Thư Chung
Về vấn đề Cộng sản vô thần của
Các Đức Giám mục Miền Nam
Mùa Chay, 02-03-1960

Gửi: Các Linh mục
Các Tu sĩ Nam, Nữ
và toàn thể Giáo hữu.

Anh em thân mến.

 

Hôm nay là thứ tư lễ Tro, chúng ta bước vào đầu Mùa Chay cả. Vậy Mùa Chay cả là mùa chúng ta suy gẫm về Mầu nhiệm Cứu Chuộc và dọn ḿnh lĩnh nhận ơn Mùa Phục sinh. Nhưng muốn lĩnh nhận ơn Mùa Phục sinh, chúng ta cần phải có tinh thần thống hối và cải hóa bên trong nhờ vào việc suy gẫm nhiều về cuộc Tử nạn của Chúa. Nhưng khốn thay! Tinh thần thống hối và cải hóa mấy ai nghĩ tới. Con người đời nay không nh́n các vấn đề tôn giáo với cái nh́n sâu sắc như trước, coi thường việc giữ đạo, nhiều người dần dần mất quan niệm về sự thánh, cả gan phản lại luật Chúa, bất tuân lời giáo huấn của Hội Thánh. Thật vậy, nh́n vào thế giới hiện thời, chúng ta phải bồi hồi lo lắng v́ bao nhiêu nỗi hiểm họa đang tràn ngập đe


dọa không nguyên t́nh trạng chung của Giáo hội mà ngay cả sự rỗi linh hồn của từng người và vận mệnh của cả gia đ́nh nhân loại. Mối hiểm họa này càng trầm trọng hơn ở chỗ việc tiêu diệt Tôn giáo được lănh đạo và bảo trợ do cả một cơ quan quốc tế có một hệ thống tổ chức rất mực chặt chẽ là Cộng sản vô thần.

Trước t́nh trạng đó, chúng tôi, Các Giám Mục Miền Nam gửi anh em bức thư chung này tỏ t́nh ưu ái và nỗi lo lắng của chúng tôi đối với anh em. Mục đích của bức thư chung này là giúp anh em có một tài liệu nghiên cứu học hỏi trong Mùa Chay, để anh em nh́n thấy rơ mối hiểm họa của Cộng sản, để anh em thấu hiểu nó nguy hại và nham hiểm đến mức nào trong việc tiêu diệt Đức tin của chúng ta, nhất là muốn giúp anh em biết dùng Mùa Chay, lấy việc suy gẫm về cuộc tử nạn của Chúa mà giục ḷng thống hối, cải hóa để cầu nguyện cho ḿnh và cho thế giới được biết bỏ đàng dữ mà quay về đàng lành.

Hiểm họa của cộng sản

I. Chủ trương vô thần của Cộng sản

Đối với học thuyết Cộng sản của Marx và Lénine chúng ta quan tâm hơn hết đến một điểm là CHỦ TRƯƠNG DUY VậT. V́ chủ trương duy vật chỉ nhận có vật chất là nguyên lư và là đích cùng của vạn vật, nên học thuyết đó tất nhiên cũng chủ trương vô thần. Đă chủ trương vô thần, nó phải hoàn toàn đối nghịch với tất cả những ǵ là tinh thần, siêu việt, tín ngưỡng, hoặc đạo lư; nói thể khác, nó hoàn toàn đối nghịch với chân lư nói chung, và học thuyết Công giáo nói riêng. Nói tóm lại nó công khai chống Thiên Chúa mà bọn họ coi chỉ là sản phẩm do óc tưởng tượng của kinh tế và óc phong kiến.


V́ đă chủ trương duy vật vô thần, và v́ thế vất bỏ tất cả những ǵ là siêu việt, lương tâm, luân lư..., nên Cộng sản vô thần đi đến những hành động vô cùng tai hại mà Đức Piô XI đă tŕnh bày trong Thông điệp Divini Redemptoris:

1. Cộng sản vô thần chủ trương khơi động tất cả những ǵ là hèn hạ xấu xa nhất của con người, như hiềm thù, ghen ghét, vô luân, phá hoại, v.v... để đưa xă hội đến giai cấp tranh đấu.

2. Cộng sản vô thần tước đoạt hết tự do của con người, kể cả tự do tín ngưỡng và do đó cướp đoạt mất nguyên tắc căn bản xây dựng phẩm giá con người.

3. Cộng sản vô thần chối bỏ hết mọi phẩm trật, quyền bính, do đó phá đổ hết mọi thứ trật tự, trật tự siêu nhiên, trật tự tự nhiên, trật tự xă hội, trật tự Giáo hội, và ngay cả quyền bính trật tự giữa cha mẹ với con cái trong gia đ́nh.

4. Cộng sản vô thần chối bỏ quyền tư hữu, và do đó khiến con người hoàn toàn bị cô lập, nô lệ.

Tất cả những điều kể trên đây đều đi ngược lại với học thuyết Công giáo, và v́ thế hai học thuyết trên không thể đi đôi với nhau.

Muốn cho đạo Thánh được nguyên vẹn, người Công giáo phải phủ nhận lư thuyết Cộng sản và những áp dụng của nó đến tận cùng. Cộng sản, trái lại, muốn cho chủ nghĩa họ được thắng cũng phải hết sức diệt tôn giáo. Trong cuộc tranh giành quyết liệt này, Cộng sản đă tỏ ra rất xảo quyệt. Chúng ta hăy sáng suốt nhận định để có một đường lối dứt khoát giúp người đang ở trong cơn bách hại được biết đường xử trí và người chưa bị bách hại được biết cách đề pḥng.


II. Kế hoạch tiêu diệt Giáo hội của Cộng sản ngày nay

Tính cách chung kế hoạch bắt đạo của Cộng sản ngày nay vẫn là dùng đủ mọi phương pháp, dù tráo trở lừa dối, hoặc dă man, tàn nhẫn đến đâu, miễn giúp sao đi tới thành công.

Trước kia họ đă công khai đương đầu với Giáo hội bằng các cuộc khủng bố, giết chóc, bắt bớ, tàn phá, v.v... Nhưng nhận thấy chính sách ấy không đưa lại kết quả mong muốn, mà ch́ khiến cho người Công giáo thêm gan dạ, thêm đoàn kết, thêm tinh thần, nên ngày nay họ quay sang một chiến thuật mới, nó tế nhị và xảo quyệt hơn nhiều. Chiến thuật ấy có thể gồm tóm trong những điểm sau đây:

1. Họ trà trộn vào các cơ quan Công giáo để thi hành thủ đoạn bám địch để giết địch. Họ t́m cách len lỏi vào nội bộ của ta để ḍ xét, tuyên truyền, chia rẽ, phá hoại, bằng cách giả là những phần tử sốt sắng, nhiệt thành, niềm nở và cố chiếm đoạt quyền điều khiển. Sau đây là bản mật lệnh của Cộng sản mà chúng tôi muốn anh em đọc để suy nghĩ:

Công giáo và thệ phản là hai tổ chức đắc lực làm tay sai và gián điệp cho đế quốc tư bản. Những tổ chức này cố lén lút vào nội bộ của đảng ta, để bóc lột và đàn áp dân chúng. Những Giáo hội này đặt căn cứ ở khắp mọi đô thị trên thế giới, gieo rắc lư thuyết đầu độc của họ để diệt trừ chủ nghĩa xă hội Cộng sản.

V́ thế, trong khi theo sát chỉ thị của cấp lănh đạo Đảng, các đồng chí phải triệt để t́m hết mọi cách để lọt vào nội bộ của từng Giáo hội giúp tay cho ngành công an, mật vụ của chúng ta mới tổ chức, nỗ lực hoạt động ngay trong trung tâm hoạt động các giáo sĩ, rồi tấn công đại quy mô, liên miên hoạt động, dù phải giả vờ cầu nguyện Thiên Chúa phù hộ cũng nên. Điều cần thiết để thành lập mặt trận duy


nhất là phải lợi dụng sắc đẹp và sức quyến rũ của phụ nữ. V́ thế, muốn đạt đến mục đích này, muốn chia rẽ nội bộ Giáo hội, muốn gây mâu thuẫn các tổ chức tôn giáo, cơ quan của Đảng ta đă thông tư chín điều sau đây:

- Các đồng chí phải len lỏi vào các học đường do Giáo hội thành lập và đă bị các lư thuyết của họ đầu độc. Ta phải ḍ xét bọn phản động để biết rơ mọi hoạt động của chúng. Ta lẩn lút giữa các sinh viên, cảm thông những tâm t́nh của họ, theo rơi hết mọi hoạt động địa phương, kiểm soát nó và theo sát đúng phương pháp tế nhị, nhất thiết ta phải gia nhập vào các khu vực hoạt động của các giáo sĩ.

- Mỗi đồng chí phải t́m cách chịu phép Rửa tội, để trở nên phần tử của Giáo hội. Nhờ thế đội lốt được chiếc áo bịp bợm ấy, ta nhập vào hội Đạo Binh Đức Mẹ, hay nếu là người Thệ phản, phải nhập vào tổ chức Nghĩa Binh (Crusebers). Được thế rồi đồng một loạt tấn công đại quy mô; dùng những câu ru ngủ để cảm hóa và thu hút giáo dân. Các đồng chí c̣n đi xa hơn nữa: cố chia rẽ tận gốc của đoàn thể giáo dân, nếu có cần cũng rêu rao đến t́nh yêu Thiên Chúa và hô hào ủng hộ ḥa b́nh. Làm thế ta sẽ phá hoại được lối tuyên truyền đầu độc của đế quốc đàn áp.

- Đồng chí của ta phải dự hết các buổi lễ tôn giáo và luôn luôn niềm nở, rất hiền từ, lợi dụng hết mọi phương kế khôn ngoan và thiên h́nh vạn trạng trà trộn với các giáo sĩ hầu ḍ xét hành động của bọn họ.

- Những học đường do Giáo hội thành lập và điều khiển là một địa hạt lư tưởng để xâm nhập. Tỏ ra bên ngoài một vẻ hết sức ân cần niềm nở, các đồng chí hoạt động của ta phải áp dụng điều luật: "Bám địch để diệt địch". Họ phải trà trộn hăng hái với giám đốc, giáo sư, sinh viên, để gây ảnh hưởng trên họ, hầu thực hiện cái nguyên tắc: CHIA Để TRị. Ngoài ra đồng chí ta liên lạc trực tiếp với các phụ huynh sinh viên


để củng cố nền tảng cho công cuộc cách mạng và phổ biến rộng răi những hoạt động bí mật của chúng ta.

- Các đồng chí phải có sáng kiến trên mọi phạm vi, lén lút vào mọi ngành của Giáo hội, thu lượm cảm t́nh của giáo dân, rồi nhờ đó, ta có đủ phương tiện lọt vào bộ máy điều khiển của Giáo hội.

- Nhờ triệt để tuân theo lệnh Đảng, mà tiểu tổ chỉ huy sẽ đạt được mục đích đă chỉ định cho ḿnh, nghĩa là thâm nhập trong hết mọi ngành tổ chức của Giáo hội, kêu gào ủng hộ ḥa b́nh. Như thế ta sẽ gieo được ảnh hưởng của ta trên mọi địa hạt.

- Dựa trên nguyên tắc đanh thép này "DùNG ĐịCH Để DIệT ĐịCH", ta phải gắng thuyết phục một vài phần tử quan trọng hay một ít bậc vị vọng trong Giáo hội đến thăm Trung hoa và t́m cho họ có đủ tài liệu và giấy tờ cần thiết. Nhờ hành động lừa bịp và thầm kín này, bọn chúng sẽ giúp ta đạt được mục đích: V́ nó sẽ tỏ cho chúng ta thấy rơ cái mặt thực và t́nh h́nh đích xác của Giáo hội.

- Các đồng chí hoạt động phải có óc sáng kiến, khám phá những nhược điểm của Giáo Quyền, khai thác những mầm mống chia rẽ, vô hiệu hóa những nọc độc do giáo quyền gieo rắc bằng cách phổ biến những phương kế giải độc của chúng ta. Nói tóm phải quyết liệt thi hành để mở rộng ngơ chiến cho ta tấn công vào.

- Các đồng chí nào có chân trong cơ sở chỉ huy phải triệt để đinh ninh rằng: Giáo hội Công giáo là tay sai của đế quốc, phải đả phá và hủy diệt đến tận nguồn gốc. C̣n giáo phái Thệ phản họ đă lầm lẫn theo đường lối chính trị sống chung, cần phải ngăn cản họ đừng kết nạp thêm nhiều người, chúng ta hăy để nó tự chết, cái chết tự nhiên của nó.


Anh em thân mến, mấy ḍng trích trên đây cho anh em thấy mưu mô của Cộng sản xảo quyệt biết bao nhiêu để tiêu diệt Giáo hội.

2. Họ cố sức giả vờ ủng hộ Công giáo, bằng cách nêu cao khẩu hiệu tự do tín ngưỡng, nhất là lập những hội cho người Công giáo như là "Hội những người kính Chúa yêu Tổ quốc ở Bắc Việt, Hội Công giáo Ái quốc ở Trung cộng, Hội Công giáo cấp tiến, Hội Giáo sĩ, v.v..." ở hầu hết các nước Cộng sản. Mục đích của những hội đó là rút người Công giáo ra khỏi những đoàn thể chính thức của Giáo hội, để họ nắm lấy chi phối, đưa về phục vụ chủ nghĩa của họ, và tệ hơn nữa c̣n dùng chính những hội ấy để tố cáo, bắt bớ, lên án, phá hoại các phẩm trật trong Giáo hội.

3. Để dễ lôi cuốn người Công giáo, họ nấp sau những khẩu hiệu rất quyến rũ, như lư thuyết Tam Tự, và những phong trào tự do xây đắp dân chủ, phụng sự ḥa b́nh, bênh vực vô sản, v.v... nhưng thực ra, đó chỉ là những cái mồi rất ngon, những bùa bả hiểm độc để đánh lừa người Công giáo.

4. Họ đặc biệt áp dụng chính sách chia rẽ, gieo rắc những điều nghi kỵ, khai thác những điểm bất b́nh, cô lập hết mọi phần tử, nhất là đi đến cắt đứt các mối liên lạc giữa các giáo đoàn địa phương với Ṭa Thánh và Giáo hội La mă. V́ mục đích này họ nấp sau chiêu bài "ÁI QUốC", đề cao thuyết tam tự để t́m cớ buộc tội phản quốc, trục xuất, giam giữ, hoặc tiêu diệt những ai trung thành với Giáo hội, rồi tự ư đặt ra những Giám mục mới, không c̣n tuân lệnh và liên lạc với chính quyền La mă. Họ hạn chế mọi quyền của Giáo hội phản đối những quy tắc Ṭa Thánh đă đặt, vu khống cho Giáo hội và các Phẩm trật trong đạo là tay sai của thực dân, đế quốc, phong kiến để dễ gây nghi kỵ và chia rẽ giữa những người dân yêu nước với các Đấng thừa hành Giáo hội.


5. Độc hại hơn nữa, họ c̣n đi đến tước đoạt hết tự do bằng những phương pháp rất dă man, nhưng tế nhị: như những buổi học nhồi sọ, những trại cải tạo tư tưởng, những ṭa án nhân dân, những cuộc tự phê b́nh và bao nhiêu phương pháp khoa học, vô luân khác. Nếu với bằng ấy mà chưa được th́ họ kết thúc bằng cuộc bắt bớ, đánh đập, tù đầy, trục xuất hoặc thủ tiêu, chém giết...!

Tất cả những kế hoạch bắt đạo như vậy, đang diễn ra trong các nước Cộng sản, với những phương pháp và những thủ đoạn giống hệt nhau. Sự đồng nhất ấy chứng tỏ: riêng về vấn đề bắt đạo các nước Cộng sản đều nhất trí như nhau, họ đều tích cực như nhau, đều gặp gỡ nhau, đều xảo quyệt và tàn ác như nhau. Giáo hội từ khi lập đến nay chưa bao giờ phải chịu những cuộc bách hại có tổ chức đại quy mô và ác liệt như vậy.

Với tất cả những anh em đang bị bách hại bên kia các bức màn sắt, nhất là với những anh em đang chịu đau khổ bắt bớ, chém giết ở bên kia vĩ tuyến 17, chúng tôi xin mượn lời Đức Thánh Cha Gioan XXIII mà bảo họ:

"Với các Đấng chăn chiên đang nêu lên cho các con cái thiêng liêng của ḿnh gương sáng của một Đức Tin không lay chuyển, của một ḷng trung thành tới mức hy sinh cả mạng sống, với các bổn đạo đang bị bách hại khổ sở, nhưng rất được Trái Tim Chúa Giêsu Kitô yêu thương, Chúa là Đấng đă hứa hạnh phúc và phần thưởng đời đời cho những ai bị bách hại v́ ḷng công chính, với tất cả, Ta tha thiết nhắn nhủ hăy kiên trường trong công cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chúa nhân từ có những chương tŕnh không ai ḍ thấu được sẽ không để cho ai thiếu sự nâng đỡ cần thiết, thiếu ơn Thánh quư báu, thiếu sự an ủi bên trong. Với các con cái đang bị bách hại, tất cả Giáo hội tin tưởng


vào sự chiến thắng cuối cùng, xin cùng họ hợp nhất trong lời cầu nguyện và chia sẻ mọi nỗi đau đớn".

(Thông điệp Thủ Lĩnh các Chúa Chiên)

( việc cải tạo đời sống

Trước t́nh trạng đó, để khỏi mắc mưu và sa phạm vào những hành động dại dột, người Công giáo vừa phải có ngay một thái độ rơ rệt, vừa phải chuẩn bị cho ḿnh những sức mạnh thiêng liêng cần thiết.

Để đánh lừa những người ngây thơ, dễ tin, người ta đă dám công khai tuyên truyền thuyết sống chung tưởng như có thể có sự sống chung giữa sự lành và sự dữ, giữa nhân đức và tội ác, giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Nhưng anh em phải biết sự sống chung ấy không thể thực hiện được. Đức Thánh Cha Gioan XXIII đă nói: "Nền ḥa b́nh mà Giáo hội tha thiết kêu gọi không được coi như là sự nhượng bộ và thiếu cương quyết trước những lư thuyết hay những cách sống đi ngược hẳn lư thuyết Công giáo. Giáo hội yêu ḥa b́nh không có nghĩa là Giáo hội nhửng nhưng trước những tiếng than khóc thống thiết đang vang dội đến Ta từ những nơi mà quyền lợi con người không được đếm xỉa đến, nơi mà sự nói dối được tổ chức quy mô" (Thông điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Gioan XXIII, 23-12-1959).

I. Về thái độ

Chúng ta phải dứt khoát bài trừ. Đây không phải bài trừ người này người khác, bài trừ chế độ, hoặc quốc gia, nhưng bài trừ riêng cái chủ nghĩa Duy vật Vô thần, và những áp dụng sai lạc của nó. Về thái độ đó, chính Đức Piô XI đă minh bạch tuyên bố kết án thuyết Cộng sản Duy vật Vô


thần trong Thông điệp Divini Redemptoris, và sau đây, Đức Piô XII c̣n xác định lại:

1. Trong các lần Ngài lên tiếng cực lực phản kháng các hành động phản tôn giáo của các chính phủ Yougoslavie, Hung gia lợi, Tiệp khắc, Ba lan, và mới đây của Trung Cộng.

2. Trong hoạt động của Đức Giáo Hoàng đối với cuộc Tuyển Cử tại Ư năm 1948.

3. Nhất là trong sắc lệnh của Bộ Thánh Vụ đề ngày 1 tháng 7 năm 1949 (AAS. 2 Juillet, 334). Sắc lệnh này:

- Cấm các người Công giáo không được gia nhập đảng Cộng sản hoặc chỉ ủng hộ phần nào mà thôi, v́ đảng ấy duy vật, phản đạo và v́ viện vào một ít luận điệu mâu thuẫn các lănh tụ Cộng sản ra mặt thù địch với Hội Thánh, với đạo luật và Giáo hội của Chúa Kitô.

- Cũng v́ các lẽ ấy cấm không được xuất bản, đọc và lưu hành các sách báo ǵ có lợi cho lư thuyết và hành động của Cộng sản, cũng không được cộng tác vào việc xuất bản như trên, theo như quy định của điều luật 1399.

Những giáo hữu nào phạm vào những điều kể trên, sẽ không được chịu các Bí tích, v́ không đủ điều kiện để chịu.

Đàng khác, những người Công giáo nào truyền bá những lư thuyết duy vật và phản đạo của Cộng sản tức khắc hóa thành người phản nghịch đối với Đức tin Công giáo, và mắc vạ tuyệt thông đặc biệt dành cho Ṭa Thánh.

4. Đối với kế hoạch mới Cộng sản đang áp dụng hiện thời, Đức Piô XII c̣n thẳng thắn xác định lập trường, trong Thông điệp "Ad Apostolorum Principis Sepulchrum" (Cạnh Mồ của vị Tông Đồ Trưởng).

a. Người đă kết án thuyết Tam tự.

b. Người kết án Hội những người Công giáo ái quốc.


c. Người kết án những cuộc truyền chức bất hợp pháp, và ra vạ tuyệt thông tức khắc dành đặc biệt cho Ṭa thánh cho cả người phong và người lĩnh.

d. Người phủ nhận những luận điệu vu khống, xuyên tạc và những phương thế xảo quyệt tàn bạo để bắt đạo.

e. Người xác định quyền lợi của Giáo hội: quyền đó không phải thu hẹp trong phạm vi hoàn toàn tôn giáo, nhưng c̣n ăn rộng ra tất cả phạm vi luật tự nhiên.

Ở đây chúng tôi tưởng cũng nên nhắc lại thái độ mà các Đức Giám Mục toàn cơi Đông Dương họp ở Hà nội từ ngày 5 đến 10 tháng 11 năm 1951 để khuyên anh em "Hăy đề pḥng nạn Cộng sản duy vật, một nguy cơ trầm trọng nhất thời nay". Chủ nghĩa Cộng sản bác bỏ Thiên Chúa, bác bỏ mọi tôn giáo, bác bỏ thuyết linh hồn hằng sống, bác bỏ tất cả quyền lợi của nhân vị, gia đ́nh. Chủ nghĩa Cộng sản xung khắc tuyệt đối với Công giáo đến nỗi Đức Thánh Cha đă tuyên bố rằng: "Không bao giờ có thể vừa theo Cộng sản vừa theo Công giáo được, và người Công giáo nào gia nhập đảng Cộng sản th́ lập tức khai trừ khỏi Giáo hội. Chẳng những không được gia nhập đảng Cộng sản mà lại anh em không thể cộng tác bất kỳ dưới một h́nh thức nào" (Trích thư chung các Đức Giám Mục Đông Dương, làm tại Hà nội ngày 9 tháng 11 năm 1951).

II. Về lực lượng thiêng liêng

Xác định rơ thái độ chưa đủ, chúng ta c̣n phải chuẩn bị những lực lượng thiêng liêng cho sẵn sàng, để những ai đang ở trong cơn bách hại được có sức vững vàng và những ai chưa mắc phải cảnh ấy, được tự đề pḥng cho hiệu lực.

Mùa Chay, nhất là tuần Lễ Thánh, phải là những cơ hội đặc biệt giúp anh em suy gẫm về Mầu Nhiệm Cứu Chuộc và


có thái độ dứt khoát muốn có một cuộc cải hóa bên trong cách triệt để.

VậY:

1. Nếu Cộng sản vô thần chuyên lừa bịp chúng ta th́ chúng ta hăy tỉnh táo học hỏi kỹ những huấn thị và tài liệu của Ṭa Thánh, để sáng suốt nhận định ra con đường phải theo.

2. Nếu Cộng sản chuyên môn gây chia rẽ, th́ chúng ta hăy biết hy sinh bỏ những điều hiềm thù tranh chấp, chúng ta hăy biết đoàn kết quanh một Chúa chiên chính thức và hăy triệt để nghe lời Người.

Muốn được như vậy, chúng ta phải thâm cảm rằng tất cả cũng như từng người chúng ta là tay chân của một thân thể mầu nhiệm tức là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, như thế mỗi lần chúng ta chia rẽ hoặc loại bỏ một người nào th́ không phải là chúng ta chia rẽ hay loại bỏ người nầy người khác, mà chia rẽ loại bỏ một phần thân thể của Chúa Kitô vậy.

3. Nếu Cộng sản t́m cách tách ĺa ta ra khỏi Giáo hội, với mục đích tiêu diệt Giáo hội từ trong tín lư, trong các phẩm trật, trong các quyền lợi, th́ ta nên hiểu:

a. Giáo hội là cơ quan để Chúa Kitô nối tiếp công cuộc Người khi xưa. Cho nên, trong Giáo hội, chính Chúa Giêsu là thủ lĩnh tối cao, và là chủ động các công việc. Chính Người nắm giữ những quyền cai trị, quyền tài phán, quyền giáo huấn, chính Người vẫn tiếp tục nhập thể cứu thế, làm các Bí tích đến nỗi Đức Giáo Hoàng Piô XII đă định nghĩa "Giáo hội là chính Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Giêsu". Vậy nếu ta ĺa khỏi Giáo hội, tức là ta ĺa khỏi Chúa Giêsu, th́ c̣n đâu sự cứu rỗi?


b. Giáo hội là chính hiện thân của Chúa Kitô, các phẩm trật trong Giáo hội là những người đại diện và thừa hành Chúa Kitô. Như vậy muốn thông đồng với Chúa Kitô th́ phải thông đồng với Giáo hội, tức là phải thông đồng với Đức Giáo Hoàng, Đại diện chính thức của Chúa Kitô và các Giám mục bởi v́ Giám mục là dụng cụ hữu h́nh của Chúa Kitô dùng để tỏ rơ ư định của Thiên Chúa cho loài người và ban phát sự sống của Thiên Chúa cho họ. Bởi thế, anh em hăy tuân phục những kỷ luật của Giáo hội, vâng theo các phẩm trật của Giáo hội, cho dù có phải thiệt tḥi bách hại khốn khổ.

c. Vậy ta nên hiểu các phẩm trật trong Giáo hội được đặt lên là do quyền của Chúa Giêsu và có hiệu lực như Chúa Giêsu, theo câu chính Chúa đă truyền xưa: "Tất cả những ǵ bay tha dưới đất, th́ trên trời Ta cũng tha, tất cả những ǵ bay cầm buộc dưới đất, th́ trên trời Ta cũng cầm buộc". Vâng lời các Ngài là vâng lời Chúa; bất tuân hoặc phá đổ công việc của các Ngài là bất tuân, phá đổ công việc của chính Chúa. Chúng ta, bởi vậy, hăy nh́n thấy Chúa Giêsu qua các Ngài, hăy tránh hết những tư tưởng nghi kỵ, ác cảm, những thái độ ơ hờ, khinh mạn, những lời nói gièm pha, chỉ trích và những việc làm có thể làm cản trở các Ngài. Đồng thời hăy yêu mến kính phục, vâng lời và cùng với các Ngài xây dựng mạnh mẽ cho nước Cha trị đến.

d. Chúng ta cần phải thâm nhận rằng chỉ có một phẩm trật chân chính tức là phẩm trật do Đấng Đại diện Chúa Kitô trên mặt đất là Đức Giáo Hoàng thiết lập hay thừa nhận. V́ thế, chúng ta phải coi là Giám mục giả những ai không lĩnh chức Giám mục do Giáo Hoàng, là Linh mục giả những ai không nhận quyền Linh mục do Giám mục chân chính vẫn luôn luôn thông công cùng Hội thánh Rôma.

4. Sau nữa, nếu Cộng sản t́m cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xă hội này, th́ chúng ta hăy cầu nguyện rất nhiều, xin


Chúa mở con mắt cho họ, và đưa dẫn họ về một đoàn chiên. Đối với những phương thế xảo quyệt ma quỷ, chúng ta hăy biết dùng chính những phương thế của Chúa để đối lại. Nghĩa là hăy tin, cậy, yêu mến. Chúng ta hăy cầu nguyện, hy sinh, v́ đó là phương sách độc nhất mà Chúa Kitô đă dùng để cứu chuộc nhân loại.

Chúng ta hăy thi hành lời trối sau hết của Đức Piô XII trước khi chết: "Hăy cầu nguyện, hăy cầu nguyện cho Giáo hội qua khỏi t́nh cảnh bi đát này". T́nh cảnh bi đát đó, không phải chỉ do ở những cuộc bách hại bên ngoài, nhưng c̣n do tội lỗi nặng nề của chúng ta nữa.

( kết luận

Để kết thúc bức thư này, chúng tôi muốn mượn lời Đức Thánh Cha Gioan XXIII mà nhắn nhủ anh em:

"Ôi! Chớ ǵ những con người có thiện chí biết trở về với Chúa Kitô! Chớ ǵ họ biết nghe theo lời dạy của Người cũng là lời dạy bảo của Đấng đại diện Người dưới đất, cũng là lời dạy bảo của các Đấng chăn chiên chân chính là các Giám mục. Như vậy họ sẽ t́m thấy chân lư cứu họ khỏi lầm lạc, khỏi sự lừa dối, khỏi sự mơ tưởng viễn vông. Họ sẽ chóng rút ngắn lại được con đường dài dẫn đến ḥa b́nh của Bê-lem!" (Thông điệp Sinh nhật 1959).

Phêrô Ngô Đ́nh Thục, Giám mục Vĩnh Long

Marcel Piquet, Giám mục Nha Trang

Tađêô Lê Hữu Từ, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Gioan B. Urrutia, Giám mục Huế

André Jacq, Phó Giám mục Lạng Sơn

Phêrô Phạm Ngọc Chi, Giám mục Qui Nhơn

Phaolô Seitz, Giám mục Kontum

Giuse Trương Cao Đại, Giám mục Hải Pḥng

Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Saigon

Phaolô Nguyễn Văn B́nh, Giám mục Cần Thơ.