Giáo Hội Việt Nam: 

Ủy Ban Giám Mục & Các Giáo Phận (xếp theo vần ABC) 

 1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: http://v3.hdgmvietnam.org/ Phiên bản mới: http://hdgmvietnam.org

 2. Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình HĐGM: http://www.ubmvgiadinh.org/

 3. Uỷ Ban Kinh Thánh HĐGM: http://www.kinhthanhvn.org/home.jhtml?locale=vi

 4. Bà Rịa: Hội Yểm Trợ Bà Rịa

 5. Bắc Ninh: (Gia đình Bắc Ninh/ Thân Hữu Bắc Ninh Hải Ngoại)

 6. Ban Mê Thuột: http://www.gpbanmethuot.net/ ----- Gia đình Ban Mê

 7. Bùi Chu:

 8. Cần Thơ:

 9. Đà Lạt: http://www.simonhoadalat.com/

 10. Đà Nẵng: http://giaophandanang.org/

 11. Hà Nội: http://tgphanoi.org/

 12. Hải Phòng: http://www.gphaiphong.org/

 13. Huế: http://giaophanhue.net/

 14. Hưng Hóa:

 15. Kontum:

 16. Lang Sơn: http://www.langson.org/

 17. Long Xuyên: http://www.gplongxuyen.net/

 18. Mỹ Tho: http://www.tgmmt.org/

 19. Nha Trang: http://www.gpnt.net/

 20. Phan Thiết: http://gpphanthiet.net/

 21. Phát Diệm:

 22. Phú Cường: http://gpphucuong.net/dragon/

 23. Qui Nhơn:

 24. Sài Gòn: http://tgp-tphcm.org/

 25. Thái Bình: http://www.tgmtb.net/

 26. Thanh Hoá: http://www.tgmth.conggiao.net/

 27. Vinh: http://giaophanvinh.net/

 28. Vĩnh Long: http://www.giaophanvinhlong.net/

 29. Xuân Lộc: