1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 2. Văn Phòng Phối Kết Roma
 3. Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận    Trang web đặc biệt
 4. Đức Cha GB Bùi Tuần
 5. St. Vincent Liem Church, Calgary, Alberta, Canada 
 6. Vietnamese Roman Catholic Community, Ottawa, Ontario, Canada
 7. VietCatholic - Montreal, Montreal, Quebec, Canada
 8. Giao Xu Nu Vuong Hoa Binh, München, Germany
 9. St. Paul's Catholic Church, Bergen, ?, Norway
 10. Cong Giao Viet Nam (Thuy Dien), Värnamo, ?, Sweden.
 11. Vietnamese Pastoral Centre, London, United Kingdom
 12. The Vietnamese Martyrs Community - Birmingham, United Kingdom
 13. Vietnamese Catholic Martyrs Church, Sacramento, California, USA
 14. Cong Doan Phuc Sinh, San Gabriel, California, USA
 15. Cộng Đoàn Thánh Phêrô, California, USA.
 16. Saint John Vianney Catholic Church, Louisville, Kentucky, USA 
 17. Cong Giao Viet Nam - Boston, Boston, Massachusetts, USA 
 18. St. Francis de Sales Church, Holland, Michigan, USA
 19. Cong Doan Cong Giao Viet Nam - Metuchen, Metuchen, New Jersey, USA
 20. Southeast Asian Vicariate, Portland, Oregon, USA
 21. Vietnamese Martyrs, Richmond, Virginia, USA
 22. Trung Tâm Mục Vụ Borsum (Bắc Ðức) since 1/12/01
 23. Giáo Xứ Việt Nam Paris
 24. Thánh Linh : Mạng Lưới Cầu Nguyện Trên Net
 25. Mẹ Maria : cổ võ lòng tôn sùng Mẹ Maria
 26. Gia Trang Tử Đạo KẺ SẶT
 27. Liên Đoàn Công Giáo Đông Bắc Hoa Kỳ
 28. Giáo Xứ Thánh Mẫu - Hoà Lan 
 29. Giáo Ðoàn Thánh Giuse Hiển - Tổng giáo phận Köln
 30. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Stuttgart Đức Quốc
 31. Cộng Đoàn Việt Nam giáo phận Paderbon & Essen (Đức Quốc)
 32. Giáo Đoàn Antôn Quỳnh - Lausanne, Thuỵ Sĩ
 33. Cộng Đoàn Công Giáo Sydney - Úc
 34. Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam Marseille - Pháp
 35. Công Giáo Việt nam Nam Úc
 36.  

  1. Giáo Xứ Thạnh An GpLong Xuyên

  2. Công Giáo Việt Nam Ba lan

  3. Giáo Xứ Tân Định Sài gòn: http://giaoxutandinh.org/index.php

  4. Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông: http://www.gxdaminh.net/

  5. http://www.caimon.org/

  6. Họ Đạo Hòa Hưng (Sài gòn)

  7. http://www.denthanhpheroletuy.net/

  8. Trung Tâm Công Giáo Orange 

  9. http://www.phuyencatholic.net/

  10. http://giaoxubenngu.net/

  11. Cộng Đoàn Thánh Martin

  12. Giáo Xứ Kinh Gãy

   

 

 1. Giáo Hạt Cái Mơn
 2. Giáo Xứ Bắc Thần Việt Nam
 3. Giáo Hạt Phú Yên
 4. Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn
 5. Giáo Xứ Tuy Hoà