Danh sách các chuyến về ngày 20-21-22/8/2017

Danh sách Tham Quan Thành Phố Lisbon

 

 

2012-Ba lan

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU

 

2013-Fatima

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
  2014-Fatima www.lavang.co.uk
  2015-Fatima+Lộ Đức CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
  2016-Israel Sống Mới@CDHHAU

Về Ngày 19/8/2017, phi trường Lisbon

 

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Văn Vĩnh Lê USA 12.35pm 19-Aug 23.55pm taxi rời
2 Hương Thị Vũ USA 12.35pm 19-Aug 23.55pm 19.30pm
 

 

Về ngày 20/08/2017, phi trường Lisbon

 

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Đức Cha Vũ Văn Thiên VN 11.20am 20-Aug 09.00am taxi rời
2 Cha Nguyễn Văn Vang VN 11.20am 20-Aug 09.00am 04.30am
 

 

Về ngày 21/8/2017, phi trường Porto

2 xe bus sẽ rời Fatima lúc 04.30 sáng và 06.45 sáng

 

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Lưu Văn Minh Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 04.30am
2 Nguyễn Thị Tuyết Vân Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 9
3 Lưu Văn Sáng Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 9
4 Trần Thị Hương Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 9
5 Trần Ngọc Hải Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 9
6 Lưu Thị Lan Netherlands 15.00pm 09.15am Lưu Minh (Porto) 9
7 Nguyễn Thế Nguyên Netherlands 15.00pm 09.15am Thế Nguyên 9
8 Vũ Thị Kim Oanh Netherlands 15.00pm 09.15am Thế Nguyên 9
9 Nguyễn Duy Hoàng Trịnh Netherlands 15.00pm 09.15am Thế Nguyên 9
10 Nguyễn Huy Nam Khang Netherlands 15.00pm 09.15am Thế Nguyên 9
11 Lê Thúy Hồng Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
12 Bùi Trung Thái Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
13 Phạm Thị Soi Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
14 Bùi Quốc Tuấn Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
15 Bùi Quốc Tú Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
16 Nguyễn Đức Ngọc Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
17 Bùi Thiị Diễm Phương Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
18 Nguyễn Ngọc Nhi Cindy Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
19 Nguyễn Thiên Kevin Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
20 Nguyễn Hoàng Martin Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
21 Bùi Quốc Phạm Duy Hùng Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
22 Lê Thanh Nguyên Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
23 Bùi Phạm Thị Bạch Yến Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
24 Lê Jonas Minh Khang 2t Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
25 Baby Germany 15.45pm 10.10am Bạch Yến (Porto) 9
26 Trần Đăng Hoàng  Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 06.45am
27 Nguyễn Kim Liên Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
28 Trần Hoàng Liên Sơn  Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
29 Nguyễn thị Thanh Thuý Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
30 Lê Thị Hồng Tuyết Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
31 Lê Văn Thành  Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
32 Đỗ Duy Nam Giao Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
33 Phạm Hồng Khang Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
34 Đỗ Duy Nhất Hạnh USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
35 Ruben Tores USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
36 Theresa Đỗ USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
37 Linda Lê USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
38 Vóc Ngọc Lê USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
39 Khoa Minh Lê USA 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
40 Lê Văn Lợi Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
41 Trần Thị Đượm Netherlands 10.30am 11.45am Kim Cúc (Porto) 10
 

Về ngày 21/08/2017, phi trường Lisbon

Xin xem giờ về của mình. Có sai sót xin báo để sửa lại

 

 

No Full Name Country Arrival Departure Booking Bus
1 Tram Ta USA 07.35am 05.00am Uyên Tạ 01.00am
2 My Nguyen USA 07.35am 05.00am Uyên Tạ 1
3 Etham Nguyễn USA 07.35am 05.00am Uyên Tạ 1
4 Đỗ Cao Phú Norway 09.55am 06.00am Lillian 1
5 Lillian Lê Norway 09.55am 06.00am Lillian 1
6 Phạm Anh Phát Germany 13.35pm 06.05am Mộng Lành 1
7 Trần Thị Quế Germany 13.35pm 06.05am Mộng Lành 1
8 Phạm Văn Tiến Germany 13.50pm 06.05am Mộng Lánh 1
9 Đinh Thị Thảo Germany 13.50pm 06.05am Mộng Lánh 1
10 Pham Thị Nhung Germany 13.50pm 06.05am Mộng Lành 1
11 Lê Thuỳ Chi UK 12.40pm 06.40am Vân 02.40am
12 Lê Thanh Thảo UK 12.40pm 06.40am Vân 2
13 Quy Ta USA 07.35am 07.00am Uyên Tạ 2
14 Duong Phan USA 07.35am 07.00am Uyên Tạ 2
15 Thao Ta USA 07.35am 07.00am Uyên Tạ 2
16 Bùi Thị Bích Sweden 08.45am 07.00am Sweden-Bích 2
17 Brian Bui Sweden 08.45am 07.00am Sweden-Bích 2
18 Vũ Thị Hương Hongkong 10.15am 07.00am Thanh Thủy 2
19 Lê Thị Quyên Hongkong 10.15am 07.00am Thanh Thủy 2
20 Nguyễn Thanh Thủy Taiwan 14.50pm 07.00am Thanh Thủy 2
21 Đào Thị Ánh Tuyết Denmark 15.10pm 07.00am Thanh Hiền 2
22 Đinh Thị Mộng Lành Denmark 15.10pm 07.00am Mộng Lành 2
23 Thị Phương Lan Phan Denmark 15.10pm 07.00am Mộng Lành 2
24 Nguyễn Ngọc Trang Denmark 15.10pm 07.00am Mộng Lành 2
25 Trần Thị Vy Denmark 15.10pm 07.00am Vy Trần 2
26 Trần Thị Kim Thu Denmark 15.10pm 07.00am Vy Trần 2
27 Trần Thị Minh Hằng Denmark 15.10pm 07.00am Minh Hằng 2
28 Nguyễn Công Bình Denmark 15.10pm 07.00am Minh Hằng 2
29 Nguyễn Ngọc Tráng Germany 15.10pm 07.00am Mộng Lành 2
30 Phan Thị Phương Lan Germany 15.10pm 07.00am Mộng Lành 2
31 Đào Mộng Uyên Netherlands 15.45pm 07.00am Ngọc Bích 2
32 Đào Trọng Bình Netherlands 15.45pm 07.00am Ngọc Bích 2
33 Đào Đức Minh Netherlands 15.45pm 07.00am Ngọc Bích 2
34 Martinus Trần thị Huệ. Netherlands 15.45pm 07.00am Ngọc Bích 2
35 Lucy Phạm Netherlands 15.45pm 07.00am Ngọc Bích 2
36 Trần Thiị Minh Quy Denmark 15.10pm 07.05 am Minh Hằng  2
37 Trần Thị Minh Oanh Denmark 15.10pm 07.05 am Minh Hằng  2
38 Trần Thị Minh Ngọc Denmark 15.10pm 07.05 am Minh Hằng  2
39 Phan Văn Nhỉnh Denmark 15.10pm 07.05am Thanh Hiền 2
40 Nguyễn Thị Đầy Denmark 15.10pm 07.05am Thanh Hiền 2
41 Phạm Hoàng Hồ Denmark 15.10pm 07.05am Hồ Anh 2
42 Võ Tâm Anh Denmark 15.10pm 07.05am Hồ Anh 2
43 Vũ Đức Thưởng Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
44 Vũ Thị Thu Trang Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
45 Nguyễn Minh Long Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
46 Vũ Thị Kim Hoàng Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
47 Vũ Mai Lan Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
48 Nguyễn Vũ Hồng Phượng Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
49 Nguyễn Vũ Mai Vy Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
50 Vũ Thị Lan Nga Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
51 Vũ Cecilia Nhi Denmark 15.10pm 07.05am Đức Thường 2
52 Lê Kim Denmark 15.10pm 07.05am   2
53 Lưu Thanh Quang Sweden 15.10pm 07.20am Quang Nhung 2
54 Trần Thị Bạch Nhung Sweden 15.10pm 07.20am Quang Nhung 2
55 Nguyễn Thị Kim Hương VN 15.10pm 07.20am Quang Nhung 2
56 Lê Hương Thu Sweden 15.10pm 07.20am Hương Thu 2
57 Trần Văn Thái UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
58 Tạ Thị Kim Liên UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
59 Phan Anh Lê UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
60 Lê Tuấn UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
61 Lê Văn Hòa UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
62 Lê Trung Johnny UK 10.15am 07.25am Luyền Huyền 2
63 Mrg. Keith Barthrop UK 10.15am 07.25am Luyện Huyền 2
64 Charles Phạm USA 13.55pm 07.40am Ngọc Huệ 03.40am
65 Nguyễn Ngọc Huệ USA 13.55pm 07.40am Ngọc Huệ 3
66 Đỗ Thu Hạnh UK 16.20pm 07.40am Hà Trần 3
67 Đỗ Như Hảo UK 16.20pm 07.40am Hà Trần 3
68 Trần Thúy Hà UK 16.20pm 07.40am Hà Trần 3
69 Ngô Đình Dũng UK 16.20pm 07.40am Hà Trần 3
70 Ngô Diệu Huyền UK 16.20pm 07.40am Hà Trần 3
71 Võ Thanh Bằng Switzerland 18.55pm 08.25am Lưu Minh 3
72 Lưu Thị Vinh Switzerland 18.55pm 08.25am Lưu Minh 3
73 Phạm Thị Bích Liên Germany 14.45pm 08.35am Bích Liên 3
74 Trần Thị Lan Germany 14.45pm 08.35am Bích Liên 3
75 Nguyễn Ngọc Vui Germany 15.25pm 08.40am Ngọc Vui 3
76 Nguyễn Thị Hoa Germany 15.25pm 08.40am Ngọc Vui 3
77 Nguyễn Hữu Trí Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
78 Hà Thu Lan Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
79 Nguyễn Ngọc Yến Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
80 Nguyễn Katharina Ngọc Anh Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
81 Nguyễn Dominic Ngọc Long Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
82 Nguyễn Thị Thắm Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
83 Nguyễn Khắc Tuần Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
84 Nguyễn Văn Rị Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
85 Phạm Thị Thá Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
86 Nguyễn Thanh Long Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
87 Nguyễn Duy Khang Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
88 Hùng Tuyết Dung Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
89 Dremsa Mayleen Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
90 Phạm Lilie Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
91 Phạm Thị Ngọc Trân Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
92 Nguyễn Minh Tấn Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
93 Nguyễn Thanh Sơn Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
94 Lê Thùy Châu Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
95 Nguyễn Levin Khiêm Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
96 Nguyễn Thị Phước Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
97 Vũ Minh Thư Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
98 Thi Văn Hùng Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
99 Phạm Thị Mai Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
100 Thi Hoàng Phong Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
101 Thi Thảo Nhi Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
102 Thi Hoàng Hải Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
103 Phạm Thị Châm Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
104 Phạm Thị Liên Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
105 Phạm Hữu Hạnh Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
106 Hùng Đông Chánh Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
107 Đỗ Thị Tâm Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
108 Nguyễn Thị Song Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
109 Phạm Tiến Thành Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
110 Nguyễn Thị Gái Germany 15.25pm 08.40am Dung 3
111 VyVy USA 15.25pm 08.40am VyVy 3
112 Phạm Huỳnh T Xuận Dung Germany 15.50pm 08.50am Thành 3
113 Ngyễn VõTammy Germany 15.50pm 08.50am Thành 3
114 Sơ Hà Thị Kim Hoa Australia 16.08pm  08.55am Hải Liên 04.50am
115 Vũ Đức Hậu Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
116 Phạm Thị Tươi Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
117 Nguyễn Văn Sơn Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
118 Vũ Thị Hải Giang Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
119 Nguyễn Hải Âu Jessica Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
120 Nguyễn Trường Ân James Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
121 Nguyễn Thảo Ân Joanna Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
122 Vũ Đức Phúc Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
123 Vũ Uyên Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
124 Vũ Pia Germany 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
125 Fr Vũ Đình Tiên Roma 16.30pm 08.55am Hải Giang 4
126 Vũ Văn Cảnh Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
127 Vũ Thị Thu Anh Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
128 Trần Hải Linh Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
129 Vũ Thị Thu Huyền Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
130 Trần Phượng Linh Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
131 Trần Hải Anh Germany 16.30pm 08.55am Lisa Vũ 4
132 Hiền Ly      UK 12.35pm 09.20am Đỗ Bảo 4
133 Uyên Chu  UK 12.35pm 09.20am Đỗ Bảo 4
134 Hương Nguyễn UK 12.35pm 09.20am Đỗ Bảo 4
135 Trần T. Trường Khanh Germany 09.15am 09.25am Trường Khánh 4
136 Trần T. Kim Oanh Germany 09.15am 09.25am Trường Khánh 4
137 Trần Johnnes Thiên Phúc Germany 09.15am 09.25am Trường Khánh 4
138 Nguyễn Văn Nhường Netherlands 14.00pm 09.30am Scarlet 4
139 Đào Mai Chi Netherlands 14.00pm 09.30am Scarlet 4
140 Nguyễn Đào Yến Lực Netherlands 14.00pm 09.30am Scarlet 4
141 Nguyễn Đào Ly Scarlet Netherlands 14.00pm 09.30am Scarlet 4
142 Rev Nguyễn Đình Anh Nhuệ Roma 09.55am 09.35am   4
143 Nguyễn Đình Hà VN 15.10pm 09.35am   4
144 Pham Thi Son UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
145 Dominic Nguyen UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
146 Nguyen Thi Huong UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
147 Le Quỳnh Anh UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
148 Pham Thi Hau UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
149 Pham thi Thủy UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
150 Đinh Văn Luận UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
151 Nguyen Thi Huong Giang UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
152 Tony Dinh UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
153 Steven Dinh UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
154 Phương Minh Ta UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
155 Bích ngọc Lê UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
156 Linh Thuy Thi Dinh UK 17.45pm 09.45am Việt Son 4
157 Đinh Quang Ánh UK 17.45pm 09.50am Việt Son 4
158 Đào Thanh Thông Netherlands 17.45pm 11.00am Đỗ Huy 4
159 Đặng Thị Thúy Trinh Netherlands 17.45pm 11.00am Đỗ Huy 4
160 Đào An-Vi Netherlands 17.45pm 11.00am Đỗ Huy 4
161 Đỗ Vũ Thái Huy Netherlands 17.45pm 11.00am Đỗ Huy 4
162 Đào Thị Linh Netherlands 17.45pm 11.00am Đỗ Huy 4
163 Đào Anh-Khoa Netherlands 17.45pm 11.00pm Đỗ Huy 4
164 Trần Tân Tiến Netherlands 15.00pm 12.00pm Tiến Oanh 08.00am
165 Nguyễn Thị Kim Oanh Netherlands 15.00pm 12.00pm Tiến Oanh 5
166 Nguyễn Ngọc Mỹ Belgium 16.02pm 12.00pm Tố Anh 5
167 Đỗ Thị Tố Anh Belgium 16.02pm 12.00pm Tố Anh 5
168 Nguyễn Thị Kim Liên Belgium 16.02pm 12.00pm Tố Anh 5
169 O Văn Nhung Belgium 16.02pm 12.00pm Kim Liên 5
170 Nguyễn Đức Nam Belgium 16.02pm 12.00pm Kim Liên 5
171 Nguyễn Thị Ngọc Lan Belgium 16.02pm 12.00pm Kim Liên 5
172 Nguyễn Xuân Châu USA 18.05pm 12.15pm Đức Thúy 5
173 Nguyễn Thị Thanh Hương Australia 13.50pm 12.30pm Bích Thủy 5
174 Ngô Bích Thủy Australia 13.50pm 12.30pm Bích Thủy 5
175 Nguyễn Văn Quang France 11.50am 12.40pm Lệ Uyên 5
176 Nguyễn Thị Lệ Quyên France 11.50am 12.40pm Lệ Uyên 5
177 Trương Bạch Tuyết Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
178 Trương Ngọc Tuyết Anh Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
179 Nông Đình Quý Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
180 Ryan Nông Đình Tuấn Kiệt Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
181 Phạm Quang Bình Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
182 Nguyễn Thị Quyên Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
183 Jimmy Quang Minh Pham Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
184 Tony Duy An Pham Netherlands 15.00pm 12.40pm Bạch Tuyết 5
185 Nguyễn Trương Hoàng Hưng Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
186 Nguyễn Thị Phương Loan Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
187 Phan Văn Nhân Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
188 Lê Thị Vui Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
189 Ngyễn Văn Long Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
190 Trương Thị Lệ Hằng Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
191 Cha Nguyễn Hữu Công Belgium 15.45pm 12.40pm   5
192 Nguyễn Vinam Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
193 Lê Thị Kim Thanh Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
194 Nguyễn Mattheo Netherlands 15.45pm 12.40pm Hằng Trương 5
195 Nguyễn Văn Võ Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
196 Nguyễn Thị Hải Uyên Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
197 Nguyễn Duy Khang Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
198 Nguyễn Duy Khanh Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
199 Trần Thị Chích Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
200 Nguyễn Thị Thuyên Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
201 Trần Công Huấn Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
202 Nguyễn Văn An Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
203 Trần Thị Chuyên Belgium 16.45pm 12.40pm Võ Uyên 5
204 Nguyễn Công Thành Việt Nam 13.05pm 13.00pm Nguyễn Sáng 5
205 Nguyễn Thị Sen Việt Nam 13.05pm 13.00pm Nguyễn Sáng 5
206 Nguyễn Thị Hồng Uyên VN 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
207 Nguyễn Thị Thu Hồng Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
208 Nguyễn Mai Ly Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
209 Nguyễn Lý An Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
210 Nguyễn Uyên Nhi Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
211 Nguyễn Văn Sáng Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
212 Nguyễn Mai Thị Nhan Switzerland 13.05pm 13.30pm Nguyễn Sáng 5
213 Nguyễn Ngọc Nghĩa Netherlands 13.00pm 13.35pm Mỹ Nghĩa 5
214 Phạm Thị Mỹ Netherlands 13.00pm 13.35pm Mỹ Nghĩa 5
215 Rev Nguyễn Văn Thông Netherlands 13.00pm 14.00pm Tiến Tâm 09.30am
216 Trần Thị Thanh Thúy Netherlands 15.00pm 14.05pm Thanh Lan 6
217 Mai Thị Ái Netherlands 15.00pm 14.10pm Vũ Kim 6
218 Vũ Thị Kim Nhung Netherlands 15.00pm 14.10pm Vũ Kim 6
219 Đỗ Phi Hùng Netherlands 15.00pm 14.10pm Vũ Kim 6
220 Vũ Thị Cậy Netherlands 15.00pm 14.10pm Vũ Kim 6
221 Nguyễn Vấn Hoàng Netherlands 15.00pm 14.15pm Tiến Tâm 6
222 Lê Thị Kim Xuyến Netherlands 15.00pm 14.15pm Tiến Tâm 6
223 Nguyễn Thị Thanh Lan Netherlands 15.00pm  14.15pm Thanh Lan 6
224 Phạm Thị Tuyết Netherlands 15.00pm  14.15pm Thanh Lan 6
225 Nguyễn Văn Thắng Netherlands 15.00pm  14.15pm Thắng Lam 6
226 Nguyễn Thị Thanh Lam Netherlands 15.00pm  14.15pm Thắng Lam 6
227 Phạm Thị Tuyết Nhung Germany 13.50pm 14.30pm Hằng Nga 6
228 Lã Ngọc Yến Germany 15.30pm 14.30pm Ngọc Yến 6
229 Nguyễn Thị Xuân Hoa Germany 15.30pm 14.30pm Ngọc Yến 6
230 Lưu Bạch Yến France 09.00am 14.35pm Vũ Công Minh 6
231 Vũ Công Minh France 09.00am 14.35pm Vũ Công Minh 6
232 Trần Helene-Tâm France 12.15pm 14.35pm Trần Sáng 6
233 Trần Remi-Hoa France 12.15pm 14.35pm Trần Sáng 6
234 Nguyễn Xuân Sơn USA 12.15pm 14.35pm Trần Sáng 6
235 Trần Thị Thành USA 12.15pm 14.35pm Trần Sáng 6
236 Lê Nguyễn Thị Thơm Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
237 Nguyễn Thị Cầu Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
238 Nguyễn Cường Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
239 Nguyễn Thị Mai Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
240 Trần Hùng Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
241 Trần Thị Lan Switzerland 18.00pm 14.35pm Hùng Lan 6
242 Nguyễn Thị Mai Đan Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan 6
243 Đỗ Văn Hiến Norway 17.30pm 14.40pm Mai Đan 6
244 Nguyễn Ngọc Minh Thư Finland 17.30pm 14.40pm Minh Thư 6
245 Trần Thị Ngát Finland 17.30pm 14.40pm Minh Thư 6
246 Phạm Thị Túc Finland 17.30pm 14.40pm Minh Thư 6
247 Vũ Đức Thịnh Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
248 Đinh Thị Bạch Tuyết Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
249 Nguyễn Henry Nhất Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
250 Phạm Thị Hồng Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
251 Nguyễn Maria Nhi  Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
252 Nguyễn Martin Thắng Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
253 Lê Thị Hoài Vinh Norway 17.30pm 14.40pm Thịnh Tuyết 6
254 Nguyễn Thị Sanh Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
255 Nguyễn Thị Phẩm Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
256 Lê Vương Nữ Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
257 Trần Thị Ngọc Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
258 Phạm Thị Hoa Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
259 Trương Thị Bích Vân Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
260 Nguyễn Thị Hiền Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
261 Đoàn Thị Dấu Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
262 Nguyễn Anh Tuấn Germany 15.50pm 14.45pm Bền Sâm 6
263 Nguyễn Thị Cúc Germany 15.50pm 14.45pm Bền Sâm 6
264 Nguyễn Thị Sâm Germany 15.50pm 14.45pm Bền Sâm 6
265 Nguyễn Văn Bền Germany 15.50pm 14.45pm Bền Sâm 6
266 Nguyễn Thị Phụng Hoàng Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
267 Bùi Thị Quý Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
268 Nguyễn Thị Mỹ Hương Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
269 Đặng Thủy Ân Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
270 Bùi Thị Hương Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
271 Nguyễn Nữ Thu Huyền Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
272 Cao Văn Mên Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
273 Phan Cao T Thanh Tâm Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
274 Tạ Văn Thành Germany 15.50pm 14.45pm Thành 6
275 Nguyễn Đức Thuận Germany 08.15am 14.55pm Đức Thuận 10.30am
276 Nguyễn Thị Hải Yến Germany 08.15am 14.55pm Đức Thuận 7
277 Nguyễn Hoàng Huy Germany 08.15am 14.55pm Đức Thuận 7
278 Nguyễn Thị Vóc Germany 08.15am 14.55pm Thuận Yến 7
279 Trịnh Thị Dung Germany 08.15am 14.55pm Thuận Yến 7
280 Vũ Thị Tuệ Germany 08.15am 14.55pm Thuận Yến 7
281 Nguyễn Quang Huy Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
282 Trần Thị Mai Trâm Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
283 Nguyễn Mai Hân Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
284 Nguyễn Lan Thy Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
285 Nguyễn Vi Khanh Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
286 Nguyễn Thị Mai Tâm Switzerland 14.25pm 15.00pm Nguyễn Sáng 7
287 Nguyễn Như Hiền Finland 17.30pm 15.30pm Minh Thư 7
288 Rantanen Finland 17.30pm 15.30pm Minh Thư 7
289 Nguyễn Thị Oanh Finland 11.10am 16.10pm Tuyến-Finland 7
290 Lê Thị Tuyến Finland 11.10am 16.10pm Tuyến-Finland 7
291 Lê Thuyết Finland 11.10am 16.10pm Tuyến-Finland 7
292 Nguyễn Jason Finland