Các Giám mục Việt Nam tại Rôma
thân gởi các linh mục
(8-11-1963)

Thăm các Cha thân mến.

Giữa lúc tại Roma dự Hội Nghị Công Đồng Chung, trong hân hoan gặp gỡ các Giám mục khắp hoàn cầu, hằng ngày chúng tôi tưởng nhớ đến các Cha đang vất vả bên nhà, các Cha là những người cộng tác thân mật của chúng tôi, hầu thực hiện sứ mệnh của chúng tôi.

Ngày nay toàn thể Giáo hội đang t́m cách canh tân để trở nên giống với Giáo Hội đời các Thánh Tông đồ, chúng tôi kế nghiệp các Thánh Tông đồ, noi gương thánh Phao-lồ, với t́nh âu yếm, tha thiết kêu gọi các Cha tham gia một cách chặt chẽ hơn trong công cuộc kế tiếp các Thánh Tông đồ của chúng tôi.

Các Cha đă biết, theo như dự án về Giáo Hội mà chúng tôi vừa mới thảo luận xong, th́ hàng Giám mục là nối tiếp đoàn các Tông đồ, và sứ mạng Chúa Kitô trao cho các Tông đồ làm thành phép bí tích Giám mục. Đó là Giám mục có các quyền bính Tông đồ trong địa phận ḿnh và phải tận tâm thi hành sứ mạng. Song nếu không có sự cộng tác


nhiệt thành và chu đáo của các Cha, th́ lẽ nào chúng tôi hoàn thành được sứ mạng Tông đồ của chúng tôi, ngày một thêm nặng?

Sự gia tăng trách nhiệm nơi Giám mục đề cao các Linh mục, v́ càng làm cho các vị liên kết với Giám mục một cách mật thiết hơn là chi thể kết hợp với thân ḿnh. Bởi vậy, khi thấy dự án về Giáo hội chỉ nói qua loa về các linh mục th́ nhiều Giám mục đă lên tiếng, xin các Nghị phụ quan tâm đến các linh mục nhiều hơn, và đề nghị đưa ra những văn kiện, minh định địa vị các linh mục trong phẩm trật Giáo hội.

Điều đó khiến các cha tự hào và đồng thời cũng khuyến khích các Cha cố gắng để xứng đáng với địa vị ḿnh. Xin các Cha hăy nhớ rằng: Nếu Đức Giáo Hoàng là công bộc của các tôi tớ Chúa th́ Giám mục với linh mục cũng là công bộc của giáo dân, hầu trở nên giống Chúa Kitô, Thày Chí Thánh của chúng ta, mà phục vụ các linh hồn v́ Chúa Kitô, tức là cai trị vậy.

Nhiệm vụ của các Cha thật là nặng nề, nhất là đối với những Cha ở địa vị cao hơn, v́ địa vị càng cao, th́ trách nhiệm càng nặng. Tuy nhiên, các Cha hăy nhớ lời Thánh Phêrô dạy (I Pet. V, 9) mà tưởng đến những đau khổ bao nhiêu anh em chúng ta đang chịu trên khắp hoàn cầu. Đàng khác đau khổ của Linh mục càng nói lên tính cách hy sinh chức linh mục, thức tỉnh kêu gọi nhiều thanh niên để tận hiến phục vụ mà không mưu tư lợi và cũng là bảo đảm cho tính chất của những linh mục tương lai.

Trong Công đồng chúng tôi chỉ minh định những nguyên tắc đại cương. Sau này các ủy ban sẽ dựa theo những nguyên tắc ấy mà áp dụng, c̣n thi hành là việc chung của mọi người chúng ta. Công đồng có thành công tại Việt nam không, đó là nhờ ở các Cha. Chúng tôi tin chắc: Công đồng


sẽ thành công tại Việt nam v́ chúng tôi biết các Cha yêu mến Giáo hội Việt nam và muốn cho Giáo hội tại Việt nam ngày một tươi xinh, tân tiến.

Tại Roma, qua sự tiếp xúc với nhiều giới trong Giáo hội, chúng tôi cảm thấy Giáo hội bắt đầu một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên Cộng đồng hợp tác. Ngày nay nhiệm vụ và trách nhiệm của Giám mục gia thêm đ̣i hỏi sự cộng tác của các Giám mục trong một nước với nhau. V́ vậy mà nhiều nước đă có Hội đồng các Giám mục để mưu tính việc chung của Giáo hội trong nước. Và trong từng địa phận các linh mục không c̣n lẻ loi nữa. Trái lại các Cha liên kết với nhau, trao đổi kinh nghiệm để giúp đỡ nhau. Nhờ có sự thảo luận và nghiên cứu chung sẽ tránh được những quan điểm cá nhân và đưa đến một sự tương đồng, để có sự thống nhất chặt chẽ trên toàn cơi địa phận về cả mọi phương diện.

Đức Giáo Hoàng Phao lồ đệ lục đă nói về hai nhiệm vụ chánh của Công đồng, là nghiên cứu giáo lư một cách sâu xa hơn và mục vụ truyền giáo.

Chúng tôi chân thành thú nhận rằng: chưa bao giờ chúng tôi nghiên cứu giáo lư với tất cả sự chú ư cho bằng kỳ hội nghị Công đồng Chung. Phần các Cha cũng đừng lấy những điều ḿnh đă học để chịu chức linh mục, hay để lấy bằng cấp sau này làm đủ. Xin các Cha hăy chuyên tâm nghiên cứu Giáo lư mặc khải, thường xuyên học hỏi và suy nghĩ. Nếu không có như vậy, th́ lời giảng dạy không phải là lời Chúa và hoạt động chỉ là náo động mà thôi.

Các Cha cũng đă nghe nói: Kinh nhật tụng sẽ được rút ngắn, nhưng không phải v́ thế mà sự cầu nguyện của các Cha suy giảm. Các Cha sẽ đọc ít kinh hơn trước, song sẽ đọc khoan thay và không hấp tấp. Những thời giờ lấy bớt


của Chúa sẽ là những thời giờ bỏ hư mất đối với nhiệm vụ Tông đồ.

Các giáo hữu dù chữ nghĩa hay quê mùa, từ đồng bằng đến cao nguyên điều đ̣i hỏi nơi các cha một giáo lư xác đáng, lời cương trực, ư nghĩa thần học đích xác, đi sâu vào nội dung kinh Tin kính chứ không có trệch theo những ư kiến hoặc những riêng biệt không hợp với truyền thống của Giáo hội. Cho nên các Cha hăy tránh bỏ những ư riêng và đề pḥng những kiểu đạo đức bề mặt mà không có bề trong. Các Cha hăy đưa lời hằng sống của Chúa phân phát cho giáo dân. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các Cha lănh hội lời hằng sống ấy bằng những sách vở, hội họp học tập những văn kiện của Công Đồng, hoặc bằng những phương tiện khác các Cha sẽ đề nghị ra.

Hội thánh Tông truyền. Phàm những Tông đồ của Giáo Hội, trước khi làm phép Thánh tẩy, phải dạy dỗ cẩn thận để tân ṭng hiểu biết Tín thư của Chúa Kitô và trở lại với Chúa không phải bằng thái độ bề ngoài mà bằng một sự canh cải bản thân, tập quán, tư tưởng, và cử chỉ hành vi.

9/10 đồng bào của chúng ta chưa biết đạo Thiên Chúa. Vậy các cha hăy nhắc lại cho giáo dân nhiệm vụ truyền giáo của họ bằng gương lành hoặc bằng việc truyền giáo trực tiếp, v́ các giáo hữu đă được chịu phép thánh tẩy và phép Thêm sức th́ điều phải tham dự vào việc Tông đồ một cách hữu hiệu và có ơn cần thiết để thi hành nhiệm vụ đó. Lại c̣n có điều tế nhị hơn nữa là 1/10 người Công giáo chưa trở lại cho trọn, v́ c̣n thiếu cái chi hay là c̣n có cái chi ngăn trở người khác trở lại. Họ chưa sống một đời sống Công Giáo sâu xa và chiếu giải để hấp dẫn kẻ khác.

Thưa các cha, các Cha đóng một vai tṛ trọng yếu trong lịch sử giáo hội Việt Nam các Cha đă biết những cách tư tưởng, triết học, những cơ cấu xă hội của Việt Nam. Đồng


thời các Cha cũng đă am hiểu tính chất đạo Công giáo. Xưa các Tông đồ, các Thừa sai, đă làm cho thế giới La-Hy trở lại, ngày nay các Cha cũng có một nhiệm vụ tương tự. Các Cha hăy t́m ra những danh từ tôn giáo thích hợp và dễ hiểu, hăy phiên dịch Thánh kinh. Hơn nữa, hăy dịch Chúa Kitô ra tiếng Việt. Chúng tôi có ư nói, các Cha hăy cố gắng thấu hiểu tinh thần Chúa Kitô và làm cho Chúa Kitô có bộ mặt Việt Nam. Đó là những tinh thần Việt Nam được duy tŕ và phát triển trên nền tảng Chúa Kitô, như các vị truyền giáo cho thế giới La-Hy đă làm xưa.

Cùng với các Cha, những người cộng sự nhiệt tâm của chúng tôi sẽ đưa lại cho Chúa Kitô nhiều linh hồn tin tưởng mạnh mẽ và chúng ta cùng nhau canh tân Giáo hội Việt Nam theo tinh thần Công Đồng Chung. Trách nhiệm chúng ta nặng nề, nhưng ích chung của quần chúng tương lai của Giáo hội và ơn huệ của Chúa sẽ thúc đẩy, khuyến khích chúng ta quyết tâm hợp lực xoay bánh xe tiến hóa. Chúng ta hăy mạnh bạo lên, hăy đoàn kết trong Chúa Giêsu. Người đă hứa sẽ không bỏ các tín đồ Người, chính Người sẽ ở với chúng ta cho đến cùng.

 (Sacerdos - Số 24, tháng 12.1963, trang 886-888).