nếu mục tiêu nhắm tới "đáng giá" và là một cuộc "tranh tài" thực sự, tất bạn phải dồn hết nỗ lực vào đó. Nhờ vậy sẽ thấy phấn khởi và chính sự phấn khởi này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả nhất và giúp bạn thành công.

Khi đă nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tối đa, bạn có thể ngủ yên sau khi tự nhủ: "Hôm nay ḿnh đă cố gắng tối đa". Thật phấn khởi khi biết ḿnh không làm việc luống công. Bạn cần nh́n đời như một cuộc chơi lớn và hào hứng, để hoạch định những mục tiêu cao cả, một nhà thông thái từng nói: "Đừng đặt ra những kế hoạch nhỏ v́ chúng không đủ sức đánh động ḷng người".

Cách bạn nh́n đời sẽ xác định hầu hết những thành quả bạn đạt được trên đời. Cùng một thanh sắt, nếu dùng để chặt củi, chỉ đáng giá 1 đô la, đem rèn thành móng ngựa sẽ đáng giá khoảng 50 đô la, và tinh luyện thành thép tốt để làm dây thiều cho các đồng hồ đeo tay cực tốt sẽ đáng giá 250.000 đô la.

Cách bạn nh́n thanh sắt đă tạo nên khác biệt, và các bạn nh́n chính ḿnh cũng như tương lai ḿnh cũng sẽ tạo nên khác biệt. Bạn cần một mục tiêu lớn. Dù là ai th́ bạn cũng cần có một mục tiêu lớn. Dĩ nhiên, kích thước mục tiêu tuỳ từng mỗi người. T. Washington đă nói: "Bạn nên đo lường mức độ thành công bằng chính những trở ngại phải thắng vượt để đạt đến mục tiêu".

 

VI.         T̀NH YÊU – HÔN NHÂN – GIA Đ̀NH: 

 

(An Giang số 1188, ngày 20/12/1995, trang 7)

VIỆC NHÀ MỘT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠNH PHÚC

Bước vào cuộc sống gia đ́nh, đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị nhiều điều từ chuyện cưới xin đến chuyện mua sắm vật dụng, trang bị cho các tổ ấm nho nhỏ. Họ đến với nhau v́ t́nh yêu nên cũng rất háo hức khi bước vào cuộc hôn nhân với nhiều suy nghĩ đẹp. Khi yêu, nhất là mối t́nh đầu của lứa tuổi đôi mươi, chẳng mấy ai nghĩ đến những vấn đề nho nhỏ của cuộc sống chung. Tuy nhiên, khi bắt đầu đời sống vợ chồng, mỗi người mới bắt đầu khám phá ra người kia trong trăm ngàn chi tiết và sự kiện của đời sống. Nhiều sự phát hiện mà họ không ngờ tới. Chỉ nội vấn đề phân công việc nhà giữa hai người cũng là cả một vấn đề.

Ngày xưa, việc tề gia nội trợ là việc của người phụ nữ. Lo việc nhà từ săn sóc con cái đến cơm nước bao giờ cũng là nữ giới. Nam giới đă có chuyện đại sự. Chế độ phong kiến đă qui định ràng buộc nên với thân phận nhỏ bé, phụ nữ đành chấp nhận. Bên cạnh việc lo chu đáo nhà cửa trong ngoài, có bà vợ lại c̣n đảm đang hơn lo tất mọi việc cho chồng ăn học mong có ngày "vơng anh đi trước vơng nàng theo sau". Họ tần tảo sớm khuya đứng sau lưng người chồng âm thầm khép nép lo mọi sự:

"Lặn lội thân c̣ khi quăng vắng

                        Eo sèo mặt nước buổi đ̣ đông" (Trần Tế Xương).

Đảm đang - đó là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay người phụ nữ không thể quán xuyến tất cả mọi việc khi mà họ c̣n phải trực tiếp bước ra xă hội làm việc tương đương nam giới. Họ cần phải được tôn trọng và thông cảm từ phía người chồng. Có người đàn ông rất gương mẫu. Khi công việc ở cơ quan kết thúc, về nhà họ đă chia sẻ cùng vợ những công việc "không tên", không nề hà bất cứ việc ǵ từ giặt đồ, nấu cơm. Có ông c̣n đỡ đần hầu hết việc nhà để tạo điều kiện cho vợ tham gia vào công tác trong xă hội và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Nhưng thực tế của cuộc sống của thế kỷ XX và sắp bước sang thế kỷ XXI này, vẫn có những tư tưởng phong kiến hẹp ḥi c̣n tồn tại trong vô khối người đàn ông. Họ luôn quan niệm việc nhà là việc của đàn bà. Có ông chồng cũng chẳng làm nên "vương tướng" ǵ vậy mà cũng chẳng chịu động tay chân giúp vợ. Với những trường hợp như vậy, gánh nặng và áp lực công việc trên vai người phụ nữ thật nặng nề. Vừa xong công việc cơ quan về nhà lại túi bụi với chuyện bếp núc con cái. Chẳng mấy khi họ có được thời gian dành riêng (không vướng bận) cho bản thân ḿnh. Nhiều người phụ nữ xấu đi, già đi cũng v́ như vậy. Nhiều buổi căi cọ giữa đôi vợ chồng cũng chỉ v́ anh chàng làm biếng.

Ở một số người phụ nữ lớn tuổi, tư tưởng nữ làm việc nhà vẫn c̣n tồn tại ở họ rất dai dẳng, nhất là các bà mẹ chồng. Có bà mẹ thấy con trai giặt đồ cho vợ, đă bực ḿnh mắng con: "Làm như vậy, nó (vợ) sẽ leo lên đầu mày ngồi đó". Làm dâu trong một gia đ́nh mà mẹ chồng không thông cảm với con dâu th́ cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi vợ chồng. Có cô con dâu phải gánh hết mọi việc trong nhà quá nặng nề đành phải bỏ về nhà mẹ đẻ, hạnh phúc rất bấp bênh...

Thông cảm và chia sẻ - đó là điều đôi vợ chồng hạnh phúc cần có. Để giải phóng người phụ nữ khỏi áp lực việc nhà, trước tiên giới nữ cần phải thông cảm cho nhau trước. Mỗi thời đại phải có suy nghĩ và hành động phù hợp.

Riêng đối với nam giới đừng để ḿnh mang tiếng ngược đăi phụ nữ. Người đàn ông để người phụ nữ ra xă hội làm việc hỗ trợ kinh tế cho chồng lại chất lên vai họ gánh nặng việc nhà th́ đó cũng là một h́nh thức ngược đăi phụ nữ. Cần phải có sự phân công việc nhà hợp lư giữa vợ và chồng.

Bích Vân

VII.     CHUYỆN PHIẾM :

Trích trong tập truyện hài hước trẻ “Bồ” non

Biên soạn : PHẠM KHẢI

 

 THÔI CHẾT ANH RỒI ! 

Câu chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc thịnh soạn tại nhà hàng Ngọc Nữ nổi tiếng v́ có nhiều món lạ. Ông D. là khách quí của bên B. Nhân dịp kư kết một hợp đồng quan trọng. Bà chủ nhà hàng có nhă ư cử 4 cô gái “xịn“ nhất ra tiếp khách, mỗi cặp thành một “nhà”, “tha hồ đóng cửa bảo nhau”. Riêng cô bé cùng “nhà” với ông D. (chỉ bằng cái Tẹo cháu ngoại ở quê) xinh nhất hội và c̣n có vẻ e thẹn rất dễ thương. Tay giám đốc bên B, rỉ tai ông: ”Bà chủ nể lắm mới cho cô cháu cưng mới ở Cao Bằng về tiếp bác đấy“. Khỏi phải kể những ǵ diễn ra xung quanh bàn tiệc. Tiếp đó, quí vị được mời lên lầu nghỉ ngơi, mỗi ”nhà” một pḥng riêng thoải mái.

Từ đó ông D. có hai nhà. Một nhà với vợ con và một nhà với em Hoa. Sự chênh lệch về tuổi tác được bù đắp bằng những món quà qúi mà ông dành cho cô. Trong những lần tham quan, nghỉ mát do các đơn vị trong ngành mời đi đây đó, Hoa đóng vai tṛ nữ thư kư của thủ trưởng rất thành công. Sau một chuyến đi xa về cô bỗng thỏ thẻ bên tai ông cái tin sét đánh:

-Em bị…HIV anh ạ.

-Sao? Em nói ǵ thế ? Đầu đuôi thế nào ?

-Có một bạn thân giúp em đi kiểm tra. Kết quả là…

Ông hoảng hốt rụng rời :

-Thôi chết anh rồi !

Sau phút choáng váng, hoang mang, ông nổi giận đùng đùng:

-Nói đi! Cô lang chạ với những thằng nào mà đến nông nỗi này?

-Em có lang chạ với ai đâu! Em chỉ ở nhà hàng và…với anh thôi! Em yêu anh mà. Có chết th́ cùng chết…

-Nhưng tôi không chết theo cô được, Tôi c̣n vợ con, nhà cửa, sự nghiệp, tiếng tăm…Biết làm sao đây ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?

Em nghe nói ở miền nam có ông thầy chữa bệnh AIDS bằng đông y. Hay ta vào đó xem sao ?

Ít hôm sau với danh nghĩa đi kiểm tra các cơ sở phía Nam, ông D. và cô “thư kư” bay vào Sài G̣n. Tới đâu ông cũng được tiếp đón niềm nở, đáp ứng mọi nhu cầu. Tất nhiên các đơn vị đều được đánh giá cao v́ có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sau chuyến đi, Hoa hơi rám nắng trông càng xinh. C̣n ông D. lại có vẻ già đi v́ nỗi lo day dứt. Nếu cô ta mang bệnh, ắt là ḿnh bị lây. Thứ thuốc này có hiệu quả không ? Kiểm tra lại mới biết được. Nhưng nếu ta đi làm xét nghiệm, tức là ”lạy ông con ở bụi này”. Tai tiếng sẽ ồn lên, c̣n mặt mũi nào mà làm việc nữa! Hay là cô ta nói thế v́ muốn xa ḿnh? Để mất Hoa th́… không thể được !.

Trên đường vào thành phố ông hỏi :

-Em về đâu đây ?

-Về nhà hàng chứ c̣n đi đâu nữa! Giá mà có một căn nhà để anh tiện qua lại với em.

-Ừ, để anh tính…

Vừa may có một hợp đồng mà khoản phần trăm có thể nhận bằng một căn hộ. Ông cho đăng kư tên Hoa để làm chốn đi về với t́nh yêu. Từ đó ông có thể đến với Hoa hằng ngày. Song cũng tại đây đă vài lần ông gặp anh chàng mà cô giới thiệu là bạn đến giúp theo dơi phát hiện HIV, ông chẳng tin anh chàng bẻm mép này, càng không thể nhờ anh ta làm xét nghiệm giúp ḿnh. Hay hắn là bồ bịch của Hoa? Biết cô ta nhiễm bệnh, hắn vẫn không sợ lây ư? Nỗi nghi ngờ dày ṿ làm cho ông mất ăn mất ngủ.

-Thấy ông xọp hẳn đi, bà vợ phàn nàn :

-Ông ǵa rồi mà sao người ta c̣n giao lắm việc thế? Làm tối ngày, lại đi công tác xa xoành xoạch th́ chịu sao mổi mà chắng ốm !

-Ơ hay, việc Nhà Nước đùn việc cho ai mà chẳng phải đi! Ḿnh c̣n phải làm gương cho lớp trẻ chứ !

-Ông nên đi khám bệnh xem sức khỏe thế nào. Tôi lo lắm.

Một hôm ông Đức tỉnh dậy thấy bóng người mờ mờ trước mặt :

-Hoa đấy ư?

-Hoa nào? Tôi đây mà.Ông tỉnh lại đi !

Bà vợ vừa lay vừa gọi, lát sau ông mới tỉnh hẳn.

-Tôi ở đâu đây ?

-Bệnh viện. Ông bị ngất cấp cứu phải vào đây.

-Bác sĩ bảo sao?

-Kiệt sức v́ làm việc quá nhiều. Đấy, tôi đă nói mà ông có nghe cho đâu!

-C̣n bệnh ǵ nữa không ?

-Không. Chỉ tĩnh dưỡng ít ngày là khỏi.

Nằm ở nhà, ông D. sốt ruột quá. Mi mắt giật liên hồi. Chắc là Hoa mong lắm đây. Nhân lúc vắng vợ con, ông liền thuê xích lô đến nhà Hoa thấy cửa đóng then cài. Hỏi ra mới biết nhà đă sang tên chủ khác. Ông vội quay về, gọi điện tới nhà hàng Ngọc Nữ. Bà chủ cho biết Hoa đă thôi việc, nghe đâu  cùng bồ chuyển vào Nam, lại cứ tưởng là … ông.

-Thôi chết tôi rồi!

Ông gục xuống, chỉ c̣n ú ớ…

Tháng 8-1996