Phiên họp
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Ngày 3-5-1968 tại Saigon

Các Đức Giám mục đă tựu về Saigon, nhóm họp phiên thường lệ hằng năm để kiểm điểm các việc làm trong năm 1967.

Buổi họp khai mạc tại Ṭa Tổng Giám mục, có Đức Khâm Sứ đến dự kiến. Sau bài diễn văn chào mừng của Đức Cha Chủ tịch, Hội đồng đă gửi điện văn chúc mừng Đức Giáo Hoàng đă b́nh phục và cảm ơn Ngài đă lo lắng cho Việt Nam. Hội đồng cũng đánh điện mầng Đức Hồng Y Agagianian, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo dịp lễ Kim khánh Linh mục của Ngài ngày 5-1-1968 và điện văn chúc mừng Đức Cha Louis De Cooman nguyên Giám mục địa phận Thanh Hóa, dịp lễ Kim khánh Giám mục của Ngài. Hội đồng cũng gửi quà tặng hai vị ấy.

Tiếp đó Đức Khâm Sứ thông báo quan điểm của Ṭa Thánh về vấn đề thiết lập thêm Đại chủng viện tại Nha Trang. Hội đồng sẽ phúc tŕnh về Ṭa Thánh về các Đại Chủng sinh ngày càng gia tăng mà trường không mở rộng kịp thời.


Trong việc cải tổ Giáo triều La mă, Ṭa Thánh muốn cho mỗi Thánh Bộ đều có đại diện của các nước và xin Hội đồng đề cử Giám mục đại diện vào Thánh Bộ Truyền giáo, Đức Tin, Quản trị Giáo hội (Consistoriale), Giáo Hội Đông Phương, Công Đồng và Nghi lễ. Hội đồng đă bỏ thăm đề cử 5 Giám mục. Riêng Giám mục Ủy viên Thánh Bộ Truyền giáo đă được đề cử và ngay trưa 3-1-1968 đài bá âm Vatican loan tin Ṭa Thánh chấp nhận Đức Cha Giuse Trần văn Thiện (Mỹ Tho) vào ủy ban của Thánh Bộ Truyền giáo.

Tiếp tục chương tŕnh nghị sự, các Đức Cha Đặc trách các ủy ban lần lượt phúc tŕnh sinh hoạt của mỗi ban trong năm 1967.

1.- Trước hết Đức Cha Chủ tịch Nguyễn văn B́nh nói về Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma mà Ngài đi tham dự với tính cách đại diện cho Việt Nam. Ngài nói Thượng Hội đồng không phải là Công Đồng chung, nên không có quyền quyết định. Thượng Hội đồng chỉ có phận sự thâu thập các ư kiến, đúc kết các tư tưởng và nguyện vọng và đệ tŕnh lên Đức Thánh Cha. Quyền quyết định tối hậu thuộc thẩm quyền của Ngài.

Thượng Hội đồng đă thảo luận 5 vấn đề: 1- Vấn đề điều ḥa và hạn chế sinh sản: việc này c̣n phải mất nhiều năm nghiên cứu lại về phương diện khoa học. 2- Hiệu chính Bộ giáo luật cho đúng với các văn kiện Công Đồng Vatican II. 3- Sửa đổi và áp dụng Phụng vụ. 4- Cải tổ chương tŕnh tổ chức và huấn luyện trong các Tiểu và Đại Chủng viện. 5- Đối phó với các xu hướng sai lầm về Tín lư và Luân lư. Sau hết các vấn đề khó khăn do hôn nhân khác tôn giáo. Về vấn đề này hầu hết các Nghị phụ Á và Phi châu và phần lớn Âu châu xin giữ nguyên t́nh trạng hiện tại. Chỉ xin bớt khe khắt về phương diện h́nh thức.


Thượng Hội đồng thảo luận trong bầu không khí cởi mở, tự nhiên và thông cảm. Riêng Việt Nam và ít nước khác xin thích nghi Phụng vụ với phong tục bản xứ. Thượng Hội đồng cho là rất phải: tất nhiên phải cần Ṭa Thánh chấp nhận.

2.- Đức Cha Nguyễn khắc Ngữ tiếp lời, báo cáo về Hội Nghị quốc tế Nông thôn, Đại hội quốc tế Tông đồ giáo dân kỳ III.

Về Hội nghị Nông thôn quốc tế họp tại La mă, Việt Nam do Đức Cha Ngữ và ông Nguyễn hữu Mưu kỹ sư canh nông đại diện. Hội nghị qui tụ hơn 300 đại biểu các nước, chú trọng đến cách nâng cao mức sống vật chất và tinh thần ở thôn quê, nhất là các nước chậm tiến. Phong trào nông nghiệp các nước tiền tiến đă thâu lượm kết quả rất tốt đẹp về mọi mặt. Các nước hậu tiến nên áp dụng các phương thức đă có và thích nghi với t́nh trạng địa phương. Hội nghị sẵn sàng gởi chuyên viên hay nhận lănh học viên để huấn luyện về các ngành nông nghiệp, kinh tế, xă hội. Riêng cho Việt Nam Ṭa Thánh đă giúp ngân quỹ mở tại Vĩnh Long một trường nông nghiệp, do Linh mục Trịnh công Trọng phụ trách. Địa phận Long Xuyên cũng sắp gởi người đi tu nghiệp và Hội đồng Giám mục mong trong tương lai gần đây, trường Nông nghiệp Vĩnh Long sẽ giúp ích cho các Địa phận nông nghiệp trong nước.

Sau Hội nghị Đức Cha Ngữ và ông Mưu đă đi quan sát nhiều nông trại ở Pháp, Ư, Bỉ, Đức để rút kinh nghiệm. Ông Mưu đă làm bản phúc tŕnh đầy đủ về các nhận xét của ông. Cũng nên ghi nhận điểm này tuy là đi công cán việc chung, nhưng ông Mưu tự chịu các phí tổn xê dịch.

Cuộc Hội nghị quốc tế Tông đồ Giáo dân kỳ III, được kể là náo nhiệt và sôi động. Có hơn 3000 đại biểu các nước.


Phần Việt Nam có 3 đại diện chánh thức là Đức Cha Ngữ, Cha Nguyễn viết Cư và ông Nguyễn quí Thái. Luật sư Nguyễn văn Huyền đến giờ chót không đi được. Thành phần có hơi khiêm tốn về lượng, v́ t́nh trạng tài chánh không cho phép hơn! Các cuộc thảo luận tại Hội nghị rất tự do và sôi nổi. Dĩ nhiên thời cuộc Việt Nam thành đề tài nóng bỏng cho Hội trường. Các diễn giả làm cho ta thấy các nước nhận xét rất sai lầm về hiện t́nh Việt Nam, thường họ chỉ thấy một khía cạnh, mà lại là khía cạnh bất lợi cho miền Nam Việt Nam, Đức Cha Ngữ phải nhiều lần can thiệp, đính chánh và giải thích.

Ban chấp hành Công Giáo Tiến Hành toàn quốc đă nhóm họp ngày 17-12-67 tại Saigon và phúc tŕnh cho Hội đồng Giám mục về các hoạt động trong năm cũng như những nguyện vọng của các đoàn thể, trong đó có việc xin sửa đổi Hiến chương.

Hội đồng ghi nhận các ư kiến nêu ra và ủy nhiệm ban chấp hành Trung Ương san định lại Hiến chương căn cứ trên văn kiện của Đức Giáo Hoàng về Công Giáo Tiến Hành đồng thời cũng giao cho Đức Cha Chủ tịch Công Giáo Tiến Hành giải thích những thắc mắc nếu có của Ban Chấp hành Trung ương.

3.- Đức Cha Đoàn phúc tŕnh về các chủng viện. Nhờ các cuộc hội thảo trong năm 1966 và 67, các giáo sư hiểu biết nhau hơn, các Chủng viện đang tiến trong nguyên tắc thống nhất hệ thống giáo dục. Đức Cha mong mỏi các kỳ hội sau này được tổ chức đều đều, các Cha Giáo sư đi đông đủ hơn và nghiên cứu trước những vấn đề thảo luận, để các cuộc gặp gỡ được nhiều kết quả, Đức Cha cũng cho biết Thánh Bộ Chủng Viện mong mỗi nước, có ủy ban kỹ thuật gồm giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân để nghiên cứu chương tŕnh giáo dục cho các Tiểu và Đại chủng viện. Sau khi bàn về vấn đề


La Ngữ, Hội đồng giao cho Ủy Ban Chủng viện cứu xét và đặt chương tŕnh tối thiểu phải học trong các Tiểu Chủng Viện.

4.- Đức Cha Jacq báo cáo về các ḍng tu. Nguyện vọng chánh của các ḍng cũng như của Hội đồng Giám mục là các tu sĩ tích cực tham gia vào sinh hoạt của địa phận và cùng giáo sĩ Triều, đẩy mạnh các hoạt động Truyền giáo. Sự kiện đáng mừng, là các Ḍng nhờ những cuộc hội họp, biết nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn, phối hợp chương tŕnh hoạt động chung. Tờ Tu sĩ Việt Nam, cơ quan liên lạc của các Ḍng sẽ giúp ích rất nhiều cho các tu sĩ. Nội bộ mỗi Ḍng đều do thích nghi với t́nh thế mới theo ánh sáng sắc lệnh Công đồng Vatican II.

Riêng về các Ḍng thuộc quyền Địa phận, Hội đồng khuyến nghị các Cha cố gắng giúp đỡ họ về vật chất lẫn tinh thần. V́ thế Hội đồng chấp nhận: các nữ tu giúp Xứ Đạo, phải trả lương 12 tháng mỗi năm, tiền lương tối thiểu sẽ do Đấng Bản Quyền ấn định. Hằng năm các nữ tu giúp họ Đạo phải được nghỉ ít là 2 tháng để tu nghiệp và dưỡng sức. Nhà Ḍng sẽ thương lượng với Đấng Bản Quyền để ấn định tháng nghỉ cho hợp lúc.

5.- Đức Cha Giuse Phạm văn Thiên, báo cáo về Phụng vụ. Ủy Ban làm việc rất nhiều và rất cực khổ, v́ trong lúc đang thay đổi phụng vụ. Sau khi sửa chữa một ít tiếng, Hội đồng đă bỏ thăm chấp nhận xin Ṭa Thánh cho phép dùng tạm bản dịch Việt ngữ bộ Lễ Quy do Ủy Ban phụng vụ toàn quốc soạn thảo, và sẽ công bố cho phép áp dụng, khi được Ṭa Thánh chấp thuận.

Hội đồng cũng chấp nhận bản dịch các lời cầu nguyện và sẽ xin Ṭa Thánh phê chuẩn.


Hội đồng cũng cho phép dùng bản Exultet và Passio tiếng Việt do Cha Ḥa phổ nhạc và xin cho phép dùng. Hai bản kinh này được dùng ngay, không cần Ṭa Thánh phê chuẩn.

Hội đồng xin lưu ư các Cha về phụng vụ:

a- cho rước lễ dưới 2 h́nh, phải có phép Đấng Bản Quyền.

b- các sách về phụng vụ, phải có Imprimatur, mới được dùng.

c- việc sửa đổi Kinh đọc, hay lễ nghi phụng vụ, chỉ thuộc thẩm quyền Hội đồng Giám mục hay Đấng Bản Quyền trong phạm vi luật định, các Cha không được tự tiện mà sửa đổi.

6.- Đức Cha Phêrô Phạm ngọc Chi phúc tŕnh về Trung Tâm Công Giáo, Truyền Thông xă hội và Caritas.

Trung Tâm Công Giáo đă mua từ 1957 và tổ chức lần đầu và t́nh trạng rất khả quan. Đến năm 1965, v́ vị trí của Trung Tâm  bị bao vây, mà trở thành bất tiện cho việc xử dụng. Hội đồng đă đồng ư cho thuê. Trước họ định thuê 10 năm, nhưng thuê chỉ 2 năm họ trả lại. Hội đồng chấp thuận trở về nhà cũ để làm việc, nhưng Trung Tâm sẽ là văn pḥng mà thôi, các Cha thuộc ngành Trung Tâm sẽ tự liệu nơi ăn ở, chỉ đến Trung Tâm làm việc. Hội đồng cũng chấp nhận cho quản lư Trung Tâm gia tăng hoạt động, như mở Trung Ương tiếp tế, Tổng cuộc phát hành sách báo, Văn pḥng xuất ngoại.

Ngành Thông Tin ngày trở nên một quan trọng, nhất là truyền h́nh, Đức Cha Thuyết tŕnh viên xin Hội đồng đặc biệt lưu ư về vấn đề nầy, cần huấn luyện thêm chuyên viên và phụ cấp tài chánh. Hiện nay, chúng ta đều có cộng tác với các Đài Truyền thanh của Chính phủ, chúng ta nên cộng tác với Đài Truyền h́nh, để mưu ích lợi chung.


Về ngành Caritas, sự hoạt động đều ḥa theo hai chương tŕnh vắn và dài hạn. Cha Giám Đốc đă làm bản phúc tŕnh đầy đủ chi tiết. Năm tới cũng sẽ tiếp tục chương tŕnh đă vạch, nhưng sẽ đi sâu và rộng hơn.

7.- Ngành Tuyên Úy Công Giáo, do Đức Cha Lê văn Ấn đặc trách Quân Đội tŕnh bày. T́nh thế đă ổn định lại khá nhiều, các Cha Tuyên Úy đang tận tụy hy sinh làm việc và Đức Cha đang san định Quy Chế Tuyên Úy để phân định quyền hành và đệ tŕnh Hội đồng sau.

Trong khi thi hành nghĩa vụ, Tuyên Úy gặp ít trường hợp bất thường: như phải giải tội chung, phải làm nhiều lễ, mà không có quyền thi hành. Về sự giải tội chung (Absolutio generalis) trong trường hợp khẩn cấp (như trước khi ra trận) Hội đồng xác nhận rằng các Tuyên Úy Quân Đội có quyền thi hành. Hội đồng sẽ xin Ṭa Thánh cho phép rộng Tuyên Úy được làm nhiều lễ khi cần và giải tội chung những trường hợp éo le (như không có giờ do phương tiện di chuyển gây nên).

8.- Viện Đại Học Đà Lạt, v́ Ban Quản trị sắp măn nhiệm kỳ ba năm, Hội đồng bỏ thăm bầu lại: kết quả ba Đức Cha Nguyễn văn B́nh, Nguyễn văn Hiền và Trần văn Thiện được tái cử.

Nhà Tĩnh Tâm Đà Lạt (Biệt thự Thánh Tâm) là Trung Tâm Huấn Luyện toàn quốc và trực thuộc Ủy Ban Công Giáo Tiến Hành. Hội đồng xin Cha Gagnon tiếp tục chương tŕnh huấn luyện cán bộ Công Giáo Tiến Hành và nay mai nhà sẽ hoạt động lại theo một lề lối mới.

9.- Hội đồng thuận ư áp dụng Nội Qui Mới của Hội đồng Giám mục đă được Ṭa Thánh phê chuẩn và xin lưu


nhiệm Ban Thường trực và Các Đức Cha Chủ Tịch các Ủy Ban. Hội đồng chưa có Đức Cha Phó Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ; bỏ thăm, th́ Đức Cha Phạm ngọc Chi đắc cử.

V́ Đức Cha Phạm ngọc Chi kiêm nhiệm nhiều phận sự, Người xin bớt việc cho Người. Hội đồng bỏ thăm cử Đức Cha Antôn Nguyễn văn Thiện Đặc trách ngành Caritas và Đức Cha Phanxicô Nguyễn văn Thuận ngành Truyền Thông Xă Hội. Vậy hiện nay, Hội đồng Giám mục gồm có những Ủy Ban và Đức Cha đặc trách như sau:

Ban Thường Trực:

- Gm. Nguyễn văn B́nh, Chủ Tịch.

- Gm. Phạm ngọc Chi, Phó Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ.

- Gm. Nguyễn ngọc Quang, Tổng Thơ Kư.

Ủy ban Phụng vụ-Thánh nhạc: Gm. Giuse Phạm văn Thiên

Ủy ban Công Giáo Tiến Hành: Gm. Micae Nguyễn khắc Ngữ

Ủy ban Chủng viện và Trường Công Giáo: Gm. Đaminh Hoàng văn Đoàn.

Ủy ban Ḍng Tu: Gm. André Jacq.

Trung Tâm Công Giáo: Gm. Phạm ngọc Chi.

Nha Tuyên Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa: Gm. Giuse Lê văn Ấn.

Truyền Thông Xă Hội: Gm. Phanxicô Nguyễn văn Thuận.

Cơ quan Caritas: Gm. Antôn Nguyễn văn Thiện.

Chưởng ấn Viện Đại học Đà Lạt: Gm. Giuse Trần văn Thiện.

Liên lạc với các Tôn Giáo: Gm. Phanxicô Trần thanh Khâm

Bảo vệ Đức Tin: Gm. Phaolô Nguyễn văn B́nh.