Giáo Phận Bùi Chu
Ðịa Chỉ Toà Giám Mục
Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường,
Tỉnh Nam Ðịnh
ÐT : 035. 886 118
- Email: tgmbc@hn.vnn.vn

 

 

Đức Cha Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Chính Toà Bùi Chu

Thành lập : được thiết lập năm 1679 với danh hiệu địa phận Ðông Ðàng Ngoài. Năm 1848 chia địa phận mới, đặt tên là địa phận Trung. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Bùi Chu (gồm cả Bùi chu và Thái Bình). Năm 1936 tách riêng địa phận Thái Bình, còn lại Bùi Chu và ngày 24- 11-1960 được nâng lên giáo phận chính toà. 

Ðịa lý hành chính : giáo phận Bùi Chu nằm gọn trong 6 huyện của tỉnh Nam Ðịnh, thuộc miền duyên hải Bắc Phần, diện tích 1.271 Km2, dân số chung 1.100.000 người. 

Nhân sự : dưới sự lãnh đạo của Ðức Cha Giuse Vũ Duy Nhất, giáo phận Bùi chu có 355.864 giáo dân trong 127 giáo xứ, với 52 linh mục và hơn 400 chị em nữ tu thuộc 5 Hội Dòng Giáo Phận : Mân Côi, Ða Minh, Mến Thánh Giá, Trinh Vương, Thăm Viếng và Tu Hội Bác A¨i.