Ðoàn ca nhạc Giê-ru-sa-lem mới

Hãy nhịp nhàng hòa tấu khúc tân ca

 

BOOKLET & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẠI PHÚC

FATIMA 21-25/7/2014