Bà con về ngày 21/8/2017 muốn đi tour này, xin báo cho cha Chánh.

Giá trung bình khoảng 10E/người. Trả ngay trên xe đi tour.

 

Bus 1

Fatima - Lisbon - Fatima

8 giờ sáng - 8 giờ chiều

52 người nhóm ở lại ngày 22/8/2017

 

 

Bus 2 * Bus 3 * Bus 4

Fatima - Lisbon City - Lisbon Airport

8 giờ sáng - tới giờ ra phi trường.

Nhóm depart từ 20.15pm tới 23.25pm: gồm 142 người

 

 

Bus 5 * Bus 6

Fatima - Lisbon City - Lisbon Airport

8 giờ sáng - 12 giờ trưa đưa ra phi trường.

Nhóm depart từ 14.30pm

 

 

Sáng 21/8, 5.30 Lễ tại Đài Đức Mẹ /

7 giờ ăn sáng, sau đó chúng ta phải trả phòng.

 

Bà con không đủ giờ đi tham quan sẽ được xe bus đưa thẳng

từ Fatima ra phi trường Lisbon lấy máy bay về như thường lệ

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Bus 1 Tham Quan Lisbon

 

No Full Name Country Arrival Flight Departure Booking
1 Eddie Phụng USA 17.40pm   05.40am  
2 Sr Thiên Ân  France 07.25am   08.30am Sr Thiên Ân
3 Đặng Thị Kim Oanh Germany 10.35am FR2088 10.25am Duy Kiên
4 Nguyễn Duy Kiên Germany 10.35am FR2088 10.25am Duy Kiên
5 Rev. Huỳnh Chánh UK 09.55am   10.25am  
6 Dương Văn Thư Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
7 Phạm Thị Đường Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
8 Chu Văn Huy Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
9 Nguyễn Thị Mão Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
10 Nguyễn Đăng Diệu Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
11 Nguyễn Thị Phương Linda Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
12 Vân Huy Huu Germany 10.35am FR2088 11.05am Vân Thị Hương
13 Vân Thị Hương Germany 10.35am FR2088 11.05am Vân Thị Hương
14 Hoàng Thị Lý Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
15 Nguyễn Thị Sinh Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
16 Lê Liêm Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
17 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
18 Nguyễn Thị Thu Thủy Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
19 Phạm Hồ Tươi Germany 10.35am FR2088 11.05am Phương Linda
20 Lê Thị Hồng Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
21 Trần Thị Xá Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
22 Lê Thành Chung Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
23 Lê Thị Cảnh Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
24 Lương Thị Hoàng Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
25 Phan Thị Quỳnh Zdu Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
26 Nguyễn Ngọc Thùy Nương Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
27 Phạm Thị Hà Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
28 Lê Thị Là USA 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
29 Lưu Liên Hằng Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
30 Lê Thị Hoàng Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
31 Tạ Thanh Vân Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
32 Lê Thúy Phương Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
33 Mạc Mỹ Hương Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
34 Nguyễn Hữu Lang Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
35 Nguyễn Thị Bích Liên Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
36 Nguyễn Thị Kim Khiêm Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
37 Nguyễn Thị Oanh Châm Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
38 Nguyễn Thị Lý Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
39 Trương Kim Em Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
40 Huỳnh văn Thảo Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
43 Lê thị Mát  Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
41 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
42 Hoàng Thị Hoa Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
43 Lê Thị Xuân Diệu Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
44 Nguyễn Đặng Lộc Canada 08.40am TS0318 11.50am Lộc Diệu
45 Nguyễn Văn Học Germany 12.05pm EW602 14.30pm  
46 Trần Ngọc Châu Germany 16.15pm   17.00pm Fin-Oanh
47 Trần Minh Duy Germany 16.15pm   17.00pm Fin-Oanh
49 Lê Thị Ánh Tuyết Việt Nam 15.00pm   18.00pm Tiến Thúy
50 Wendy Lê Netherlands 15.00pm   18.00pm Tiến Thúy
51 Antony Lê Netherlands 15.00pm   18.00pm Tiến Thúy
52 Lê Thị Thu Thúy Netherlands 15.00pm   18.00pm Tiến Thúy
53 Phạm Văn Tiến Netherlands 15.00pm   18.00pm Tiến Thúy
54 Nguyễn Minh Trân Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm Minh Trân
55 Phan Thị Tuyết Trinh Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm Minh Trân

 

 

Danh sách Bus 2, 3, và 4 Tham Quan Lisbon

8 giờ sáng rời Fatima / 17.30pm ra phi tường

có 3 xe Bus cho nhóm này 14, 15, 16

 

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Rev Gil. Nguyễn Kim Sang France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
2 Nguyễn Văn Nước France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
3 Nguyễn Ngọc Xuân France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
4 HOÀNG Olivier France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
5 HOÀNG Agnès France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
6 DƯƠNG Mai Hiệp France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
7 DƯƠNG Thérèse France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
8 DƯƠNG Anthony - France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
9 DƯƠNG Emiliy France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
10 DƯƠNG Kenny France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
11 CLAUDE Julienne France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
12 Rev. NGUYỄN Phước Lập France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
13 NGUYỄN Justine France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
14 Trần Pháo France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
15 Trần Thị Tình France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
16 Nguyễn Văn Bình France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
17 Nguyễn Thị Hiền France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
18 Lê Quan Tươi Michel France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
19 Phạm Thị Quế Lan France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
20 Nguyễn Xuân Sơn France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
21 Vũ Marie Nguyễn France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
22 Thầy Nguyễn Văn Xuân France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
23 Phidias Louis Paul France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
24 Lê Thị Se France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
25 Lâm Thị Kim Thúy France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
26 Nguyễn Thị Xuân Hoa France 07.30am 20.00pm Sr Thiên Ân  
27 Nguyễn Quốc Hùng UK 08.35am 20.15pm Thắng Yến  
28 Nguyễn Văn Chính UK 08.35am 20.15pm Thắng Yến  
29 Bùi Thị Hằng UK 12.40pm 20.15pm Lành  
30 Nguyễn Thị Lành UK 12.40pm 20.15pm Lành  
31 Nguyễn Duyên Mỹ UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
32 Lê Thị Bé UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
33 Lê Hendrick UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
34 Vũ Đình Khanh UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
35 Lê Thị Tuyết UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
36 Nguyễn Trang Thúy UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
37 Lê Hảo Thị UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
38 Nguyễn Phương Kim UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
39 Lê Văn Trọng UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
40 Jason Vũ UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
41 Lenne Thị Lê UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
42 Lê Thị Tâm UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
43 Vũ Kenny UK 12.40pm 20.35pm Hảo  
44 Đỗ Ngọc Bảo UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
45 Giang Thị Thanh UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
46 Lê, Văn Vĩnh UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
47 Lê Văn Sơn UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
48 Trần Thị Hương Huyền UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
49 Nguyễn Thị Vinh UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
50 Bà Lùng UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
51 Vũ Thị Thiên UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
52 Nguyễn Văn Tân UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
53 Trần Như Thùy UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
54 Hoàng Thị Thu UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
55 Lê Thị Huyền UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
56 Lê Hoàng Huỳnh Anh UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
57 Bùi Thị Hạnh UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
58 Trần Văn An UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
59 Bùi Văn Quý UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
60 Lê Thị Dinh UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
61 Bùi Văn Lỳ UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
62 Trần Thị Tình UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
63 Trần Đức Rĩnh UK 12.35pm 20.55pm Cố Rĩnh  
64 Trần Ngọc UK 12.35pm 20.55pm Cố Rĩnh  
65 Trần Thị Quế UK 12.35pm 20.55pm Cố Rĩnh  
66 Trần Ngọc Hương UK 12.35pm 20.55pm Cố Rĩnh  
67 Nguyễn Thị Điệp UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
68 Nguyễn Thị Phương UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
69 Lê Thị Tùng UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
70 Nguyễn Đức Hào UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
71 Trần Thị Lan UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
72 Hoàng Thị Nguyên UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
73 Lê Thị Dân UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
74 Lê Văn Vinh (Birmingham) UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
75 Nguyễn Thị Trung (Bir) UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
76 Trần Văn Chung UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
77 Lê Thị Chiêu UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
78 Phạm Thị Lụa UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
79 Đào Hằng Lê Thị UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
80 Dỗ Thị Thủy UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
81 Phụng Jason UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
82 Nguyễn Đức Thắng UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
83 Đỗ Thị Yến UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
84 Lê Hữu Điệp UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
85 Lê Thị Tựa UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
86 Lê Thị Vân (US) UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
87 Lê Tuấn Đạt UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
88 Lê Thị Phiến UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
89 Nguyễn Thị Thu UK 12.35pm 20.55pm Sơn Huyền  
90 Liam Thanh Kiều UK 12.35pm 20.55pm Sơn Huyền  
91 Chloe Thu Kiều UK 12.35pm 20.55pm Sơn Huyền  
92 Nguyễn Thị Hải UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
93 Nguyễn Thị Huệ UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
94 Bùi Nga UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
95 Võ Văn Tiến UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
96 Trịnh Mai Thơ UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
97 Lê Văn Long UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
98 Trần Thị Chung UK 12.35pm 20.55pm Vĩnh  
99 Lưu Phương Ái UK 12.35pm 20.55pm Sơn Huyền  
100 Nguyễn Thị Lê UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
101 Nguyễn Thị Vui UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
102 Phạm Ngọc Kiên UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
103 Pham Thị Ninh UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
104 Phạm Thị Lan UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
105 Phạm Mỹ Hương UK 12.35pm 20.55pm Huyền  
106 Lê Thị Hoa UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
107 Lê Thị Tuyết UK 12.35pm 20.55pm Luyện Huyền  
108 Pham Thị Phan UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
109 Ninh Thị Uyên UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
110 Tô Quang Anh UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
111 Tô Linh Quang UK 12.35pm 20.55pm Thắng Yến  
112 Lê Văn Mai UK 12.35pm 20.55pm    
113 Lê Thị Chung UK 12.35pm 20.55pm    
114 con gái UK 12.35pm 20.55pm    
115 Lê Thị Thơm UK 12.35pm 20.55pm    
116 Lê thị Cúc UK 12.35pm 20.55pm    
117 Doãn Thị Hiến UK 15.15pm 21.25pm Hà Quang  
118 Doanova Linda UK 15.15pm 21.25pm Hà Quang  
119 Đào Thị Kim Oank Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
120 Đào Phương Thúy Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
121 Nguyễn Thị Cảnh Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
122 Đỗ Quang Dũng Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
123 Trần Thị Bạch Mai Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
124 Đặng Quang Duy Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
125 Trần Thị Lệ Hoa Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
126 Trần Tống Thị Cẩm Netherlands 15.00pm 22.00pm Hòa Bình  
127 Võ Thị Thuyền Netherlands 15.00pm 22.00pm Thanh Sơn  
128 Nguyễn Thế Thịnh Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
129 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
130 Phạm Kim Dung Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
131 Bùi Hòa Bình Netherlands 15.00pm 22.00pm Hòa Bình  
132 Nguyễn Thanh Sơn Netherlands 15.00pm 22.00pm Thanh Sơn  
133 Nguyễn Tuyết Huệ Netherlands 15.00pm 22.00pm Thanh Sơn  
134 Huỳnh Ngọc An Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
135 Nguyễn Thị Thuận Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
136 Đỗ Quang Trường Netherlands 15.00pm 22.00pm Kim Đào  
137 Hoàng Thị Minh Phượng Netherlands 15.00pm  22.00pm Kim Đào  
138 Bùi, Ngọc Phương Trâm Netherlands 11.15am 22.00pm Trâm  
139 Lưu Thị Minh Tú Finland 11.10am 23.25pm Thu Hà  
140 Trần Thị Thu Hà Finland 11.10am 23.25pm Thu Hà  
141 Trần Vũ Long Finland 17.30pm 23.25pm Trần Long  
142 Trần Vũ Lập Finland 17.30pm 23.25pm Trần Long  
143 Trần Vũ Lộc Finland 17.30pm 23.25pm Trần Long  
144 Trần Jessica Bảo Châu Finland 17.30pm 23.25pm Trần Long  
145 Trần Kelly Tường Vi Finland 17.30pm 23.25pm Trần Long  
146 Nguyễn Minh Đức Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
147 Phạm Thị Thuý Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
148 Phạm Trung Thanh Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
149 Nguyễn Thị Nhung Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
150 Nguyễn Maria Oanh Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
151 Bùi Thị Cúc Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
152 Pham Văn Thương Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
153 Phạm Thị Lan Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
154 Phạm Văn Quang Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
155 Nguyễn Thi Lan Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
156 Nguyễn Thị Thái Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
157 Trần Tuyết Mai Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
158 Phạm Thị Chiến Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
159 Phan Thị Hồng Phương Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
160 Vũ Văn Vĩ Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
161 Vũ Võ Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
162 Vũ Onni Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
163 Trần Thiên Mai Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
164 Trần Thị Quế Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
165 Nguyễn Thị Kim Liên Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
166 Rev. Nguyễn Toàn Tri Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
167 Lại Thị Bẩy Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
168 Lê Thị Phương Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
169 Lê Thị Quyết Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
170 Nguyễn Thị Thanh Thủy Finland 09.55am 23.25pm Oanh-Finland  
 

 

Danh Sách Bus 5, 6 tham quan Lisbon và được đưa ra phi trường 12.15 trưa.

Có bus 17 & 18 cho nhóm này

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Trần Thị Phương Viên Belgium 13.15pm 14.30pm KLiên  
2 Nguyễn Thị Kim Liên Belgium 13.15pm 14.30pm KLiên  
3 Trần Ngọc Tịnh Belgium 13.15pm 14.30pm KLiên  
4 Đặng Thị Nhan Belgium 13.15pm 14.30pm KLiên  
5 Phạm Thị An Hòa Belgium 13.15pm 14.30pm KLiên  
6 Lý Thị Ánh Hằng France 13.35pm 14.30pm Thanh Lan  
7 Võ Thị Ánh Tuyết France 13.35pm 14.30pm 5 Trà Đá  
8 Phạm Thị Hương Xuân  France 13.35pm 14.30pm Chị 5 trà đá  
9 Rene Sanlaville France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
10 Minh Tuyết Sanlaville France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
11 Trần Phát Louis France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
12 Trần Thị Bích Ngọc France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
13 Lê Thị Hoa France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
14 Nguyễn Thị Tèo France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
15 Khiêu Thị Kiều Nga France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
16 Nguyễn Thị Thanh Xuân France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
17 Duppier Thị Thùy Tiên France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
18 Trần Elizabeth France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
19 Nguyễn Thị Sang France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
20 Đào Thị Kim Cúc France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
21 Khâm Thảo Chith France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
22 Nguyễn Thị Tâm Tài France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
23 Thị Thu Tuyết Delbarre France 07.30am 14.35pm Sr Thiên Ân  
24 Lê Hữu Nam France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
25 Lê Thị Lan France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
26 Bùi Caroline France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
27 Bùi Trọng Văn Phong France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
28 Jacquet Julienne France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
29 Guyonnet Rene France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
30 Vũ Catherine France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
31 Cô Thị Mai Loan France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
32 Lê Thị Mới France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
33 Đinh Thạch Dạ Thảo France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
34 Luciadi Henry France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
35 Cô Thị Minh Hương France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
36 Bùi Kathy France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
37 Võ Kim Đại France 13.55pm 14.35pm Sr Thiên Ân  
38 Sr Thúy Mười France 07.30am 14.35pm Sr Gấm  
39 Sr Đỗ Hiên France 07.30am 14.35pm Sr Gấm  
40 Sr Imelda Gấm France 07.30am 14.35pm Sr Gấm  
41 Võ Kim Quang Norway 17.30pm 14.40pm Quang Huỳnh  
42 Vũ Thị Kim Huỳnh Norway 17.30pm 14.40pm Quang Huỳnh  
43 Nguyễn Tâm Phúc Norway 17.30pm 14.40pm Bích Thủy  
44 Từ Thị Hồng Phúc Norway 17.30pm 14.40pm Bích Thủy  
45 Nguyễn Kỳ Norway 17.30pm 14.40pm Bích Thủy  
46 Hoàng Thị Tuyết Mai Norway 17.30pm 14.40pm Bích Thủy  
47 Trần Thị Đường Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan  
48 Nguyễn Thị Hồng Lương Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan  
49 Quách Thị Tuyết Giàu  Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan  
50 Lâm Thị Mộng Ngọc  Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan  
51 Raymond Nguyễn Văn Ngàn France 13.30pm 15.00pm Sr Thiên Ân  
52 Rose Nguyễn France 13.30pm 15.00pm Sr Thiên Ân  
53 Phạm Ngọc Tuấn France 13.30pm 15.00pm Sr Thiên Ân  
54 Nguyễn Thị Bạch Tuyết France 13.30pm 15.00pm Sr Thiên Ân  
55 Phạm Ngọc Hoàng France 13.30pm 15.00pm Sr Thiên Ân  
56 Lê Hùng Quang UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
57 Jessica Doanova UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
58 Lê Amy UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
59 Lê Ryan UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
60 Bùi Thị An UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
61 Bùi Thanh Hương UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
62 Amy Nhi UK 15.15pm 15.40pm Hà Quang  
63 Vũ Thanh Bích Thủy Norway 13.30pm 15.45pm Bích Thủy  
64 Phạm Văn Nam Norway 13.30pm 15.45pm Bích Thủy  
65 Nguyễn Thị Tuyết Norway 15.10pm 16.10pm NguyễnT Tuyết  
66 Ngô Thị Hạnh Norway 15.10pm 16.10pm NguyễnT Tuyết  
67 Phạm Viết Hợp Norway 15.10pm 16.10pm NguyễnT Tuyết  
68 Vũ Thể Đức Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
69 Vũ Anh Thúy Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
70 Vũ Thường Kiệt Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
71 Vũ Quý Đôn Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
72 Ngô Thị Ngọc Ánh Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
73 Nguyễn Thị Kim Lan Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
74 Vũ Văn Thành Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
75 Lê Thị Thành Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
76 Vũ Lyah May Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
77 Vũ Quang Trung Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
78 Nguyễn Thị Lan Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
79 Nguyễn Tiến Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
80 Nguyễn Thị Lê Germany 18.00pm 17.40pm Đức Thúy  
81 Trương Văn Dũng Germany 18.00pm 17.50pm Đức Thúy  
82 Nguyễn Thị Hằng Germany 18.00pm 17.50pm Đức Thúy  
83 Huỳnh Văn Lời UK 09.55am 18.05pm Cương Thu  
84 Huỳnh Thị Chi UK 09.55am 18.05pm Cương Thu  
85 Nguyễn Văn Gang UK 09.55am 18.05pm Cương Thu  
86 Nguyễn Thị Rồi UK 09.55am 18.05pm Cương Thu  
87 Phạm Thị Hằng Nga Netherlands 17.45pm 18.20 pm Kim Cúc  
88 Phạm Văn Đỗ Netherlands 17.45pm 18.20 pm Kim Cúc  
89 Đỗ Phương Uyên Netherlands 17.45 pm 18.20 pm Tiến Tâm  
90 Võ Nguyễn Thúy Vy Netherlands 17.45 pm 18.20 pm Tiến Tâm  
91 Phạm Lệ Thu Netherlands 17.45pm 18.20pm Kim Cúc  
92 Vũ Thị Tường Vi  Netherlands 17.45pm 18.20pm Tường Vi  
93 Nguyễn Thị Kim Anh Netherlands 17.45pm 18.25pm Kim Anh  
94 Nguyễn Thị Thắng Netherlands 17.45pm 18.25pm Kim Anh  
95 Nguyễn Thị Kim Trinh Netherlands 17.45pm 18.25pm Kim Anh  
96 Lưu Nguyễn Hoàng Ngọc Lễ Netherlands 17.45pm 18.25pm Kim Anh  
97 Nguyễn Đức Quán Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
98 Nguyễn Thị Kim Cúc Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
99 Nguyễn Tú Anh Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
100 Đinh Minh Thìn Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
101 Mai Thị Xuân Hương Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
102 Đỗ Văn Tĩnh Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
103 Đinh Thị Miến Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
104 Đinh Thị Thanh Vietnam 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
105 Đinh Thị Thoa Vietnam 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
106 Trần Thị Kim Liên Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc  
107 Trần Văn Nghinh Netherlands 18.00pm 18.25pm Kim Cúc