Thư Mục Vụ
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
"Về Năm Cứu độ" (1983)

Gửi các Linh Mục, các nam nữ tu sĩ,
các Chủng Sinh và anh chị em giáo hữu

Anh chị em thân mến.

1. Nhân dịp họp Đại Hội Đồng các Giám Mục Việt Nam tại Thủ đô Hànội vào tháng 5 như thường lệ, lại nhân dịp NĂM THÁNH CỨU Độ 1983, kỷ niệm 1950 năm Chúa Giêsu Kitô Chết và Sống lại, chúng tôi, các Giám Mục Việt Nam là Chủ Chăn và là Người Phục vụ anh chị em, gửi lời chào thân ái tới tất cả các thành phần Dân Chúa ở Việt Nam và ngỏ đôi lời chân thành với anh chị em.

2. Trước hết, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thành lập đă được 3 năm Ban Thường Vụ khóa I măn Nhiệm kỳ và Ban Thường vụ khóa II đă được bầu ra làm việc thay thế.

Chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa v́ những bước tiến đáng kể của Giáo Hội Việt Nam, cụ thể là được thêm một số Giám Mục trong các địa phận, nhất là nếp sống Đức Tin mạnh mẽ và ḷng đạo đức sốt sáng của anh chị em. Đi đôi với cuộc sống đạo đức ấy, anh chị em đă góp phần xứng đáng


với đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam yêu quí. Nhưng bên cạnh những yếu tố tích cực đó, chúng tôi nhận thấy cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn tất những vấn đề quan trọng như: chăm lo đào tạo các Chủng Sinh trở thành các Linh Mục tốt, in lại cuốn sách Lễ Giáo Dân, sớm hoàn thành quyển Kinh Nhật Tụng cho hàng Giáo sĩ và Tu sĩ, nghiên cứu việc thi hành Bộ Giáo Luật mới.

Chúng tôi cũng mong anh chị em đọc lại bức Thư Chung năm 1980 của hàng Giám Mục Việt Nam. Bức Thư đó đă đem lại cho chúng ta một niềm tin phấn khởi và giúp chúng ta đạt được nhiều thành tích tốt đẹp cả về hai mặt đạo đời. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước trên "Con đường đă lựa chọn là sống Phúc Âm giữa ḷng dân tộc; để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, góp phần bảo vệ ḥa b́nh và sự sống trên trái đất".

Bức Thư Chung ấy gồm những đoạn có liên quan với nhau rất chặt chẽ, như vậy chúng ta không được cắt xén điểm nào trong đó. Nơi đây mọi người thấy rơ rệt đường hướng Mục vụ của chúng tôi, dựa trên Giáo Lư của Hội Thánh, của Công Đồng Vatican II. Vậy, thi hành Bức Thư Chung năm 1980 chúng ta sẽ làm sáng tỏ Đức Tin và ḷng yêu nước của ḿnh.

3. Một sự kiện lớn lao và làm nức ḷng các thành phần Dân Chúa ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu, cũng như ở Việt Nam. Đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă cho mở NĂM THÁNH CỨU Độ 1983, khai mạc vào ngày 25 tháng 3 năm 1983 và kết thúc vào ngày lễ Phục sinh 22 tháng 4 năm 1984. NĂM THÁNH CỨU Độ dạy chúng ta sống đầy đủ Mầu nhiệm Cứu Độ: Thiên Chúa đến với Con Người để Con Người đến với Thiên Chúa và đến với nhau.

Điều đó chỉ được thực hiện nhờ công ơn Cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu nạn chịu chết trên Thánh giá


và sống lại lên trời vinh hiển ban sự sống đời đời cho mọi người.

Điều đó cũng được thực hiện nhờ vào Đức Mẹ Maria Đấng hiệp công Cứu chuộc và đem lại cho chúng ta dồi dào ơn phúc. Điều đó cũng được thực hiện nhờ vào tác vụ của Hội Thánh, thể hiện trong các quyền Cai quản, Thánh hóa và Giáo huấn. Như vậy, trong NĂM THÁNH CỨU Độ này, chúng ta phải đào sâu Mầu nhiệm Cứu độ, tôn sùng Đức Mẹ Maria, phải trung thành với Hội Thánh, vâng giữ các điều Hội Thánh giảng dạy, đặc biệt qua Đức Giáo Hoàng, Đấng đại diện Chúa Kitô ở trần gian, qua Đức Giám Mục Bản quyền trong mỗi địa phận và qua Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

NĂM THÁNH chúng ta phải trở về với Thiên Chúa, làm ḥa với anh chị em ḿnh, nhất là xây dựng gia đ́nh sống ḥa hợp thánh thiện, làm chứng cho Phúc âm giữa cuộc đời.

Chúng ta cũng phải sám hối tội lỗi, đổi mới cuộc sống chừa bỏ các tính mê nết xấu, trau dồi các nhân đức cần thiết cho cuộc sống Đức Tin và xă hội: cụ thể như nâng cao ư thức về Chân lư và thực hiện Công b́nh, Bác ái, loại bỏ nếp sống tiêu cực trong đời sống cá nhân cũng như tập thể và cầu nguyện cho Tổ Quốc được b́nh an thịnh vượng. C̣n các việc thực hành khác về NĂM THÁNH CỨU Độ, anh chị em hăy tuân theo các chỉ dẫn của các Đấng Bản quyền Địa phận.

4. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho anh chị em dồi dào ân sủng của Người trong NĂM THÁNH CỨU Độ 1983 này, nhờ lời cầu bầu hữu hiệu của Đức Maria, Đấng hiệp công Cứu chuộc và là Mẹ Hội Thánh.

Xin Thiên Chúa cũng ban cho anh chị em Đức Tin mạnh mẽ ḷng Trông Cậy vững vàng và Đức Mến nồng nàn.


Xin anh chị em cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi trong mọi công việc Mục vụ ở Địa phận và trong mọi hoạt động của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Các Giám Mục theo danh sách dưới đây cùng kư tên:

1.   Đức Hồng Y Giuse Maria       TRịNH VĂN CĂN

2.   Đức Tgm.    Phaolô     NGUYễN VĂN B́NH

3.   Đức Tgm.    Philipphê  NGUYễN KIM ĐIềN

4.   Đức Cha     Phaolô     BùI CHU TạO

5.   Đức Cha     Phaolô     NGUYễN HUY QUANG

6.   Đức Cha     Phaolô     phạm đ́nh tụng

7.   Đức Cha     Giuse      phạm văn thiên

8.   Đức Cha     Phaolô     huỳnh đông các

9.   Đức Cha     Nicolas    huỳnh văn nghi

10. Đức Cha     Đominico nguyễn văn lăng

11. Đức Cha     Bartolomeo       nguyễn sơn lâm

12. Đức Cha     Gioan B.  BùI tuần

13. Đức Cha     Phanxicô X.       nguyễn quang sách

14. Đức Cha     Emmanuel         lê phong thuận

15. Đức Cha     Anrê        nguyễn văn nam

16. Đức Cha     Phêrô      phạm tần

17. Đức Cha     Phaolô     nguyễn minh nhật

18. Đức Cha     Raphael   nguyễn văn diệp

19. Đức Tgm. phó  Têphano      NGUYễN như thể

20. Đức Cha     Giuse      phan thế hinh

21. Đức Cha     Alosio      phạm văn nẫm

22. Đức Cha     Giuse      nguyễn tùng cương

23. Đức Cha     Phêrô      trần xuân hạp

24. Đức Cha     Giuse      vũ duy nhất

25. Đức Cha     Giuse      đinh bỉnh

26. Đức Cha     Phanxicô X.       nguyễn văn sang

27. Đức Cha     Giuse      trịnh chính trực

28. Đức Cha     Phêrô      trần thanh chung

29.     Đức Cha       Louis  HÀ KIM DANH