Thông cáo
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
05-01-1968

Để chân thành hưởng ứng và cung kính tri ân những nỗ lực liên tiếp của Đức Thánh Cha Phaolồ VI nhằm đem lại Ḥa B́nh chân chính cho dân tộc Việt Nam đă trên hai mươi năm tang tóc v́ chiến tranh, chúng tôi, Giáo Phẩm Việt Nam, thân gởi đến anh chị em Công giáo những lời tâm huyết nầy.

Ḥa B́nh vẫn luôn là khát vọng sâu xa của mọi người, nhất thiết của dân tộc Việt Nam ngày nay. Nhưng trong hiện t́nh đất nước thật sự đă có nền tảng chính yếu để xây dựng Ḥa B́nh chưa? V́ "Nền tảng căn bản của Ḥa B́nh là thành thật, Công b́nh, tự do và Bác ái trong mối bang giao giữa các quốc gia, trong một dân tộc, giữa những công dân với nhau và với các nhà lănh đạo" (1). Xây dựng Ḥa B́nh là ổn định trật tự trong con người, tức nhiên là trong xă hội và xây dựng Ḥa B́nh là trách nhiệm của tất cả mọi người công dân trong một nước.

Là công dân nước trần thế và của nước Trời.


- Người Công giáo phải thành thật trong mọi hoàn cảnh, có nói có, không nói không, chẳng được v́ một tư lợi nào cho cá nhân, đảng phái quốc gia, cả tôn giáo nữa, mà cố t́nh xuyên tạc sự thật hay chủ trương gian dối;

- Người Công giáo phải triệt để tôn trọng luật công b́nh. Mọi vi phạm về của cải tinh thần cũng như vật chất của người khác đều là tội và buộc phải đền trả cân xứng;

- Người Công giáo phải hết tâm bảo vệ tự do của kẻ khác cũng như của ḿnh: "tự do tín ngưỡng, tự do phát triển nhân phẩm và không nhát đảm, e sợ hy sinh mạng sống để phục vụ quê hương và đồng loại khi phải dấn thân bảo vệ công b́nh và tự do" (1);

- Người Công giáo phải luôn luôn bác ái, yêu người như ḿnh, v́ con người là h́nh ảnh Thiên Chúa nên yêu mến Thiên Chúa trong con người, cách riêng con người đói rách, bơ vơ, bịnh tật, tù đày, bị áp bức.

Làm sao có Ḥa B́nh được, nếu những người có trọng trách, hành động lại chỉ hứa suông "hoa mỹ bóng bảy" (1); nếu có sự biếng nhác, gian dối, tham nhũng, trộm cắp ở mọi tầng lớp xă hội; nếu c̣n hạng người cố t́nh sống phung phí xa hoa hoặc sống dửng dưng bên cạnh hàng triệu đồng bào nạn nhân chiến tranh hay nhẫn tâm lợi dụng chính hoàn cảnh cô đơn túng bấn của họ?

Làm sao có Ḥa B́nh được, nếu người công dân mất niềm tin tưởng nơi chính nghĩa và mất ḷng tin cậy giữa nhau?

Thiết tưởng ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy t́nh trạng nguy ngập của Quốc gia Dân tộc hiện giờ.

Vậy để góp công cứu nước trong giai đoạn hiện tại, anh chị em công giáo phải tích cực lành mạnh hóa mọi tầng lớp xă hội, gieo niềm tin tưởng vào tương lai Tổ quốc, gây t́nh


đoàn kết giữa đồng bào bằng cách triệt để sống đời Kitô hữu: sống chân lư, sống công b́nh, sống bác ái, là nền tảng xây dựng Ḥa B́nh.

Ước ǵ mỗi người Công giáo hăy sống khắc khổ, loại bỏ mọi xa hoa trong dịp Tết nhất hoặc lễ lạc (như đốt pháo, tiệc tùng, chưng dọn thới quá...) để đóng góp vào việc cứu trợ đồng bào đau khổ.

Xin các Linh mục quản xứ:

- Hăy tổ chức chiến dịch hăm ḿnh cầu nguyện cho Ḥa B́nh, v́ không ai ngoài Thiên Chúa ban đặng Ḥa B́nh và cũng không ai ngoài Thiên Chúa cải thiện được ḷng con người để tiếp nhận Ḥa B́nh;

- Hăy tổ chức học tập Ḥa B́nh trong xứ đạo cho mọi hạng người, theo Thông điệp "Ngày Quốc tế Ḥa B́nh" và theo Thông cáo nầy, ngơ hầu mọi người nhận thức nhiệm vụ của ḿnh ở hiện tại và trong tương lai đối với tiền đồ của Giáo hội và Tổ quốc;

- Hăy năng kiểm thảo về phần thực hành và cứ gia tăng việc cầu nguyện, học tập cho đến khi được lại Ḥa B́nh.

"Ḥa B́nh thuộc đặc tính của Đạo Chúa Kitô, v́ đối với mọi Kitô hữu, tuyên xưng Ḥa B́nh tức là tuyên xưng Chúa Kitô" (1); "Người là sự B́nh an của chúng ta" (Ep. 2-14), Phúc âm của người là "Phúc âm Ḥa B́nh" (Ep. 6-15). Nhờ lễ tế trên thập giá, Chúa đă hoàn tất công cuộc ḥa giải thế giới, và chúng ta, những môn đệ Người được mời gọi "làm cho người ḥa thuận" (Math. 5-9).

Sau đây chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào thuộc các tôn giáo bạn hăy cùng chúng tôi kiến tạo Ḥa B́nh cho Tổ quốc, một ḥa b́nh chân thật: thành quả của chân lư, công b́nh, tự do và bác ái.


Cuối cùng, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đến thiện chí của Chính quyền hai miền Nam và Bắc, hăy cùng nhau kiến tạo Ḥa B́nh. Nhân danh Thiên Chúa, xin hăy dừng lại! Hăy gặp nhau, hăy đi đến bàn hội nghị, hăy thành thật thương thuyết. Chính ngay bây giờ hăy giải quyết các mối bất ḥa tranh chấp, dầu phải chịu chút ít thiệt tḥi, v́ thế nào rồi cũng phải ḥa giải, nhưng có lẽ với nhiều tai hại tàn khốc khủng khiếp mà hiện nay không ai lường được (2).

Chúng tôi cũng lập lại lời Đức Giáo Hoàng Phaolồ VI nói ngày 2-5-1967: "Phải chấm dứt các cuộc oanh tạc trên lănh thổ Bắc Việt và đồng thời cũng phải chấm dứt những cuộc xâm nhập vũ khí và vật liệu chiến tranh vào miền Nam".

                   Sàig̣n, ngày 5-1-1968

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam