Thông Cáo
của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Hà Nội ngày 01-10-1995

Các Giám Mục chúng tôi về dự Đại Hội từ 25 tháng 9 đến 01 tháng 10 năm 1995 tại Hà nội, thân ái gởi lời chào anh em Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và toàn thể giáo dân trong cả Nước.

Chúng tôi cám ơn anh chị em đă cầu nguyện và hiệp thông với chúng tôi trong thời gian Đại Hội. Xin anh chị em cầu nguyện riêng cho 6 Giám mục đă v́ tuổi tác và sức khỏe không đến tham dự Đại hội được. C̣n 26 Giám mục chúng tôi, theo thông lệ, đă bắt đầu tĩnh tâm rồi tiến hành Đại hội.

Qua những chia sẻ về sinh hoạt của các Giáo phận, chúng tôi vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đă thực hiện nhiều việc tốt đẹp cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng trong 15 năm qua, kể từ khi thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Chúng tôi nh́n nhận đă có nhiều thiếu sót khiến bộ mặt của Hội Thánh trên Đất Nước chúng ta chưa phản ảnh đầy đủ dung mạo thánh thiện và phong phú của Đức Kitô. Tâm t́nh tri ân và sám hối này, chúng tôi mong muốn mọi


thành phần Dân Chúa cùng chia sẻ, nhất là v́ toàn thể Hội Thánh chúng ta đang tiến tới Năm Thánh 2000.

Để cử hành kỷ niệm trọng đại này, Đức Thánh Cha đă ban hành Tông Thư "Tiến tới thiên niên kỷ thứ ba". Chúng tôi ước mong mọi người t́m đọc và trao đổi với nhau văn kiện quan trọng trên đây để hiểu biết: lư do, phương hướng, tinh thần và cách thức chuẩn bị và cử hành Năm Thánh. Chúng tôi có bản văn kèm theo đây, xin giới thiệu với anh chị em như một tài liệu giúp đỡ việc t́m hiểu Tông Thư của Đức Thánh Cha. Rồi, nếu có thể, gần đây Văn pḥng của Hội Đồng Giám Mục sẽ thông báo việc thành lập một Ủy ban Năm Thánh 2000 để cùng với các Giáo phận tích cực đẩy mạnh công cuộc chuẩn bị và cử hành Năm Thánh. Chúng tôi hy vọng khi ấy Ban Thường Vụ mới của Hội Đồng Giám Mục bầu ra trong Đại Hội này đă có thể làm việc để mọi thành phần Dân Chúa được tạo thêm điều kiện tham gia tích cực hơn vào sinh hoạt của Hội Thánh tại Việt Nam.

Cũng trong tinh thần muốn cho Giáo Hội có những điều kiện mới đáp ứng công cuộc đổi mới của Đất Nước, chúng tôi đă xin gặp Thủ Tướng Chính Phủ để kính chào và tŕnh bày với Thủ Tướng một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt của các Giáo phận. Thủ Tướng đă tiếp chúng tôi chiều ngày 29 tháng 9 trong bầu khí thông cảm, cởi mở. Thủ Tướng hứa: sẽ cho nghiên cứu và đáp ứng sớm những điều ǵ phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật Nhà Nước.

Chúng tôi thân ái chào toàn thể anh chị em và cầu chúc anh chị em được dồi dào sức khỏe và an b́nh trong Chúa Kitô.

T/M Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Gm. PHAOLÔ Nguyễn Minh Nhật, Chủ Tịch

Gm. EMMANUEL Lê Phong Thuận, Tổng Thư Kư