Điện văn
4 Giám mục Việt Nam gửi cho
Giáo Hội và cho 2 nước Anh-Mỹ

Chúng tôi là 4 Giám mục Việt Nam ở Bùi Chu, Vĩnh Long và Phát Diệm hạ tuần tháng trước đây đă gửi một điện văn yêu cầu Đức Giáo Tông, Triều đ́nh La mă, các Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục và hết các giáo sĩ cùng giáo dân toàn cầu, ủng hộ nền Độc lập của Tổ quốc Việt Nam chúng tôi. Nay một lần nữa chúng tôi lên tiếng tha thiết kêu gọi ḷng quảng đại của khắp Giáo Hội đối với nước chúng tôi, một nước đă được Đức "Giáo hoàng truyền giáo" (tức là Đức Phi-ô XI) hồi phong chức cho Giám mục Việt Nam tiên khởi năm 1933 đă tỏ mối hy vọng có ngày sẽ xứng đáng cái danh hiệu là "Con trưởng Giáo hội ở Cực đông".

Nhất là chúng tôi hô hào hai Cường quốc Anh-Mỹ xin can thiệp 1 cách hiệu quả để chúng tôi khỏi lâm vào nạn binh đao ghê sợ, giữa lúc cả hoàn cầu đă được hưởng thái b́nh bấy lâu những mong đợi!

Phải, chính lúc này ở nước Việt Nam chúng tôi đang diễn ra một cuộc xung đột đáng lo ngại! Ḷng ái quốc anh dũng và không lay chuyển của người Việt Nam đang xô họ ra chốn sa trường, xông pha đạn lửa! Chỉ v́ muốn giữ vững nền độc lập, chỉ v́ muốn bênh công lư và tự do, mà 1 số lớn con dân đang bị giết hại, những con dân mà nước Việt Nam rất cần để kiến thiết và mưu lấy hạnh phúc cho ḿnh!

Ở nước chúng tôi cũng như ở các nước khác lúc này phải là lúc lo việc tu tạo những đổ nát, chứ không phải chồng chất thêm những điêu tàn. Cuộc chiến tranh toàn cầu vừa qua là 1 chiến tranh phá hoại, nước chúng tôi cũng không tránh được cái ảnh hưởng của nó: nhiều tỉnh Bắc bộ Việt Nam đă phải một thời cơ cận khủng khiếp, dân 10 phần chết mất một! Mà hiện nay lại thêm cái nạn thủy lạo phá hại đồng ruộng ở nhiều nơi, ai cũng lo rằng: rồi ra lại c̣n đói khổ hơn trước, v́ sức sản xuất bạc nhược nuôi ḿnh không đủ, mà c̣n phải cung cấp cho quân đội Đ̣ng Minh và Nhật bản đang đóng một số rất đông trên thổ địa Việt Nam.

Hỡi Giáo Hội, xin hăy lưu tâm đến những xứ Truyền giáo rất thịnh vượng ở đất Việt Nam, một nước xưa đă từng có 9 vạn anh hùng chết v́ đạo và nay đang đầy hứa hẹn!

Hỡi hai dân hào hiệp Anh-Mỹ, xin hăy can thiệp ngay để chúng tôi thoát nạn binh đao ghê gớm, hăy tỏ mối thịnh t́nh ủng hộ cho nền Độc lập chúng tôi: ḷng quảng đại ấy đời đời chúng tôi sẽ ghi nhớ.

Đại diện cho các Giám mục:

Hồ ngọc Cẩn, Giám mục Bùi Chu,

Ngô đ́nh Thục, Giám mục Vĩnh Long,

Lê hữu Từ, Giám mục Phát Diệm,

Giám mục Nguyễn bá Ṭng, Giám mục Việt Nam tiên khởi.