Giáo Phận Long Xuyên
Ðịa Chỉ Toà Giám Mục
09 Nguyễn Huệ A
Thị Xã Long Xuyên 
Ð
t: 076 846279
Fax : 076 844569 

 

Long Xuyên là một giáo phận mới, được tách ra khỏi giáo phận Cần Thơ. Giáo phận Long Xuyên  được thành lập do sắc lệnh: "Christi Mandata" của Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII đề ngày 24/11/1960 cùng với hai giáo phận Mỹ Tho và Ðà Lạt.

- Lúc đầu (1960-1975), giáo phận Long Xuyên gồm 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Nay gồm các tỉnh An Giang, Kiên Giang, và Huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.

 

 

Ðức Giám mục tiên khởi: Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, sinh ngày 2/2/1909, thụ phong Giám mục ngày 22/1/1961, nay nghỉ hưu. 
 
Ðức Giám mục Chánh Toà
Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, sinh ngày 24/6/1928, chịu chức linh mục ngày 2/7/1955, được bổ nhiệm Giám mục ngày 17/4/1975, và thụ phong Giám mục ngày 30/4/1975. 
  Những bài viết của Ðức Cha Bùi Tuần

 

  Ðức Giám mục phó:
Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, sinh ngày 20/8/1945, chịu chức linh mục ngày 10/8/1974, bổ nhiệm Giám mục phó ngày 18/6/1999, thụ phong Giám mục ngày 29/6/1999.
 
  Danh Sách Linh mục trong Giáo Phận
Suy Tư Thần Học của Cha Thân Văn Tường
Giải Thích Giáo Luật của Cha  Nguyễn Ngọc Thử
Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Năm 2001
Xem hình nhà thờ chính tòa Long xuyên, và một số nhà thờ khác trong giáo phận
 
Những Trang Web có liên hệ với giáo phận Long Xuyên :
Lớp Khai Phá 1964 (USA)

Á Thánh Phụng:    www.athanhphung.com 

Lớp Vô Nhiễm:  www.vonhiem.com  

Cha Chánh: http://www.lavang.org.uk/

Cha Huyên: http://www.chiase.com/

Cha Kim: http://www.nguoitinhuu.com/

GM Kiệt: http://www.langson.org/