Thông Cáo Chung
Hội Nghị Giám Mục Miền Nam
Việt Nam (20-12-1975)

Như anh chị em đă nghe biết: các Giám mục Miền Nam chúng tôi đă họp một tuần lễ từ ngày 15 đến 20 tháng 12 năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon). Đây là khóa họp đầu tiên sau ngày Đất Nước được hoàn toàn giải phóng.

Đứng trước hoàn cảnh mới mẻ và phức tạp, chúng tôi ư thức tầm mức quan trọng của khóa họp này và v́ thế, chúng tôi đă nhất trí đề ra một phương pháp mới để làm việc.

Chúng tôi nghĩ rằng chưa mấy ai trong chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm về nếp sống mà dân chúng Miền Nam mới đi vào. V́ thế chúng tôi thấy cần thu thập thật nhiều yếu tố của các vấn đề liên quan tới nếp sống hiện tại. Do đó, chúng tôi đặt trọng tâm của khóa họp vào việc lắng nghe và t́m hiểu. Để đạt tới mục tiêu trên, chúng tôi đă chia ra ba nhóm làm việc:

- Nhóm I: nghiên cứu các tương quan trong xă hội mới.


- Nhóm II: nghiên cứu lại nội bộ của Miền Nam.

-           Nhóm III: nghiên cứu việc huấn luyện các thành phần Dân Chúa trong hoàn cảnh hiện nay.

Trong mỗi nhóm đều có giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sát cánh nhau làm việc. Các buổi sáng được dành để nghe thuyết tŕnh và tham luận theo nhóm nhằm cung cấp tài liệu cho các phiên họp ban chiều của các giám mục.

Tiếc rằng chúng tôi không thể tham khảo ư kiến nhiều người ở nhiều nơi hơn, nhưng chúng tôi đă dành khá nhiều thời giờ để lắng nghe một số linh mục, tu sĩ và giáo dân nói lên niềm tin, mọi ưu tư và thao thức của ḿnh, phản ảnh phần nào nếp sống phong phú phức tạp hiện nay của người tín hữu.

Chúng tôi đă được nghe tiếng nói của đại diện chính quyền về chánh sách tôn giáo của Nhà Nước và trong bầu không khí cởi mở chúng tôi cũng đă gởi lên một số cảm nghĩ của chúng tôi.

Chúng tôi ghi nhận tất cả, cảm thông với hoàn cảnh mọi người. Những ǵ cần phải giải quyết ngay, chúng tôi đă làm trong phạm vi có thể. Đấng bản quyền của mỗi giáo phận, xuyên qua các linh mục sẽ thông báo cho anh chị em biết. Nhiều vấn đề c̣n lại, cần được lắng nghe và nghiên cứu thêm. Để tiếp tục, Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục được bổ sung sẽ lănh trách nhiệm điều nghiên và phối hợp công việc mà các nhóm nghiên cứu đă khởi sự.

Khóa họp này chỉ là sơ bộ và chuẩn bị cho một kỳ họp tới. Chúng tôi mong được mọi thành phần Dân Chúa cùng chúng tôi cố gắng hơn nữa, đưa ra những sáng kiến thích hợp và chấp nhận một kỷ luật làm việc mới, chứng tỏ Giáo hội chúng ta không ngừng canh tân. Đó là đường lối Công đồng Vatican II đề ra để đi vào thế giới ngày nay. Chúng ta


hăy làm chứng cho mọi người thấy Giáo hội của Chúa Kitô có sứ mạng và khả năng đi vào các thực tại trần thế như men trong bột. Đồng bào sẽ thấy ta sát cánh với họ trên con đường xây dựng quê hương. Ta hăy cố gắng chứng tỏ Giáo lư tốt lành của Phúc Âm qua đời sống tôn trọng chân lư và thực hiện công b́nh bác ái: bác ái đ̣i chia sẻ cả vật chất tinh thần để phát triển con người toàn diện. Bởi thế, người tín hữu phải coi như là bổn phận và vinh dự được đem Niềm Tin của ḿnh vào việc làm cho Nước giàu, Dân mạnh.

Trong công việc này, chúng tôi đặc biệt tín nhiệm vào anh chị em giáo dân. Anh chị em hăy học hỏi Giáo lư Phúc Âm để góp phần vào huấn luyện con em ngay từ trong gia đ́nh trở thành công dân yêu Nước và giáo dân trung thành với Giáo hội.

Với ơn Chúa nhận được qua cầu nguyện và bí tích, anh chị em sẽ theo gương Chúa Kitô trong mầu nhiệm cứu thế can đảm vượt thắng mọi khó khăn trên con đường phục vụ.

Anh chị em hăy tích cực cộng tác với linh mục, tu sĩ trong việc tổ chức đời sống đạo cho cộng đoàn theo truyền thống của Giáo hội. Linh mục, tu sĩ không mong ǵ hơn được giúp đỡ anh chị em hoàn thành các sứ mạng trên.

Sau hết, chúng tôi cảm ơn mọi người đă cầu nguyện và làm việc cho chúng tôi và với chúng tôi trong khóa họp này. Chúng tôi đặc biệt ghi ơn chánh quyền cách mạng đă dành cho chúng tôi mọi sự dễ dàng trong việc tổ chức.

Dịp này chúng tôi cũng đă gởi điện tín chào thăm hàng Giáo phẩm và Giáo hội Miền Bắc và đă được trả lời: "Mong sớm được gặp nhau".

Công việc đă khởi sự trong những ngày vừa qua, mong được mọi người theo dơi và cộng tác để đi đến thành quả tốt đẹp trong những khóa họp sau.


Cầu chúc anh chị em một lễ Chúa Giáng Sinh đầy tràn ơn thánh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20-12-1975

Hội Đồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam

+ Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

+ Stêphanô Nguyễn Như Thể

+ Đôminicô Nguyễn Văn Lăng

+ Phaolô Huỳnh Đông Các

+ Gioan Baotixita Bùi Tuần

+ Phaolô Nguyễn Văn Ḥa

+ Phaolô Nguyễn Minh Nhật

+ Raphae Nguyễn Văn Diệp

+ Anrê Nguyễn Văn Nam

+ Emmanuel Lê Phong Thuận

+ Batôlômêo Nguyễn Sơn Lâm

+ Alexis Phạm Văn Lộc

+ Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

+ Phêrô Nguyễn Huy Mai

+ Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

+ Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

+ Phaolô Nguyễn Văn B́nh

+ Philiphê Nguyễn Kim Điền

+ Micae Nguyễn Khắc Ngữ

+ Giuse Phạm Văn Thiên

+ Nicôla Huỳnh Văn Nghi.

Không về họp:

+ Giuse Trần Văn Thiện

+ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Đă về hưu:

+ Antôn Nguyễn Văn Thiện

                   + Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm.