KRAKOW, BALAN

Krakow là nơi duy nhất trên thế giới có những mối liên hệ với cả cuộc đời của chân phước Gioan Phaolo 2. Ngài ờ đây thời còn là sinh viên văn chương Balan, làm công nhân, nghệ sĩ, thơ văn, chủng sinh, linh mục mớ ra trường làm lễ mở tay ở đây, giảng sư đại học, tuyên uý sinh viên, lám giám mục của giáo phận này và sau cùng là thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo toàn cầu..

Dù được bầu làm Giáo Hoàng từ ngày 16/ 10/1978 Chân Phước Gioan Phaolo 2 không sống tại thành phố này nữa, nhưng mỗi lần ngài về thăm thành phố ngài để lại những dấu ấn, những công trình mang danh ngài, không chỉ trong lòng người mà thôi.