Sứ điệp
Đức Thánh Cha Phaolô VI
gởi Hàng Giám mục, Linh mục
và Giáo dân Việt Nam (1966)

Kính gởi Các Đức Tổng Giám mục
và Giám mục Việt Nam

Chư huynh đáng kính,

Cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam những ngày gần đây sẽ tụ họp Chư huynh lại, đối với Ta, là một bằng chứng về ḷng nhiệt thành và sự tận tụy của Chư huynh, trong việc phụng sự cộng đồng Công giáo trong xứ sở của Chư huynh. Đối với cộng đồng ấy, hỡi Chư huynh đáng kính, trong Hàng Giám mục, Chư huynh đă hiến thân phục vụ với một tinh thần gương mẫu về ḷng quảng đại và hy sinh, khiến Ta được hài ḷng và cảm phục.

Ta biết những lo âu của Chư huynh trong giờ phút hiện tại, và những nỗi băn khoăn của Chư huynh trước một tương lai đầy bấp bênh, và đầy những vấn đề c̣n quan trọng hơn, nhằm củng cố và đẩy mạnh đà tiến của Giáo hội tại Tổ quốc của Chư huynh.


Như Chư huynh đă biết và Ta đă quả quyết với Chư huynh, nhiều lần: Ta vẫn ở gần Chư huynh trong những cơn thử thách, vẫn muốn hiểu rơ hơn nhiều những khó nhọc và chia xẻ mật thiết hơn, những lo âu của Chư huynh trong công việc Tông đồ. Ta nghĩ rằng, chỉ có thế, Ta mới đáp lại được sự tận tụy sâu xa mà Chư huynh đă biểu lộ đối với Vị Đại diện khiêm tốn của Chúa Kitô.

Những văn thư của Chư huynh khả kính: của Đức Tổng Giám mục Sàig̣n và Đức Giám mục Đà lạt - mà Ta không thể không đọc với một sự cảm động sâu xa - c̣n là một bằng chứng mới và hùng hồn.

Để chứng tỏ cho Chư huynh ḷng âu yếm đặc biệt của Ta đối với mỗi người trong Chư huynh, đối với giáo hữu đă được trao phó cho Chư huynh coi sóc, đối với Dân tộc của Chư huynh hiện trải qua bao nhiêu thử thách, Ta đă muốn cho Chư huynh được thấy một dấu hiệu cụ thể thiết tưởng Chư huynh sẽ vui ḷng - về sự hiện diện của Ta giữa Chư huynh trong phiên họp Hội đồng Giám mục, qua sự đại diện cho Ta, của Hiền đệ khả kính, Đức Cha Sergio Pignedoli, Tổng Giám mục hiệu ṭa Iconium và Khâm sứ Ṭa thánh tại Gia-nă-đại.

Ta đă trao cho ngài sứ mạng mang đến cho Chư huynh lời chào âu yếm và thân hữu của Ta, chứng tỏ cho Chư huynh sự hài ḷng của Ta về ḷng nhiệt thành của Chư huynh trong việc thi hành chức vụ thánh, nói lại cho Chư huynh những lời khích lệ của Ta, đón nhận từ nơi miệng của Chư huynh những phúc tŕnh về nhu cầu khẩn thiết nhất trong địa phận Chư huynh và thảo luận với Chư huynh về những sáng kiến thích hợp nhất, hầu bảo đảm việc áp dụng những quyết định của Công đồng.

Những khó khăn và trở ngại đủ thứ, đủ nguyên lai, khiến cho việc Tông đồ của Chư huynh càng thêm gay go,


trong một nước, tuy vẫn được Thiên Chúa hết ḷng chúc phúc, không những v́ các nguồn phong phú tự nhiên, mà c̣n v́ ḷng quảng đại của dân chúng, vẫn bảo tồn một cách mănh liệt cái ư niệm về những giá trị thiêng liêng, và biểu lộ ư niệm ấy qua một tổng hợp những phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, mà trung tâm phát huy là gia đ́nh.

Những khó khăn Ta đề cập đến ở đây, không những đă không ngăn cản đà tiến của Chư huynh trong công việc Tông đồ, nhưng c̣n làm bùng cháy lên trong ḷng Chư huynh cái tinh thần trách nhiệm của những Đấng chăn dắt linh hồn, khiến Chư huynh càng cảm thấy thấm thía và hăng hái hơn trước những vấn đề cấp bách của hiện thời. Đó là, như Chư huynh đă đoán được, hỡi Chư huynh đáng kính, lư do khiến Ta tự cảm thấy hài ḷng, cũng như khi nghĩ tới sự kính cẩn và tôn trọng của Chư huynh đối với Vị Đại diện thường trực của Ta ở giữa Chư huynh, đó là Hiền đệ khả kính, Đức Cha Angelô Palmas, Khâm sứ Ṭa thánh, mà Chư huynh đă biết những đức tính về trí tuệ, tâm hồn, về sự khôn ngoan, cũng như về tinh thần thanh thản. Ngài ở giữa Chư huynh với mục đích duy nhất là cùng với Chư huynh phụng sự Giáo hội. Và khi đón nhận những ư kiến thân hữu của Ngài, Chư huynh đă gây được sự phục hồi mạnh mẽ đời sống công giáo, một cảnh tượng đáng mừng, và cũng là một lư do vững chắc để hy vọng cho tương lai.

Quả thật, biết bao nhiêu sáng kiến mà Chư huynh đă quyết định trong những năm gần đây, hẳn đă mang lại những kết quả dồi dào, xét cả về những khu vực khác của Quốc gia Dân tộc. Ta muốn nêu ra đây một vài điểm, làm vinh dự cho Chư huynh.

Việc thành lập Đại chủng viện đặt dưới sự bảo hộ của Đức Thánh Giáo hoàng Piô X, và Ta đă ban cho tước hiệu Giáo hoàng, là một dấu chắc chắn chứng tỏ ư chí của Chư


huynh, muốn bảo đảm việc chuẩn bị cho mỗi ngày một thích hợp hơn, những kẻ đă được chỉ định làm những người cộng tác khôn ngoan của Hàng Giám mục, những cánh tay và khí cụ của Hàng Giám mục (Hiến chế Lumen Gentium, số 28).

Việc thiết lập một phân khoa Thần học tại Giáo hoàng chủng viện Thánh Piô X, ở Đà lạt trong thời hậu Công đồng Vatican này sẽ thúc đẩy mọi người thiện tâm hăy cố sức thực hiện câu châm ngôn của Thánh Phaolô: "Veritatem facientes in Caritate" (Hăy thi hành sự thật trong bác ái) (Eph. IV, 15). Đó sẽ là điểm gặp gỡ để khai thác dưới ánh sáng Phúc âm, cái di sản phong phú về Triết học và Đạo giáo của dân tộc. Và như vậy hẳn sẽ tập hợp được mọi tầng lớp, cho tới nay c̣n cách biệt và dị đồng, trong việc t́m kiếm thiện ích chung.

Trong việc tổ chức Caritas Việt Nam, ngay từ năm hoạt động đầu tiên đă tỏ ra thịnh vượng và hiệu lực. Ta muốn nh́n thấy ở đấy bằng chứng về sự ân cần của Chư huynh trong việc thoa dịu bao nhiêu đau khổ, và mang lại niềm ủi an, sự cứu trợ, cho những người phải chịu đựng gần kề nhất, những hậu quả đáng buồn của t́nh thế hiện nay.

Tới đây, một cách tự khởi và âu yếm, Ta xin gởi ḷng biết ơn và tôn trọng tới các Linh mục thân yêu của Chư huynh, thuộc triều cũng như ḍng. Ta ca ngợi ḷng nhiệt thành sốt sắng, và sự hy sinh của các vị. Ta ước ao lấy t́nh cha con, khuyên các vị hăy lắng nghe những điều mà Công đồng Vatican II đă đề nghị trong sắc lệnh "Presbyterorum Ordinis" về chức vụ và đời sống linh mục. Ta mong rằng họ hăy duy tŕ, những dây liên lạc chặt chẽ với các Giám mục của họ, v́ họ là đại diện của Giám mục tại mỗi cộng đồng địa phương. Ước ǵ các linh mục được huynh đệ cộng tác, để luôn luôn và khắp nơi, họ là những Tông đồ truyền bá


Chân lư. Nếu tuân theo đường lối hành động đó, ta chắc rằng họ sẽ có đủ khả năng làm tṛn những chức vụ khác nhau, tùy theo những hoàn cảnh đặc biệt hiện nay của xứ sở đ̣i hỏi.

Chư huynh đáng kính, nếu các người Công giáo Việt Nam, mặc dầu giữa biết bao thử thách và khó khăn, vẫn tiếp tục nêu cao gương sáng lạn, gắn bó với ḷng tin tưởng của các bậc tiền bối của họ, th́ đó là công trạng của Chư huynh và các cộng sự viên của Chư huynh, bởi ḷng họ sốt sắng, bởi họ sẵn sàng tuân theo các chỉ thị của Hàng giáo phẩm, bởi họ phú thác vô điều kiện và tin tưởng vô hạn vào sự cứu giúp của Thiên Chúa, họ có quyền đặc biệt được toàn thể Giáo hội quư mến và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Ở những người con yêu quư đó, Ta cũng ca ngợi sự cộng tác rộng răi vào tất cả mọi sáng kiến, nhằm việc tông đồ xă hội, đặc biệt là những sáng kiến có mục đích làm dịu bớt nỗi cơ cực của những kẻ đang bị cảnh xấu số, và dày ṿ v́ đau thương.

V́ ư thức về trách nhiệm của ḿnh là những thành phần trong xă hội mà họ trực thuộc, họ sẽ tích cực dự phần vào sinh hoạt xứ sở và đóng góp vào bước tiến xă hội, củng cố các cơ cấu quốc gia. Ở đây, Ta muốn đem nhiệt t́nh nhắn nhủ họ, trong khi hành động, hăy luôn luôn theo những tiêu chuẩn của một sự khôn ngoan sáng suốt, và một kỷ luật chung, như hoàn cảnh hiện nay đ̣i hỏi. Ta tưởng không cần nhắc lại đây rằng, những vấn đề của Quốc gia cao quư này, Ta luôn coi như của ḿnh, và không ngừng khẩn khoản mời gọi tất cả mọi người, cả những ai đang cầm vận mệnh Dân tộc trong tay hăy làm sao để gây được sự tâm đồng ư hợp giữa mọi người, đó là những yếu tố cần thiết khả dĩ giúp công cuộc an cư lạc nghiệp và thực hiện những cải tạo xă hội, các cơ cấu chính trị như mọi người hằng mong muốn.


Sự quan tâm lo lắng cho Chư huynh và cho Quê hương Chư huynh thúc giục Ta mở những cuộc vận động mới, để sao cho chóng tới ngày, mà, khi tiếng súng đă im bặt, các tâm hồn có thể xích lại gần nhau, ư chí đó thúc đẩy Ta lợi dụng mọi cơ hội, dù là một cơ hội mỏng manh nhất, để đưa tới một giải pháp công b́nh và ôn ḥa ḥng giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ta nghĩ rằng, bổn phận của chức vụ tông đồ của Ta, là tiếp tục công việc ấy cho tới khi mà dân tộc Việt Nam yêu quư được thấy trở thành sự thực, lời ước nguyện, và sự cứu rỗi của Chúa Kitô phục sinh: "Bằng an cho chúng con". Ước ǵ nền ḥa b́nh đó ngự trị trong ḷng mọi người, biểu lộ ra hành động nhằm mưu ích cho mọi thành phần trong cộng đồng và ăn rễ sâu vào trật tự, vào sự tiến bộ xă hội và sự công b́nh. Để đi tới nền ḥa b́nh đó, Ta sẵn sàng cộng tác vô giới hạn và không nhằm một quyền lợi trần thế nào, nhưng đồng thời vẫn nhắc lại những nguyên tắc làm rường cột cần thiết phải dựa vào, nếu nền Ḥa b́nh đó muốn được công bằng và lâu bền.

Nguyện xin Đấng Tối cao lấy ḷng nhân hậu, chấp nhận những lời ước nguyện mà Ta dâng lên, trong lời cầu nguyện đầy khiêm tốn và tin cậy. Ước ǵ Phép lành Ṭa Thánh đặc biệt, mà Ta gởi đến anh em, là Chư huynh, hỡi Chư huynh đáng kính, đến hàng giáo sĩ Triều cũng như Ḍng, đến các nữ tu và các giáo hữu, được luôn luôn ở với anh em, và nâng đỡ anh em trong công việc xây dựng mà anh em được kêu gọi để thực hiện. Việc xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô và việc phục hồi nền ḥa b́nh nhiệt t́nh khao khát, nhằm đem lại sự thịnh vượng cho tổ quốc yêu quư của anh em.

Ban hành tại La mă, ngày 15 tháng 9, 1966, dịp lễ Đức Mẹ Bẩy Sự, năm thứ tư triều đại Giáo Hoàng của Ta.

PAULUS VI, Giáo Hoàng